Puumarkkinakatsaus marraskuu 2022

Valtakunnallinen

Mäntymetsä

Kuitupuun hinnat jatkaneet nousua

Vuosikymmenten jälkeen metsänomistajan puumarkkina-asema vahvistumassa

Puun ostot piristyivät syksyn mittaan, mutta ovat viimeisimpinä viikkoina jääneet varsin maltillisiksi. Erityisesti kuitupuu on alitarjonnan puolella, mikä osaltaan vahvistaa viikko viikolta hintatasoa. Toisaalta kuitupuun hinta on kansainvälisesti katsoen noussut muualla voimakkaammin ja näkyykin tuontihinnan jyrkkänä nousuna.

Onko kuitupuun vuosikymmenien ylitarjonta helpottumassa? Tätä pitäisi tarkastella metsävarojen ja kysynnän suhteesta. Suurimpana poikkeuksena aikaisempaan on kotimaisen kuitupuun käytön voimakas kasvu toisaalta Venäjän tuonnin loppumisen ja toisaalta energiakäytön vahvistuminen johdosta. Myös kuitupuun perinteinen käyttö tulee lisääntymään voimakkaasti uusien investointien johdosta. Onkohan ensimmäinen kerta historiassa, kun metsänomistajat ovat saamassa oikeudenmukaisempaa asemaa myös kuitupuumarkkinoilla?

Kemiallisen metsäteollisuuden vientiarvo on syyskuun vientitilastojen ennakkotiedon mukaan kartongilla ja paperilla yli neljäsosan ja sellulla kolmasosan korkeampi kuin vuosi sitten. Metsäteollisuus on ilmoittanut positiivisista tulosvaroituksistaan tälle vuodelle ja julkistanut osin kaikkien aikojen korkeimpia osavuosituloksiaan. Kolme suurinta metsäyhtiötä on tehnyt vuoden alusta yli 4 miljardin euron tuloksen. Vertailun vuoksi puunhankinnan kustannus tehtaille on vastaavana aikana ollut kutakuinkin 2,5 miljardia euroa. Kansainväliset metsäyhtiöt kykenevät käyttämään markkina-asemaansa toisaalta lopputuotemarkkinoilla ja toisaalta puunhankinnassaan tehokkaasti. Kuitupuun hinta on laskenut reaalisesti vuosikymmeniä. Markkinat eivät ole toimineet metsänomistajien näkökulmasta oikeudenmukaisesti. Onko kuitupuun hinnan trendi vihdoin kääntymässä oikeudenmukaisempaan suuntaan?

Metsänomistajien kannalta markkinatilanne jatkuu poikkeuksellisen hyvänä

Metsänomistajat voivat varautua poikkeuksellisen hyvään puun kysyntään valmistelemalla etukäteen myyntikohteita. Ennen lumen tuloa on hyvä käydä kiertelemässä omassa metsässä ja pohtia metsänhoito- ja puunmyyntikohteita. Kärkipäässä ovat tietysti metsänhoidollista apua tarvitsevat kohteet, kuten tiheät harvennuskohteet. Sen sijaan myöhemmät harvennukset ja päätehakkuut ovat kohteita, joilla ei ole akuuttia kiirettä.

Metsäkierroksella kannattaa kiinnittää huomiota myös mahdollisiin metsätuhoihin, sillä ne ovat paikoin lisääntyneet huomattavasti. Tuhoille altistuneet kohteet kannattaa laittaa myyntilistan kärkeen. Puunmyyntien näkymät jatkossakin ovat suotuisat, sillä puumarkkinoiden poikkeuksellisen vahva näkymä tulee jatkumaan ennustelaitoksien mukaan ensi vuonna.

Mikäli puunmyynti on ajankohtainen, tärkeintä on puukaupan kilpailuttaminen. Kilpailuttamalla saa selville aidosti sen hetkisen puun hintatason. Omaa valveutuneisuutta kannattaa aina pyrkiä lisäämään, sillä lopullisen puunmyyntipäätöksen tekeminen vaatii tietämystä ja on aina metsänomistajan oma valinta.

Metsänhoitoyhdistykset auttavat niin suurta kuin pientä puun myyjää

Metsänhoitoyhdistykset ovat niin suur- kuin pientilallisten metsänomistajien apuna. Niiden puukaupalliset palvelut sopivat kaikille metsänomistajille. Metsänhoitoyhdistykset seuraavat metsäyhtiöiden puunkatkonta- ja hintatietoja, joiden avulla puukaupan kilpailuttaminen onnistuu vaivatta.

Metsänomistajalle toimitetaan raportti kilpailutuksesta, joka yhteismitallistaa ostotarjoukset. Metsänomistaja saa itse tehdä kulloisenkin puukaupan lopullisen myyntipäätöksen. Myyntipäätöstä varten kannattaa tiedostaa markkinatilanteen mukainen puun hintataso. Metsänomistajan kannattaa asettaa tavoitetaso puun hinnalle kulloisestakin kilpailutettavasta kohteesta. Mikäli metsänomistaja ei ole tyytyväinen tarjouksiin, hänellä on oikeus hylätä tai tehdä vastatarjous. Puukaupan prosessin pitää olla tarpeeksi yksinkertainen ja helppo puun myyjälle. Toisaalta puun myyjän pitää tuntea saavansa riittävästi apua onnistuneeseen puukauppaan. Metsänhoitoyhdistyksen kautta kilpailuttamalla, metsänomistaja voi varmistua siitä, että puukaupassa ollaan metsänomistajan puolella alusta loppuun. Metsänhoitoyhdistyksen puukaupallisten palveluiden suosio onkin ollut kasvussa.

Kalle Karttunen
tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
sähköposti: kalle.karttunen@mtk.fi

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Ajankohtaista

 1. Vuoden 2023 Metsämarssi sai ihmiset liikkeelle – ”Metsä vetää edelleen puoleensa”

  Vuoden 2023 Metsämarssi sai ihmiset liikkeelle – ”Metsä vetää edelleen puoleensa”

  Valtakunnallinen

  Metsämarssia vietettiin ympäri Suomea viikolla 37. Viikon aikana tuotiin esille erityisesti metsänomistajien roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tapahtumaa vietettiin kattavasti sähköisissä kanavissa ja paikallistapahtumissa.

  Lue lisää
 2. MetsäRokkaa 2024

  Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa 2024

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo järjestää Metsä Rokkaa -tapahtuman kuuden vuoden tauon jälkeen lauantaina 6.7.2024 Juva Campingilla. Aiemmat tapahtumat on järjestetty vuosina 2008, 2012, 2015 ja 2018.

 3. Metsänhoitotöitä on tehty viime vuotta reippaammin – kemera-tukia ehtii hakea vielä syyskuun ajan

  Metsänhoitotöitä on tehty viime vuotta reippaammin – kemera-tukia ehtii hakea vielä syyskuun ajan

  Valtakunnallinen

  Kemera-tukijärjestelmä päättyy vuoden vaihteessa, jonka jälkeen siirrytään uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään, metkaan. Kemera-tukea metsänhoitotöihin on tänä vuonna saanut noin 14 000 metsänomistajaa.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset