Virkeshandelsöversikt maj 2022

09.5.2022

Lugn stämning på virkesmarknaden

Behovet av virke är stort, men prisutvecklingen har inte ännu fått fart på affärerna

Virkesmarknaden har varit lugn i början av året. Å andra sidan har avverkningen legat på en hög nivå på grund av goda vinterdrivningsförhållanden och stort behov av virke. Den inhemska efterfrågan på virke är på en hög nivå och utsikterna är goda för både i år och nästa år. Skogsindustrin befinner sig i alla tiders högkonjunktur och gör rekordresultat tack vare högre slutproduktpriser.

Den stoppade importen av virke från Ryssland och den avslutade strejken hos UPM har resulterat i att det nu kommer att finnas ett ännu större behov av virke under resten av året. Efterfrågan på virke är utmärkt bra, men skogsägarnas högre förväntningar på virkespriset har ännu inte lett till virkesaffärer. Utbudet av virke kommer att bli större först när efterfrågan är på en tillräcklig nivå. Det verkar fortfarande finnas tillräckligt med kapat virke, även om tidigare lager har krympt. MTK påminner om att man kan få mera virke om man är villig att köpa.

Virkesbehovet är stort under hösten och i nästa år

Pellervo ekonomisk forskning PTT förutspår att den ökade användningen av inhemskt virke kommer att öka virkesavverkningen med 3 % i år och nästa år. Det skulle innebära en ökning med cirka 2 miljoner kubikmeter för respektive år. Under det första kvartalet i början av året har 18 miljoner kubikmeter virke avverkats. Enligt PTT är prognosen för virkesanvändningen i år cirka 67 miljoner kubikmeter. Man kan konstatera att avverkningen har legat i linje med prognosen sedan början av året. Å andra sidan kräver bra vinterdrivningsförhållanden att man avverkar så mycket virke som möjligt, eftersom vår, sommar och höst är mera utmanande tider för avverkning.

På vintern har i huvudsak vinterstämplingar avverkats. Efterfrågan är nu fokuserad på sommar- och menföresstämplingar, vilka är skogsägarnas bästa bestånd. Efterfrågan på virke har dock ännu inte stärkts. Under årets första kvartal köptes mindre än 8 miljoner kubikmeter virke. Detta betyder att en ökning i efterfrågan hela tiden flyttas framåt och sannolikt tar fart vid en tidpunkt då tidigare inköpta stämplingar, det vill säga stående rotlager, minskar tillräckligt.

Skogsägarnas prisförväntningar är höga, enligt Skogsradarundersökningen som gjordes i våras. Hög är också viljan att leverera virke. Däremot är det ingen press på virkesutbudet, då förra året var ett livligt år för virkeshandeln. Skogsbolagen gjorde exceptionellt fina resultat förra året och utvecklingen i början av året har också varit svindlande. Till exempel var StoraEnsos rörelseresultat för tre månaderna över en halv miljard. UPM skulle ha nått samma intervall, men resultatet var lägre på grund av strejken. Resultatet blev dock detsamma som under motsvarande period förra året. Rekordresultaten beror på de höga priserna på slutprodukterna.

I dagsläget anses det vara viktigt att virkesmarknaden skulle fungera mera rättvist och flexibelt än förra året, då skogsindustrins inköp av virke var starkt fokuserat till maj-juni. Detta ledde till en nedgång i efterfrågan på virke mot slutet av året. Skogsindustrin arbetar för närvarande med att öka skogsägarnas försäljningsaktivitet genom reklamkampanjer som utlovar tillägg, bonusar och gåvor åt skogsägare som nu gör virkesaffärer. Man bör förhålla sig något reserverad till dessa, eftersom deras syfte inte är heliga för skogsägaren. Skogsbolagen har också en stark rekrytering på gång gällande virkesanskaffningen. Detta är bra för konkurrensen inom virkeshandeln. Det lönar sig därför alltid att begära in anbud via skogsvårdsföreningens intressebevakning för att få de bästa fördelarna i virkesaffärerna.

Konkurrensutsättning av stämplingar är ytterst viktig

Det är bra att börja förbereda virkeshandeln genom att kontakta den egna skogsvårdsföreningens tjänsteman, som stöder skogsägaren i alla frågor som rör virkeshandeln. För närvarande är marknaden i en speciell situation och den lokala experten är bäst bekant med utvecklingen av den regionala efterfrågan. Anbudsbegäran för virkeshandeln är det enda sättet att behålla virkesmarknadens funktion. Att begära in anbud via skogsvårdsföreningen ger skogsägaren sakkunnigt och stöd samt intressebevakning. Anbuden jämförs utifrån tidigare apteringsdata från skogsbolagen. Om inte erbjudandena inklusive villkoren i kontraktet är tillfredställande behöver man inte göra virkesaffären. Det slutliga beslutet om virkeshandeln fattas alltid av skogsägaren.

 Kalle Karttunen, forskningschef
Centralförbundet för jord- och skogsproducenter MTK rf

Uppdaterad statistik över virkesmarknaden och skogsindustrin, prisstatistik för skogsvårdsföreningars fullmaktsaffärer och Naturresursinstitutets veckostatistik över virkeshandeln finns (på finska) på adressen https://www.mtk.fi/puumarkkinat