Puumarkkinakatsaus toukokuu 2023

Valtakunnallinen

Puun hinta on noussut viime vuodesta merkittävästi. Puun hinnannousu on ollut jopa nopeampaa kuin yleinen hinnannousu. Monet metsänomistajat miettivät puun myyntipäätöksiään ja arvioivat miten puun hinnat kehittyvät jatkossa. Monet metsänomistajat ovat huolissaan myös talouden epävarmuudesta ja metsien suojelun lisääntymisen vaikutuksista puumarkkinoihin. Pellervon taloustutkimuksen PTTn metsäennuste rauhoittaa metsänomistajia, sillä puun hintojen nousun arvioidaan jatkuvan edelleen, myös ensi vuonna. Tämä johtuu kotimaisen puun hyvästä kysynnästä.

Puukauppamäärät ovat kasvaneet keväällä, mutta puun vuosittaiseen tarpeeseen nähden hieman jäljessä. Toisaalta alueellista vaihtelua on myös paljon. Monet metsänomistajat ovat harkiten katsoneet markkinoiden kehittymistä. Puun tarve on korkea ja vastaavasti puun ostajien pystyvarantotaso on laskenut. Korkeat talvikauden hakkuumäärät söivät puuvarantoja nopeammin kuin puun ostot kehittyivät. Talvivarantoja lisätään perinteisesti enemmän syksyn puukauppojen yhteydessä, joten ostettavaa riittää myös jatkossa. Tällä hetkellä kesä- ja kelirikkokohteiden tarve lisää puukauppaa.

PTT ennustaa kotimaisen puun kysynnän ja hintojen vahvistuvan tänä vuonna metsäteollisuuden investointien ja Venäjän tuonnin tyrehtymisen myötä. Tämä tietää korkeampia puukauppa- ja hakkuumääriä erityisesti yksityisille metsänomistajille. Merkittävää on ennuste puun hinnannousun jatkumisesta tämän vuoden lisäksi myös ensi vuonna. Tämä mahdollistaa puun myyntien jaksottamista syksylle tai ensi vuodelle. Ensivuodelle ennustetaan maltillisempaa puun hinnannousua (3-6 prosenttia), kun tämän vuoden keskihintatason ennustetaan nousevan puutavaralajista riippuen 5-30 prosenttia viime vuoden vastaavasta.

PTT metsäennusteen lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometri julkaistiin myös huhtikuun loppupuolella. Ne antavat yhdessä kuvaa metsäsektorin yleisestä markkinoiden kehittymisestä. Myös metsä- ja puutuoteyhtiöiden alkuvuoden tuoreet tulosjulkistukset antavat viitteitä markkinatilanteesta. Yleisen markkinatilanteen vaikutus metsäteollisuuden menestykseen on monisäikeinen. Kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden suhdannetilanteen nähdään heikentyneen, mutta suhdannenäkymät arvioidaan jo osin paremmiksi. Metsäyhtiöiden tuloksentekokyvyssä on myös hajontaa. Kemiallisen metsäteollisuuden näkymiä painaa hintojen lasku. Mekaaninen puunjalostus näkee myös tämän vuoden heikompana välivuotena, mutta odottaa jo positiivisempaa jatkoa. Puurakentamisen ja metsäteollisuuden tuotteiden pidemmän aikavälin näkymät ovat hyvät. Puurakentamisen kotimaisen kysynnän edistämisellä on vahva tilaus tulevaan hallitusohjelmaan.

Metsänhoitoyhdistyksien kautta puukauppa käyntiin omassa metsässä

Hyvä puumarkkinatilanne antaa metsänomistajille mahdollisuuden suunnitella puukauppojen toteutusta. Puukauppojen kilpailuttamisella saa parhaan hinnan ja turvan toteuttamalla metsänhoitoyhdistyksen kautta. Perinteisten viestinten ohella Omametsä palvelun kautta pääsee kätevästi keskusteluun oman metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvojan kanssa. Omametsä palvelun kautta voi suunnitella myös muiden metsänhoitotöiden toteuttamista. Niistä kannattaa keskustella puukauppojen yhteydessä. Esimerkiksi metsänviljely ja taimikonhoito ovat nyt ajankohtaisia. https://www.omametsa.mhy.fi/

Metsänomistaja, oletko jo Metsänhoitoyhdistyksen jäsen? Jäsenenä tuet metsänomistajan määräysvaltaa omaan metsäänsä. Samalla pääset nauttimaan monista jäseneduista ja maan laajimmasta asiantuntijaverkostosta. Lue lisää MHY:n jäsenyydestä.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Ajankohtaista

 1. Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Valtakunnallinen

  Ehdotus vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kriteereitä on valmisteltu, koska EU:n biodiversiteettistrategian mukaan EU:ssa jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on suojeltava tiukasti. Suojelun toteuttamiseksi on määriteltävä, mitkä metsät ovat luonnontilaisia metsiä ja mitkä vanhoja metsiä.

  Lue lisää
 2. EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  Valtakunnallinen

  EU:n ennallistamisasetus tulee pian voimaan, sillä se on hyväksytty sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaita edustavassa neuvostossa. Voimaantulon myötä asetuksen toimeenpano on Suomessakin aloitettava. MTK on tehnyt asiassa aktiivista edunvalvontaa jo usean vuoden ajan. Vaikuttamistyö jatkuu myös toimeenpanovaiheessa.

 3. Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Valtakunnallinen

  OmaMetsä palvelut uudistuvat hurjaa vauhtia. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenpalvelusta on rakentunut kilpailuvaltti, joka tuottaa metsänomistajajäsenilleen lisäarvoa. Uudistus varmistaa metsänomistajalähtöistä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tiedolla voidaan tukea metsänomistajien liiketaloudellisia puunmyyntien ja hoitotoimien suunnitteluja sekä vahvistetaan metsänomistajan omaa metsäsuhdetta. OmaMetsä palvelun uusissa ominaisuuksissa on otettu huomioon molempia. Palvelut kehittyvät ja uusia ominaisuuksia otetaan jatkuvasti käyttöön.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset