Virkeshandelsöversikt Oktober 2021

07.10.2021

Höstens virkeshandel har inte repat sig på önskvärt sätt

Virkeshandeln är ännu avvaktande. Virkesköpaktiviteten har varit på nedåtgående trots den goda ekonomiska situationen och tidigare positiva förväntningar. Orsaken är stora rotlager i förhållande till virkesanvändningen.

Fastän produktionsvolymerna varit höga har det inte avspeglats på virkeshandeln de senaste månaderna. Virkesinköpen har traditionellt varit som störst i november men i år utmanar juni månadens inköpsmängd. I juni således dubbelt mera virke vilket motsvarar en femtedel av årets inköpsmängd i medeltal, Sådana toppar är inte till fördel för skogsägarna. På grund av den lägre köpaktiviteten har priserna inte repat sig. Å andra sidan räcker inte köparnas lager länge till så det finns behov av stämplingar som kan avverkas under slutet av året.

Sommarens aktiva virkeshandelsväckor ställde till det inför hösten

Fastän virkeshandeln kumulativt har följt rekordåret 2018:s virkesförsäljningsmängd så har mängden på veckobasis sjunkit till en längre nivå under september.

De kommande månaderna, oktober och november, är traditionellt aktiva virkeshandelsmånader. Köpaktiviteteten har avtagit på samtliga sortiment och det är stora skillnader mellan köpanbuden. Stora variationer i efterfråga och köptoppar är inte till alla skogsägares fördel. En jämn virkeshandel är till fördel för alla.

Virkespriserna har varit svagt nedåtgående, fastän man gjort försäljningsrekord på -rekord på marknaden för slutprodukterna. Virkesmarknaden och marknaden för slutprodukter skiljer sig från varandra fastän de borde följa varandra vad gäller efterfråga. Då det är efterfråga på slutprodukten finns det efterfråga på virke. Utbudet på virke påverkar virkespriset stort. Virkeshandeln avtar då man uppnår ett eftersträvat rotlagernivå. Denna nivå uppnåddes i somras och inköpsmängderna har inte därefter repat sig. Å andra sida är utsikterna ännu goda och de ekonomiutsikterna är positiva för slutet av året och för nästa år. Å andra sidan visar också den senaste Metsätutka-enkätens svar på en osäkerhet på virkesmarknaden då både prisuppgång och -nedgång förutspås.

Genom konkurrensutsättning säkerställer du dig om att du inte säljer ditt värdefulla virke för billigt

Virkesköpare strävar till att köpa virket så billigt som möjligt. Skogsägaren däremot vill ha det bästa priset för sitt virke som ersättning för årtionden av skogsvård. Genom att börja virkesaffären via skogsvårdsföreningen säkerställer du dig om att  de sämsta priserna och villkoren inte realiseras som virkesaffär utan man med hjälp av sin egen skogsvårdsinstruktör kan välja det mest fördelaktigaste av alla alternativ.

Börja alltid en virkesaffär med att kontakta skogsvårdsföreningen. Virkesmarknadsläget varierar nu kraftigt områdesvist. Efterfrågan på olika trädslag och sortiment kan variera områdesvist och vid olika tidpunkter. Din lokala skogsvårdsinstruktör känner till virkesmarknadsläget lokalt, till vilka priser och apteringskrav som affärer gjorts.

Kalle Karttunen, forskningschef
Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK ry

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat