Pohjois-Suomi on saanut kuulla metsäteollisuudelta sekä hyviä että huonoja uutisia

Markku Ekdahl 04.6.2021

Metsäteollisuus on ilmoittanut sekä uusista investoinneista että tehtaiden sulkemisista

Ensin Metsä-Group ilmoitti päätöksestä korvata Kemin nykyinen sellutehdas kokonaan uudella tehtaalla. Nykyinen tehdas on käyttänyt vuosittain noin 3 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta ja haketta; määrästä vajaa kolmannes koivukuitua. Uuden tehtaan rakennustyöt ovat jo täydessä käynnissä, ja sen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2023 aikana. Uusi tehdas tulee valmistuttuaan käyttämään noin 7,5 miljoonaa kuutiometriä kuitupuuta ja haketta, eli lisäystä nykyiseen on noin 4,5 miljoonaa kuutiota.

Kevättalvella StoraEnso ilmoitti harkitsevansa Veitsiluodon paperitehtaan sulkemista ja käynnisti YT-neuvottelut tehtaan sulkemiseksi. Veitsiluodon tehdas on käyttänyt noin 2 miljoonaa kuutiota kuitupuuta ja haketta. Veitsiluodon käyttämästä puumäärästä lähes puolet on ollut koivukuitua. Metsä-Fibren Kemin tehtaalle ja Veitsiluotoon on myös tuotu jonkin verran puuta ulkomailta, pääasiassa koivukuitua Itämeren alueelta, välillä eucalyptusta Etelä-Amerikasta.

Viime syksynä puun käyttö lisääntyi Oulussa kahden investoinnin myötä. StoraEnson Oulun paperitehtaan muuttaminen kartongille lisäsi kuitupuun ja hakkeen käyttöä yhteensä vajaat puoli miljoonaa kuutiometriä. Oulun Energian uusi Laanilan biovoimalaitos käyttää vuosittain muutama satatuhatta kuutiota enemmän energiapuuta ja vähemmän turvetta kuin suljettu Toppila I.

Markkinoiden muutokset muuttavat puuvirtoja koko Itämeren alueella

Tämän suuruusluokan investoinnit vaikuttavat puun käyttöön ja puuvirtoihin aina laajalla alueella, tässä tapauksessa koko Itämeren altaan alueella. Jos ja kun Veitsiluodon tehdas suljetaan, vähenee Kemin vuotuinen kuitupuun käyttö parilla miljoonalla kuutiolla, kasvaakseen vuoden 2023 jälkeen sitten 4,5 miljoonalla kuutiolla Metsä-Fibren tehdas käynnistyessä.

Puunkäytöltään miljoonaluokan tehdashankkeita on suunnitteilla myös Kemijärvelle ja Paltamoon ja pienempiä mm. Haapavedelle. Rahoittajien saamisen kannalta lopputuotteiden markkinatilanteen ja ennusteiden lisäksi yksi keskeinen kysymys on, miten täydessä käytössä alueen puuvarat ovat ja miten uskottava ja realistinen tehtaan raaka-aineen hankintaketju sen ympärille pystytään rakentamaan. Kestävän hakkuusuunnitteen puolesta Pohjois-Suomen puuvarat riittäisivät Metsä-Groupin Kemin investoinnin lisäksi vielä ainakin yhdelle tehtaalle.

Kuitupuun markkinoilla on muutama suuri ostaja ja paljon pieniä myyjiä

Markkinatalouden perusperiaatteiden mukaan kysynnän noustessa yleensä myös hinta nousee, sitä enemmän mitä lähemmäs teoreettista maksimia mennään. Kuitupuun markkina on oligopoli, jossa on muutama suuri ostaja ja paljon pieniä myyjiä, joten markkinat eivät välttämättä aina toimi täysin teorian mukaisesti.

Tehtaan puunhankinta on kokonaisuus, joka muodostuu monesta osasta

Suuren tehtaan puunhankinta on aina kokonaisuus, jossa omistajan on mietittävä paitsi raaka-aineen hintaa, myös toimitusvarmuutta. Siksi yhtiöt yleensä sopivat puiden toimituksista eri raaka-ainelähteistä. Oman metsäorganisaation hankkima puu muodostaa usein pääosan tehtaan raaka-aineesta, mutta mm. Metsähallituksen ja Metsänhoitoyhdistysten toimituspuulla, muiden yhtiöiden kanssa vaihdettavalla puulla sekä sahoilta ostettavalla kuitupuulla ja hakkeella on yleensä aina merkittävät roolit tehtaiden puunhankinnassa. Sopimuskausien pituuksilla ja toimitusmäärillä pyritään ennakoimaan lopputuotemarkkinoiden kehitystä.

Veitsiluodon todennäköisen sulkemisen seurauksena kuitupuun kysynnässä lienee odotettavissa ensin pientä laskua, mutta Metsä-Fibren uuden tehtaan puunhankinnan alettua on luvassa reilua kysynnän kasvua. StoraEnso on ilmoittanut jatkavansa puunhankintaa Pohjois-Suomessa normaalisti, vaikka Veitsiluoto menisikin kiinni. Tähän mahdollisuuden tarjoavat vaihtokaupat yhtiöiden kesken sekä Itämeren alueen maiden toimiva logistiikka.

Puun hintatasoa voidaan puolustaa vain kilpailuttamalla jokainen puukauppa

Metsänomistajan kannalta tämä tieto on hyvä – ei jäädä tulevaisuudessakaan vain yhden kuitupuun ostajan varaan. Metsänomistajan varmin osoite hyvään puukauppaan on oma metsänhoitoyhdistys, jossa on aina tuorein tieto puumarkkinoiden tilanteesta ja hintatasosta. Hintatasoa voidaan puolustaa vain kilpailuttamalla jokainen puukauppa. Hyvän hyvyyttään yksikään ostaja ei puusta maksa, tehtaan omistajan intressi on aina hankkia raaka-aine mahdollisimman edullisesti. Metsänhoitoyhdistys on puukaupassa ainoa toimija, joka on aina metsänomistajan puolella.

Markku Ekdahl​, kenttäpäällikkö MTK:n metsälinja
sähköposti: markku.ekdahl@mtk.fi

Markku toimii Pohjois-Suomessa MTK:n metsälinjalla. Erityisalueenaan kaavoitukseen, maankäyttöön- ja ympäristöpolitiikkaan, uusiutuvaan energiaan ja metsäsertifiointiin liittyvät kysymykset.