Yhteismetsä Österbotten - Mahdollisuus vaivattomaan metsänomistukseen

Kenelle Yhteismetsä Österbotten voisi olla hyvä vaihtoehto? 

Niille, jotka haluavat omistaa metsää vaivattomasti ja kätevästi   

Niille, jotka haluavat turvata aktiivisen ja kestävän metsänhoidon metsissään  

Niille, jotka haluavat jatkaa metsän omistamista, mutta asuvat kauempana metsästään 

Kuolinpesille, kätevänä tapana suorittaa perinnönjako 

Yhteismetsän etuja: 

Vaivaton tapa omistaa metsää niille, jotka eivät itse pysty sitä hoitamaan. Esimerkiksi passiiviset metsänomistat ne, jotka asuvat kauempana metsäomaisuudestaan tai ne, joilla ei ole aikaa, kiinnostusta, tietämystä tai välineitä metsänsä hoitamiseen.

Metsänhoitoyhdistyksellä on asiantuntevia metsäneuvojia ympäri maakuntaa, ja tarvittavat resurssit yhteismetsän hoitamiseen asianmukaisesti ja kestävällä tavalla, riippumatta siitä, missä päin maakuntaa metsä sijaitsee.

Puukauppojen kilpailutus. Kilpailutuksen avulla yhteismetsästä myytävä puutavaraa myydään siitä korkeimman hinnan maksavalle, ei pelkästään tietylle toimijalle.

Sukupolvenvaihdoksissa metsäomaisuutta ei tarvitse pirstoa, kun metsä siirtyy edelliseltä sukupolvelta jälkeläisille. Sen sijaan jälkeläiset saavat omistusosuuden yhteismetsästä.

Näin liityt yhteismetsään 

Yhteydenotto ja kartoitus 

Keskustelun aikana metsäomaisuutenne kartoitetaan. Lisäksi pohditaan, olisiko liittyminen sopiva vaihtoehto juuri teidän tapauksessanne.  

Liittyminen ja metsän arvon määrittäminen

Jos metsäomaisuus liitetään yhteismetsään, liittymisen yhteydessä suoritetaan metsänarviointi. Yhteismetsään liittyvien metsien arvo määritellään samalla menetelmällä: summa-arvomenetelmän avulla 

Maanmittaustoimitus ja osakaskiinteistö

Yhteismetsä muodostetaan maanmittaustoimituksella, joka on yhteismetsälle maksuton. Maanmittaustoimituksessa muodostetaan niin kutsuttu osakaskiinteistö, jonka osuudet määräytyvät liitettävän metsäomaisuuden arvon suhteesta yhteismetsän kokonaisarvoon. Yhteismetsässä ollaan osakkaina osakaskiinteistön kautta. 

Kun metsä on liitetty yhteismetsään

Metsänhoitosuunnitelma ja metsänhoito

Kun metsäomaisuus on liitetty yhteismetsään, sinun ei enää tarvitse kantaa vastuuta siitä, miten metsää hoidetaan. Et myöskään tarvitse tehdä päätöksiä siitä, mitä toimenpiteitä toteutetaan. Vaikka metsänhoito olisikin jonkun toisen vastuulla, sinulla on täysi oikeus vaeltaa metsässä, kerätä marjoja ja sieniä kuten ennenkin. 

Ohjesääntö ja osakaskunnan kokous

Yhteismetsän osakkaat kutsutaan vuosittain kokoukseen, jossa heillä on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksentekoon. Ajatuksena on, että osakkaat valitsevat toimitsijan, joka hallinnoi yhteismetsän toimintaa ja toimeenpanee metsänhoidon. 

Ylijäämän jako

Yhteismetsä on verovelvollinen ja maksaa 26,5% pääomaveroa. Ylijäämä on siis osakkaalle maksettaessa verovapaata. Ylijäämä jaetaan suhteessa omistusosuuteen. Tämä edellyttää tietysti, että yhteismetsän tulos on positiivinen. 

Yhteyshenkilö

Mats Holmgård, +358 41 731 7593, mats.holmgard@mhy.fi.

Linkit:

2024 © Metsänhoitoyhdistykset