Metsä puhuttaa – vaikuta MHY-vaaleissa

Juha Marttila 03.11.2020

Mitä on hyvä metsätalous? Jokaisella suomalaisella on varmasti jonkinlainen näkemys ja mielipide asiasta. Mielipiteiden kirjo myös muuttuu ajan ja suhdanteiden myötä.

Nyt eletään poikkeuksellisen rajun metsälobbauksen suhdannetta. Ihmiset ovat kiinnostuneet ilmastosta ja ympäristön tilasta. Samaan aikaan talous sukeltaa ja huoli perheen toimeentulosta painaa monia. Metsät ovat edelleen talouden selkäranka ja samaan aikaan ilmasto- ja ympäristökeskustelun polttopisteessä.

Poliittisen päättäjän mielipide kääntyy usein siihen suuntaan, millaisena hän näkee kansalaismielipiteen. Kansalaisvaikuttaminen on siis mitä suurimmassa määrin poliittista vaikuttamista. Vaikuttamisen taustalla taas on motiiveja laidasta laitaan. Yleensä kaikki liittyy viime kädessä rahaan.

Metsien hoito on pitkäjänteistä toimintaa

Metsänomistaja on kestävän metsätalouden asiantuntija. Hän ymmärtää, että metsien hoito ei ole yhden totuuden juttu. Toiminta on pitkäjänteistä. Se ulottuu yli talouden ja politiikan suhdanteiden.

Tutkimukset kertovat, että suomalaisten metsänomistajien tavoitteet metsiensä hoidolle ja käytölle ovat monipuolisia. Metsien terveys ja tuottokyky halutaan turvata yli sukupolvien. Ympäristön suojelua arvostetaan. Taloudellisen tuoton rooli on tietysti merkittävä.

Kestävän metsätalouden tukiranka on omistusrakenne. Yksityiset omistajat varmistavat sen, että metsien hoidossa näkyvät kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet.

Metsänhoitoyhdistykset ja MTK kokoavat metsänomistajien näkemykset ääneksi, joka kuuluu puun juurelta Brysseliin. Tuo ääni kuuluu ja vaikuttaa mielipiteiden sekakuorossa. Onko näin vielä tulevaisuudessa, riippuu siitä, miten onnistumme pitämään yllä joukkovoimaamme ja uudistamaan toimintaamme.

MHY-vaalit on tärkeä paikka vaikuttaa

MHY-vaalit on tärkeä paikka vaikuttaa siihen, miten oman metsänhoitoyhdistyksen toiminta kehittyy. Vaaleissa ehdolla olevilla on myös loistava tilaisuus osallistua keskusteluun ja kertoa omasta kestävän metsätalouden toimintamallistaan. Näitä näkemyksiä ja omakohtaisia kokemuksia tarvitaan juuri tässä kiihtyvän metsäkeskustelun vaiheessa.

Isot kiitokset jokaiselle ehdokkaalle! Olette jo osoittaneet valmiutenne toimia jokaisen suomalaisen metsänomistajan etujen puolustajana. Teitä tarvitaan, kun yhdessä varmistamme oikeutemme päättää itse metsiemme käytöstä myös tulevaisuudessa.

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa oman yhdistyksen ja koko metsäedunvalvonnan tulevaisuuteen. Käytä äänioikeuttasi MHY-valtuustovaaleissa 4.-25.11.2020!

MTK:n puheenjohtaja, MMT. Nautakarjatilallinen Simosta.