Puukauppa valtakirjalla vai suoraan?

Valtakunnallinen

Mäntymetsä

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppa on puun myyntiä välittäjän avulla. Se sopii niin helppoa metsätaloutta arvostavalle kuin vaativammallekin metsänomistajalle. Metsänomistajan kannattaa tiedostaa sen tarjoamat kattavat hyödyt.

Puumarkkinatilanne vaihtelee taloudellisten suhdanteiden mukaan. Suhdanteet vaikuttavat eri puutavaralajien kysyntään ja niistä maksettavaan hintaan. Metsissä riittää puuta ja erityisesti nuorissa metsissä on jatkuvasti hoitotarvetta ja hakkuurästejä, joten metsän kasvukunnon ylläpitäminen vaatii puun korjuuta. Metsäyhtiöt tavoittelevat metsänomistajia toteuttamaan puukauppaa suoraan heidän kanssaan ja saamaan entistä useamman metsänomistajan sopimusasiakkaiksi. Tällöin metsänomistaja antaa yhdelle ostajalle erityisaseman markkinoilla.

Puukauppaa on mahdollista toteuttaa myös pyytämällä tarjoukset kaikilta mahdollisilta puun ostajilta. Metsänhoitoyhdistys tarjoaa metsänomistalähtöistä palvelua toteuttaa koko puukauppa niin sanottuna valtakirjakauppana, jossa puukauppa suunnitellaan, kilpailutetaan ja vertaillaan metsänomistajan puolesta. Tällöin metsänomistaja voi keskittyä tarjousten perusteella lopullisen päätöksen tekemiseen siitä, kenelle myy puunsa.

- Tukin ja kuidun hinnan ero on niin suuri, että katkonnalla ratkaistaan puukaupan onnistuminen. Yhteen sopimuskumppaniin sitoutuneelta jää helposti leimikon paras katkontapotentiaali huomiotta ja se näkyy pienempänä tukkitilinä, valistaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Puukauppansa kilpailuttava metsänomistaja huolehtiikin koko metsänomistajakunnan puolesta puun hinnoittelun toimivuudesta reilun kaupan mukaisesti. Puukaupan kilpailuttaminen on reiluuttamista. Metsäyhtiöiden puunhankinnan tarkoitus on saada mahdollisimman edullisesti raaka-ainetta tehtailleen. Mikäli aitoa kilpailua ei tietoisesti synnytetä puumarkkinoille, jää puun hinta paljon alhaisemmaksi ja metsänomistajuuden kannattavuus heikkenee. Kilpailuttamisen ohella yhtä tärkeää on puukaupan katkonnan vertailutietojen hyödyntäminen ja korjuun valvonta sekä edunvalvonnan toteutuminen, jonka vain metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakauppa tarjoaa.

Metsänhoitoyhdistyksen valtakirjakauppa on edunvalvontaa

Metsänhoitoyhdistyksessä puukauppa kilpailutetaan kaikkien alueen puunostajien kanssa siten, että myös puun katkontaennuste otetaan huomioon. Valtakirjalla puun myyminen on ihan yhtä vaivaton kuin sopimusasiakkaan suora puukauppa, pelkkä allekirjoitus riittää. Helppous onkin tärkeä tekijä kiireisille ihmisille, mutta sen lisäksi kannattaa tuntea myös muut valtakirjakaupan hyödyt.

Myytävät korjuukohteet ovat usein laadultaan hyvin erilaisia, joten kaikissa talouden suhdannetilanteissa ei ole mahdollista, että yksi ostaja kykenisi tarjoamaan aina markkinoiden parasta tarjousta kaikille puutavaralajeille. Puukaupan kilpailuttamisella voidaankin testata ostajien ostohalukkuus, joka näkyy tarjouksissa puun katkontatietoina ja yksikköhintoina. Katkonnan mitat vaihtelevat ostajittain. Metsänhoitoyhdistys kerää ostajien katkontatietoja aikaisemmista puukauppojen korjuusta ja kykenee näin vertailemaan ostajien paremmuutta muutenkin kuin pelkän puun yksikköhinnan perusteella. Katkonnalla onkin suuri merkitys puukaupassa. Niin ikään puun yksikköhintojen vertailussa vaaditaan nykyisin paljon ammattitaitoa. Puun hinnoitteluun on tullut tavaralajihinnoittelun lisäksi kokorunkohinnoittelu. Yleisen puumarkkinatilanteen analysointi sekä erilaisten tarjousten ja katkonnan vertaileminen vaativat tietoa ja taitoa. Metsänhoitoyhdistyksen ammattilaisilla on viimeisin tieto ja käsitys alueellisesta ja paikallisesta puumarkkinatilanteesta.

Metsänomistajalle tarjotaan metsänhoitoyhdistyksissä paikallista edunvalvontaa puukaupan yhteydessä ja metsänomistajajärjestö MTKn kautta kansainvälistä, kansallista ja alueellista edunvalvontaa. Oleellista on ymmärtää, että metsänomistajaa ei jätetä yksin. Metsänomistajajäsenten etuja ajetaan puukaupan jokaisessa vaiheessa. Puukauppaan liittyviä haasteita pyritään kehittämään ja ratkaistaan etupainotteisesti. Puukauppaa tehdään kuitenkin niin paljon, että riita- ja ongelmatilanteilta ei voida välttyä. Tällöin etujärjestön asiantuntijat ovat jäsenten apuna.

Ajankohtaista

 1. Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Valtakunnallinen

  Ehdotus vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kriteereitä on valmisteltu, koska EU:n biodiversiteettistrategian mukaan EU:ssa jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on suojeltava tiukasti. Suojelun toteuttamiseksi on määriteltävä, mitkä metsät ovat luonnontilaisia metsiä ja mitkä vanhoja metsiä.

  Lue lisää
 2. EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  Valtakunnallinen

  EU:n ennallistamisasetus tulee pian voimaan, sillä se on hyväksytty sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaita edustavassa neuvostossa. Voimaantulon myötä asetuksen toimeenpano on Suomessakin aloitettava. MTK on tehnyt asiassa aktiivista edunvalvontaa jo usean vuoden ajan. Vaikuttamistyö jatkuu myös toimeenpanovaiheessa.

 3. Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Valtakunnallinen

  OmaMetsä palvelut uudistuvat hurjaa vauhtia. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenpalvelusta on rakentunut kilpailuvaltti, joka tuottaa metsänomistajajäsenilleen lisäarvoa. Uudistus varmistaa metsänomistajalähtöistä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tiedolla voidaan tukea metsänomistajien liiketaloudellisia puunmyyntien ja hoitotoimien suunnitteluja sekä vahvistetaan metsänomistajan omaa metsäsuhdetta. OmaMetsä palvelun uusissa ominaisuuksissa on otettu huomioon molempia. Palvelut kehittyvät ja uusia ominaisuuksia otetaan jatkuvasti käyttöön.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset