Puupohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa maailmalla – mistä investointeja?

Juha Hakkarainen 02.3.2021

Monet megatrendit tukevat globaalia puupohjaisten tuotteiden kasvua

Väestönkasvu, öljypohjaisten tuotteiden korvaaminen, kaupungistuminen, verkkokauppa, asumisen terveysvaatimukset, kaikki nämä lisäävät puuhun perustuvien tuotteiden kysyntää. Ennusteiden mukaan puutuotteiden kysynnän kasvu on tulevalla 10-vuotiskaudella noin 2,5 %/v ja kokonaiskysyntä tulee olemaan 2030 liki 800 mrd euroa vuodessa.

Suomessa metsäteollisuustuotannon huippuvuodet olivat sekä arvossa että määrässä mitattuna yli 10 vuotta sitten. Raakapuun markkinahakkuut ovat muutaman vuoden takaisen nousun jälkeen pudonneet takaisin edellisen kymmenluvun alkupuolen tasolle. Kun suurin kestävästi ylläpidettävä hakkuumäärä on yli 80 miljoonaa kuutiota vuodessa, teollisuuspuun markkinahakkuut olivat viime vuonna ainoastaan 56 miljoonaa mottia. Ja suurin kestävä hakkuumäärä nousee lähivuosina 90 miljoonaan kuutioon.

Järkevillä metsähoitotoimenpiteillä puusto kasvua ja hiilen sidontaa on mahdollista lisätä kustannustehokkaasti

Kestävä metsätalous ja moderni metsäteollisuus eivät ole millään muotoa ristiriidassa ilmasto- ja ympäristöpolitiikan kanssa. Järkevillä metsähoitotoimenpiteillä puusto kasvua ja hiilen sidontaa on mahdollista lisätä kustannustehokkaasti. Puutuotteilla voidaan korvata öljypohjaisia. Ja erittäin kallista ja tehoton olisi hoitaa ilmastokriisiä hakkuita ja metsäteollisuutta rajoittamalla. Kun kysyntä maailmalla kasvaa, tuotteet tehdään aina jossakin.

Kukaan ei tee miljardien eurojen investointeja kymmeniksi vuosiksi, jos politiikka muuttuu hallituskausittain

Jotta Suomeen investoidaan, täällä harjoitettavan politiikan tulee olla ennustettavaa ja pitkäjänteistä. Suomen talouskasvu on jämähtänyt sinne metsäteollisuuden huippuvuosien tasolle ja olemme jääneet pahasti jälkeen kilpailijamaistamme. Paraikaa mietitään kuumeisesti, miten korona-elvytysrahoja käytettäisiin. Jospa käytetäisiin niin, että saataisiin tuotannollisia investointeja, vientiä, talouskasvua ja hyvinvointia!

Juha Hakkarainen, metsäjohtaja MTK

Lue myös Juhan blogi: Suomalaiset ilmastotalkoissa – faktaa ja fiktiota >>

juha.hakkarainen@mtk.fi 

@HakkarainenJuha