Sinun ei tarvitse taistella yksin – Metsänhoitoyhdistys on puolellasi

Suvi Kokkola 01.12.2020

Aika moni palkansaaja maksaa jäsenmaksua jollekin ammattiliitolle. Työskentelemme valmiiksi neuvoteltujen työsopimusehtojen vallitessa melko turvatuissa työskentelyoloissa. Liittojen jäsenmaksuilla varmistamme lisäksi paitsi työttömyysturvaa, niin myös ammattiapua tiukan paikan tullen.

Suomessa on myös yleistä kuulua harrastusten myötä eri yhdistyksiin. Näistä isoimmissa on palveluna ammattiapua ja lainopillista neuvontaa. Muutaman kympin jäsenmaksulla saamme turvattua selustamme ja väisteltyä sudenkuoppia.

Millaista puukauppa olisi, jos metsänomistajien yhteenliittymää, metsänhoitoyhdistystä, ei olisi?

Metsänomistaja X on aikeissa tehdä puukauppaa. Hän soittaa metsänhoitoyhdistykseen, tiedustelee puumarkkinatilannetta, hintatasoa ja vallitsevia kauppaehtoja ja käytäntöjä. Hän päättää hoitaa kaupan itse, mutta tietää nyt vallitsevan hintatason ja osaa sopia oikeat asiat kaupan yhteydessä.

Metsänomistaja Y päättää antaa koko kaupan metsänhoitoyhdistyksen hoidettavaksi. Hän maksaa palvelusta, mutta varmistaa hyvän puukauppatilin ja mielenrauhan.

Samaan aikaan metsänomistaja Z:tä lähestyy puunostaja, joka kertoo, että juuri nyt on puukaupan aika, että hänellä olisi hyvä tarjous ja voisi vielä tarjota edullisen metsänuudistamispaketin kaupan yhteyteen.

Metsänomistajat X, Y ja Z keskustelevat, Z ihmettelee X:n saamaa hintaa

Jossain vaiheessa metsänomistajat X, Y ja Z keskustelevat. Z ihmettelee X:n saamaa hintaa ja sitä, että X on neuvotellut kauppaan ennakkorahoitusta ja sopinut kirjallisesti muistakin yksityiskohdista. X ihmettelee, miksi Y:n kaupasta tuli niin paljon tukkia verrattuna hänen kauppaansa.

Puukaupassa tyyli on vapaa ja jokainen kaupan kohde omanlaisensa. On kuitenkin hyvä pohtia, millaista puukauppa olisi, jos metsänomistajien yhteenliittymää, metsänhoitoyhdistystä, ei olisi.

Yksittäisen metsänomistajan on hankalaa puolustaa hintatasoa, vaikuttaa vallitseviin kauppaehtoihin tai selvittää mitta- ja laatuvaatimusten toteutumista. Ilman metsänomistajien yhteenliittymiä, jokainen kävisi omaa sotaansa.

Kun riittävän moni metsänomistaja lyöttäytyy yhteen, voimme vaikuttaa siihen, miten ja millä ehdoin metsiämme voidaan jatkossa hyödyntää

Suomessa on 350 000 metsätilaa, joiden takana on 600 000 metsänomistajaa. Metsänomistaja 2020 tutkimuksen mukaan metsänomistajista 41 % on naisia ja yli kolmannes asuu tilan sijaintikunnan ulkopuolella. Metsänomistajista lähes puolet on jo eläkkeellä ja reilu kolmannes on palkansaajia.

Kun riittävän moni metsänomistaja lyöttäytyy yhteen ja kantaa huolta puukaupasta, metsänhoidosta ja metsäpolitiikasta, voimme vaikuttaa siihen, miten ja millä ehdoin metsiämme voidaan jatkossa hyödyntää.

Toimintaperiaate poikkeaa muista toimijoista siinä, että metsänhoitoyhdistykset todella ovat yhdistyksiä

Paikallistasolla apua tarjoavat ja etujasi puolustavat metsänhoitoyhdistykset. Vaikka metsänhoitoyhdistykset ovat myös maksullisia metsätalouden palveluita tarjoavia toimijoita, niiden toimintaperiaate poikkeaa muista toimijoista siinä, että ne todella ovat yhdistyksiä.

Yhdistyksessä päätösvaltaa käyttävät sekä vaaleilla jäsenistöstä valittu valtuusto että valtuuston valitsema hallitus. Äänestämällä metsänhoitoyhdistyksen vaaleissa ajatuksesi jakavaa henkilöä, voit jäsenenä vaikuttaa siihen, miten omaa metsänhoitoyhdistystäsi kehitetään.

Valtuustovaalien tulokset julkaistiin 8.12.2020

Uudet valtuutetut ovat aloittaneet toimikautensa vuoden 2021 alussa.

Vaalien tuloksesta voit lukea uutisestamme >> 

Liity metsänhoitoyhdistyksen jäseneksi >>

Totuutta arvostava kriitikko, joka on allerginen politikoinnille. Työskennellyt pienen ikänsä mhy:n toiminnanjohtajana ja pystyy elämään sen kanssa, koska heittäytyy vapaa-ajalla vuoroin lapseksi, vuoroin erakoksi.