Tuulivoimalahankkeiden siirtolinjat iso kysymys maanomistajille

Mikko Kriikku 17.9.2021

Menossa on tällä hetkellä todellinen tuulivoimarakentamisen buumi. Vuoden 2020 lopulla voimaloita oli 821. Tänä vuonna uusia voimaloita valmistunee 207 kappaletta ja ensi vuonna 236. Vuodelle 2023 on näillä näkymin valmistumassa ainakin 186 uutta tuulimyllyä. Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen arvioi, että tuulivoimatuotannon teho yli kaksinkertaistuu tulevan kolmen vuoden aikana. (Kaleva 18.8.2021)mhy tuulivoima

Maanomistajille vuokratuottoja voimala-alueella

Tuulivoimala-alueella maanomistajat saavat yleensä varsin hyvää vuokratuottoa. Hehtaarikorvaukset voivat olla jopa 200 euroa vuodessa ilman merkittäviä vaikutuksia metsätalouden harjoittamiseen. Jos tuulimylly sattuu omalle maalle, nousevat vuosikorvaukset tuhansiin euroihin. Vuokraaminen on lisäsi vapaaehtoista. Kukaan ei siis rakenna tuulivoimalaa maallesi ilman suostumustasi.

Siirtolinjat ongelmallisia maanomistajien kannalta

Voimaloiden tuottama sähkö pitää luonnollisesti siirtää kantaverkkoon. Tätä varten pitää rakentaa vähintään 110kV:n siirtolinja. Tässä yhteydessä kärsijöiksi joutuvat voimala-alueiden ulkopuoliset maanomistajat, sillä he eivät pääse nauttimaan tuulivoiman tuotoista. Heiltä lunastetaan maat johtokäytäviä varten pilkkahinnalla, muutamalla satasella per hehtaari, ei siis käyvällä hinnalla. Siirtojohdot voivat olla kymmeniä kilometrejä, joten niiden alle jää kymmeniä, jopa satoja hehtaareja maata. Kyse ei siis ole ihan pikkujutusta.

Puunmyyntituloa vai lunastuskorvausta? Verotuksessa iso ero

Siirtolinjojen alta pitää poistaa puusto. Usein tarjotaan mahdollisuutta myydä puut itse, eli tehdä puukauppa. Tällöin puukauppatulo verotetaan pääomatulona eli 30%:n mukaan. Jos tähän ei suostu, vaan vaatii korvausta lunastusmenettelyn kautta lunastuskorvauksena, voi taas käyttää 80%:n hankintameno-olettamaa, jonka seurauksena puista saadun korvauksen vero putoaa noin 6%:iin. Maanomistajan kannalta verotuksen ero voi nousta tuhansiin euroihin.

Maanomistajan kannattaa käyttää asiantuntija-apua

Mikäli saat yhteydenoton tuulivoimahankkeelta tai siirtolinjojen rakentajalta, ei kannata suin päin hyväksyä ehdotettua sopimusta. Jos sopimuksen tekemiseen painostetaan kiireeseen vedoten, pitää hälytyskellojen soida. Suunnittelu ja rakentaminen vie vuosia, eikä esimerkiksi muutama viikko viivästytä hanketta. Maanomistajien kannattaa kokoontua yhteen ja käyttää sopimuksen läpikäymisessä apuna asiantuntija-apua. Alkuun tässäkin asiassa pääset ottamalla yhteyttä omaan metsänhoitoyhdistykseesi!

Osallistu koulutuksiin!

Syksyllä on tulossa koulutussarja maankäyttöasioista. Seuraava Tuulivoimakoulutus maanomistajille pidetään 21.10. Lisää päivä kalenteriisi ja ilmoittaudu tilaisuuteen >>

Mhy.fi/palvelutoimisto -sivulta löydät myös muut tulossa olevat verkkoluennot. Tutustu aiheisiin ja ilmoittaudu luennoille vaikka heti!

 

Mikko toimii MTK:n metsälinjalla Pirkanmaalla ja viihtyy vapaa-ajallaan maa- ja metsätilallaan Tampereella.