Etelä-Karjalan Yhteismetsä -luvassa tasaista tuottoa

Yhteismetsän tarkoitus on kestävän metsätalouden harjoittaminen osakkaiden hyväksi. Se takaa osakkaille tasaisen tulovirran vuosittain tehtävillä puukaupoilla. Yhteismetsän puunmyynti ja metsänhoito perustuu yhteismetsälle laadittuun metsäsuunnitelmaan.

Mhy Etelä-Karjalan yhteismetsä

Yhteismetsä yhteyshenkilömme:

Avainluvut

  • 850 ha

    Pinta-ala

  • 41 kpl

    Osakastilat

  • 18 kpl

    Osakkaat

Jätä yhteydenottopyyntö

2024 © Metsänhoitoyhdistykset