Skogsvårdsföreningen nättjänst EgenSkog har öppnats

3.5. – 31.12.2021

EgenSkog är skogsägaren elektroniska servicekanal vilken via skogsägaren enkelt kan administrera sin skogsegendom och hålla kontakten till skogsvårdsföreningen och sin egen skogsvårdsinstruktör.

Skogsägaren kan ta i bruk tjänsten direkt och bekanta sig med uppgifter om skogsegendomen. Den finskspråkiga versionen av EgenSkog (OmaMetsä) lanserade i april och den svenska versionen i början av maj. Skogsvårdsföreningen tar i bruk tjänsten stegvis och att börja med kan den hända att uppgifterna till viss del är bristfälliga men åtminstone den offentliga skogsdatan finns tillgänglig för alla.

Lätt att vara i kontakt med skogsvårdsföreningen

Då tjänsten utvecklats har en av utgångspunkterna varit att det skall vara lätt för skogsägarna att kontakta skogsvårdsföreningen.  Via tjänsten ser skogsägaren aktuell information om sitt skogsinnehav och kontakten till den egna skogsvårdsföreningen och skogsvårsinstruktören är knuten till aktuell skogsdata. Framöver kan skogsägarna också sina egna noteringar och anteckningar knutna till lägesdata.

Kontinuerligt nya funktioner

Nättjänsten utvecklas kontinuerligt under de kommande åren. I år tas funktioner som stöder försäljning, avtal och kommunikation i bruk. Senare kommer också funktioner som berör fakturor, beskattning, avtal och bland annat kolbalansen. Alla funktioner kommer skogsvårdsföreningens medlemmar till användning. Om ett år räknar vi med att ha ett digert tjänsteutbud via nätet som betjänar skogsägarna som exempel mobilapplikation, elektronisk dokumentarkivering, elektronisk underskrift och fullmakter. Tjänsten har varit i testbruk under vintern och fått bra respons.

I EgenSkog hittar du

 • Uppgifter om din skog
 • Beståndsuppgifter
 • Beståndets uppskattade värde
 • Grundkarta och flygbild över skogsfastigheten
 • Virkesprisuppgifter
 • På kommande:
  • Avtal, mätintyg, fakturor
  • Uppgifter om kolbalansen figurvist
  • Information som hänför sig till skogsbeskattning

I EgenSkog kan du:

 • Ta kontakt med din skogsvårdsinstruktör och be om offert för skogsvårdstjänster eller inleda virkeshandel.
 • Bekanta dig med skogsvårdsföreningens tjänster

På kommande:

 • Befullmäktiga en annan att sköta dina skogsärenden och underteckna avtal elektroniskt.
 • Märka ut egna platser samt bifoga text och bild.

Bekanta dig med tjänsten www.egenskog.fi

Ta EgenSkog i bruk

 1. Gå till adressen www.egenskog.fi
 2. Som ny användare skapar du ett användarnamn och godkänner användarvillkoren.
 3. Registrera dig med e-posten och skapa ett lösenord (minst åtta tecken).
 4. Du får en länk för bekräftelse till din e-post. Du bekräftar din e-postadress genom att klicka på länken.
 5. Läs och godkänn tjänstens användningsvillkor.
 6. Vid första inloggningen skall man identifiera sig via stark identifiering (bankkoder). På basen av socialskyddssignum laddas person- och fastighetsuppgifter.

Ofta frågade frågor

Vi har sammanställt en lista med frågor vi ofta stöter på. Vi hoppas att du via dem hittar hjälp till ditt problem. Läs ofta frågade frågor >>

Kontakta oss

Genom att skicka in detta formulär godkänner du vår registerbeskrivning