Parannamme metsänomistajien tiedonsaantia metsätuhoista tekoälyyn perustuvalla palvelulla

Valtakunnallinen

Metsätilat.fi

Metsänhoitoyhdistykset ottavat käyttöön tekoälyyn, koneoppimiseen ja avoimeen satelliittidataan perustuvan palvelun, joka tunnistaa metsien terveyteen ja myrskytuhoihin liittyviä muutoksia metsässä. Palvelu lisätään uusina karttatasoina yhdistysten toiminnanohjausjärjestelmä LeafPointiin. Metsien terveys -aineisto on saatavilla kesä-heinäkuun vaihteessa ja myrskytuhot elokuussa. Aineistot kattavat koko Suomen.

Metsien terveys -karttataso näyttää hyönteistuhoista kärsivät metsät ja myös riskikohteet, joissa puut eivät vielä ole kuolleet, mutta riski tälle on korkea. Uudet karttatasot auttavat metsäasiantuntijoita havainnoimaan metsätuhoja ja kohdentamaan metsänhoitotoimenpiteitä oikea-aikaisesti oikeisiin paikkoihin. Myrsky- ja hyönteistuhokohteiden nopealla korjuulla voidaan vähentää puuston arvon menetystä ja vähentää tuhojen laajentumista tai tuhon seurausvaikutuksia. Näin palvelu auttaa metsänhoitoyhdistyksiä turvaamaan metsänomistajien metsien elinvoimaisuutta. Satelliittidataa hyödyntämällä aineistot päivittyvät useita kertoja kesässä. 

Uusi palvelu tuodaan myös metsänomistajien käyttöön Metsänhoitoyhdistysten sähköiseen asiointipalveluun OmaMetsään syksyn aikana. Palvelun avulla myös metsänomistajat pysyvät kartalla omien metsiensä kunnosta.

– Haluamme tarjota asiakkaillemme maailman älykkäimpiä metsäjärjestelmiä. Tämä palvelu on yksi esimerkki siitä, että uudella teknologialla voidaan tehostaa asiakkaidemme liiketoimintaprosesseja. Emme tuo vain lisää tietoa sovelluksiin, vaan kartoitamme missä päätöksissä tieto on arvokasta ja miten prosesseja voidaan automatisoida tiedon avulla, kertoo Bitcomp Oy:n myyntijohtaja Jani Heikkilä.

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n kehityspäällikkö Juha Laitinen kertoo, että metsänomistajat saavat nyt entistä helpommin tiedon tuhoista. Jatkossa aiemmin huomaamatta jääneet pienet tuhot havaitaan paremmin ja isoissa tuhoissa voidaan työt keskittää oikeisiin kohteisiin.

Palvelun on toteuttanut Bitcomp Oy.

Ajankohtaista

 1. OmaMetsään uusi arvopohjaista metsänhoitoa tukeva tulevaisuusosio

  OmaMetsään uusi arvopohjaista metsänhoitoa tukeva tulevaisuusosio

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistysten sähköisen palvelukanavan OmaMetsän uuden tulevaisuusosion avulla metsänomistaja voi tarkastella metsänsä tulevaisuutta erilaisten arvovalintojen näkökulmasta.

  Lue lisää
 2. Virkeshandelsöversikt juni 2023

  Yksityismetsissä mahdollisuus monipuolisiin hyötyihin

  Valtakunnallinen

  Tapion julkaisema raportti metsäbiotalouden arvoketjuista tuo esille metsätalouden merkitystä Suomen taloudelle. Pohjoiset metsänhoitoyhdistykset arvioivat, että yksityismetsät tarjoavat mahdollisuuksia luoda hyvinvointia nykyistä monipuolisemmin. Tämä edellyttää metsänomistajan päätösvallan kunnioittamista, uusien markkinoiden kehittämistä sekä kannustusta hyvään metsän- ja luonnonhoitoon.

 3. Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Valtakunnallinen

  Metsämiesten Säätiö lanseerasi maaliskuussa uuden Viestintää tukeva työnantaja -palkinnon metsäalalle. Palkinnon avulla Säätiö haluaa nostaa esille metsäalan työnantajia ja heidän käytäntöjään, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitä henkilökohtaiseen viestintään eli metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa. Esityksiä palkinnon saajaksi Säätiö ottaa vastaan kotisivullaan olevalla lomakkeella anonyyminä tai ehdottajan nimen kanssa.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset