Metsänomistajien puolustamisen merkitys korostuu

Marko Mäki-Hakola 17.8.2021

Heinäkuun alussa pääsin suoraan myrskyn silmään aloittaessani MTK:n metsäjohtajana. EU:sta oli tulossa metsänomistajille poikkeuksellisen hankalia esityksiä. Kovalla työllä laajan yhteistyöverkoston kanssa saimme suurimmat haasteet taklattua.

Vaikka haasteet ovat kovat, on metsähommiin hienoa palata. Metsänomistajat voivat olla ylpeitä organisaatostaan. Lähiaikoina tulemme panostamaan koko metsänomistajaorganisaation (MTK, MHYT) yhdessä tekemiseen. Kun koko monituhatpäinen porukka vie asioita samaan suuntaan, saadaan varmasti vaikuttavuutta edunvalvontaan ja palveluihin.

Tuodaan siis rohkeasti esille ratkaisuja, uusia avauksia ja osallistutaan aktiivisesti keskusteluun.

Tietoisia päätöksiä metsien käytöstä

Meidän on myös syytä osittain palata juurille, perusasioiden pariin ja korostaa voimakkaasti esim. metsänhoidon merkitystä ilmastokriisin ratkaisuna.

Toisaalta on tärkeää, että tavoitellaan metsien täyskäyttöä.  Eli sitä, että jokainen metsänomistaja tekee tietoisia päätöksiä metsiensä käytöstä. Se sisältää eri käyttömuodot hakkuista suojeluun. Vain näin voidaan yhteensovittaa metsien eri käyttömuodot.

Aiempi tehtäväni MTK:n elinkeinojohtaja avasi silmiä sille, kuinka on luontevaa myös hakea aiempaa enemmän ratkaisuja metsätalouteen infra-, rahoitus-, yrittäjyys-, energia jne. asioista. Eli siinä mielessä luvassa on enemmän perinteiset sektorit ylittävää yhteistyötä metsätalouden kannattavuuden parantamiseksi

Yhdessä tekeminen ykkösenä

Jostain on aloitettava, joten tämän syksyn työlistalla tärkeimmät kolme pääasiaa ovat 1) Metsänomistajajärjestöön yhteinen tekemisen meininki 2) Kansainvälinen metsäpolitiikka edistämään Suomen metsien käyttöä 3) Kotimaan metsäasioissa nähdään metsien mahdollisuudet.

Metsänhoitoyhdistysten toiminnan ja koko järjestön yhdessä tekemisen kehittäminen on työlistalla kärjessä. Meillä on valtavan hieno ketju metsänhoitoyhdistyksiä ympäri Suomen. Lähellä metsänomistajia ja kaikki palvelut tarjolla. Ketjumaisen toiminnan kehittämistä tarvitaan. On saatava yhdistysten parhaat toimintatavat leviämään ja lisää panostuksia digitaalisiin palveluihin.

Ulkoa tuleva paine metsien käyttöön liittyen luultavasti myös tarjoaa mahdollisuuden siihen, että entistä useampi metsänomistaja haluaa olla Mhy:n jäsen ja tämä hetki on syytä myös hyödyntää. Kun olemme yhtenäisiä, olemme myös edunvalvonnassa vahvoja.

Ylpeyttä omasta työstä ja metsistä

Haluan muistuttaa metsänomistajia olemaan ylpeitä omista metsistään. On ollut hienoa taas kuulla mitä moninaisempia ylpeydenaiheita: hienoja luontokohteita, komeita tukkipuupinoja, hyvin hoidettuja taimikoita… Antakaa ylpeytenne kuulua, kaikkien on syytä oivaltaa kuinka suomalaisen metsänomistamisen hienous. Metsänomistaja on ratkaisujen tarjoaja, ei ongelma. Antakaa ylpeytenne kuulua niin, että Brysselissä asti kaikuu.

 

Lue lisää metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydestä!

MTK:n metsäjohtaja. Metsää omistava, Ylöjärvellä vaimon ja lasten kanssa asuva nurmolainen.