Intressebevakning

Skogsägarnas organisationer

Det finländska familjeskogsbruket är unikt i ett globalt perspektiv. Skogsägarnas egna organisationer är också unika: skogsvårdsföreningarna och MTK. Då du är medlem i din egen skogsvårdsförening, drar du nytta av hela skogsägarorganisationens medlemsförmåner och tjänster och du kan påverka på vilket sätt skogsägarnas intressebevakning sköts i Finland.

Skogsägarnas intressebevakning på nationell nivå

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK fungerar och verkar inom den nationella och internationella skogspolitiken. MTK bevakar de finländska skogsägarnas intressen. Målet är lönsamt skogsbruk och välmående skogar.

Jordbruket och skogsägande regleras genom en mångfald lagar och förordningar både nationellt och på EU-nivå. Till exempel planläggning kan försvåra eller till och med förhindra idkande av skogsbruk. Av denna anledning deltar MTK i praktiskt taget allt beslutsfattande som berör skogsbruk.

Genom MTK driver skogsägarorganisationen skogsägarens intressen hela vägen från stubbe till Bryssel.