Työ metsänomistajan hyväksi sai palkintonsa Brysselissä – Metsäenergia säilyy uusiutuvana

Valtakunnallinen

Euroopan parlamentti, komissio ja jäsenvaltioiden muodostama neuvosto pääsivät sopuun maaliskuun lopussa yön yli jatkuneissa neuvotteluissa uusiutuvan energian RED-direktiivin kestävyyskriteereistä. RED III -direktiivin neuvottelutulosta voidaan pitää suomalaisittain hyvänä kompromissina, mutta mitä päätös tarkoittaa käytännössä suomalaisen metsänomistajan näkökulmasta?

EU:n suurimmat poliittiset puheenaiheet ovat usein kohdistuneet metsien käyttöön. Viimeisin merkittävä poliittinen päätös myös suomalaisittain kuultiin maaliskuun lopulla, kun puuenergian kestävyyskriteereistä saatiin Brysselissä sopu.

MTK tiedotti neuvottelutuloksesta tuoreeltaan ensimmäisten joukossa.

Vaikka jäsenvaltioiden ja toiminnanharjoittajien raportointivelvoitteita polttoaineiden kestävyyden todentamisessa kiristetään ja valtioiden mahdollisuutta myöntää investointitukia puun energiakäyttöön tarkennetaan, voidaan RED III -direktiivin raameja pitää suomalaisittain hyvänä kompromissina.

”Suomalaiset metsänomistajat hoitavat metsiään esimerkillisesti. Metsästä saatavan biomassan tunnustaminen uusiutuvaksi oli ainoa oikea päätös”, MTK:n energia-asiantuntija Anssi Kainulainen kommentoi.

Etukäteistiedot mahdollisesta puun energiakäytöstä viittasivat paljon vaikeampaan neuvottelutulokseen. Kiristykset kohdistuvat polttolaitosten kestävyyskriteereihin, jotka ohjaavat laitosten puunhankintaa.

”Vaikka kiristyksiä raportointivelvoitteisiin linjattiin, oli pitkään pelkona, että suoraan metsästä tulevan puun energiakäyttö ei kuuluisi enää uusiutuviin energianlähteisiin. Suomen ja suomalaisten onneksi, näin ei käynyt”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola kertoo.

”MTK:n ja Mhy:n edunvalvojat seuraavat metsänomistajien etuja Brysselissä. Ydinviestimme päättäjille on: suomalaisten metsänomistajien omaisuus ei voi näyttäytyä neuvottelupöydissä pelkästään hiilitaseita ja suojelupinta-aloja laskettaessa”, Mäki-Hakola korostaa.

Mhy:n jäsenenä olet osa metsäsi puolustusliittoa:

Mhy:n jäsenenä saat maksutonta neuvontaa metsäasioissa ja lakineuvontaa. MTK:n lakiasiantuntijat antavat monipuolista jäsenten yritystoimintaan liittyvää opastusta ja neuvontaa. Olipa kyse sitten metsälaista, maankäyttöasioista tai korvauskysymyksistä, voit olla yhteydessä lakiasiantuntijoihin. Lue lisää jäseneduista.

Ajankohtaista

 1. Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

  Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

  Valtakunnallinen

  Valtioneuvosto on 16.11.2023 antanut asetuksen metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta ja asetuksen metsätalouden kannustejärjestelmästä. Ohessa maa- ja metsätalousministeriön tiedote tukitasoista – ja ehdoista kokonaisuudessaan.

  Lue lisää
 2. Vuoden Kymppi -palkinto pirkanmaalaiselle Jouko Lehtiselle

  Vuoden Kymppi -palkinto pirkanmaalaiselle Jouko Lehtiselle

  Valtakunnallinen

  Ehdotuksia palkinnon saajaksi annettiin yli 60. Metsäjohtokunta päätti Vuoden Kymppi- palkinnon lisäksi myöntää kunniamaininnan erityisasiantuntija Timo Hannoselle.

 3. Mikko Tiirola avasi metsävaltuuskunnan kokouksen Hanasaaressa

  MTK:n Mikko Tiirola: Luontoa ei suojella komission, vaan Suomen ja suomalaisten vuoksi

  Valtakunnallinen

  ”Metsänomistajat ovat sitoutuneita kestävään metsätalouteen. Tämä vaatii kuitenkin ennakoitavuutta”, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti metsävaltuuskunnan vuosikokouksen avauspuheessaan Hanasaaressa 2. marraskuuta.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset