Mitä uutta metka - metsätalouden kannustejärjestelmä tuo mukanaan?

Valtakunnallinen

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä eli metka astuu voimaan 1.1.2024. Väistyvän Kemera-tuen hakemuksien vastaanotto päättyi 1.10.2023. Kemera-tuen mukaista taimikon ja nuoren metsän hoitoa on vielä mahdollista toteuttaa vuoden ajan ja terveyslannoituksia aina 31.3.2026 asti kemera-hakemuksen hyväksymisestä.

Metka-tukea voi hakea taimikon ja nuoren metsän hoitoon, pienpuun keruuseen, terveyslannoituksiin, metsätieverkoston ylläpitoon, sekä määräaikaiseen suojeluun ja metsäluonnon hoitoon. Suometsien ojien kunnostamiseen ei enää jatkossa myönnetä tukea, mutta maanomistajat voivat hakea tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen ja erilaisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin. Uutena tuettavana työnmuotona Metkaan on tullut kulotus.

Puuntuotannon tukiin on hallitusohjelman mukaan tulossa noin 15 miljoonan euron vuosittaiset leikkaukset. Tämä heijastuu myös tulevat metka-tukijärjestelmän tukitasoihin. Leikkaukset tulevat kohdistumaan erityisesti taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon sekä pienpuun keruun tukia verrattuna aiemmin esitettyihin ja julkisuudessakin kerroittuihin tukitasoihin. Toisaalta terveyslannoituksen tukitasot tulevat nousemaan. Tarkemmat tukiehdot ja tukisummat määritelevä asetus vahvistettaneen loppuvuodesta.

Tukien haku helpottuu, sillä Metkassa ennakkosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä taimikonhoidon ja nuoren metsän osalta, vaan metka-tukea haetaan töiden toteuttamisen jälkeen. Muista työlajeista on edelleen tehtävä ennakkosuunnitelma.

Metsänomistajan kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi nuoren metsänhoidon tuki muuttuu mahdollisesti jonkin verran: tukea saa vain alle 12 metriselle metsälle havupuuvaltaisilla kohteilla ja alle 15 metrisille lehtipuuvaltaisille kohteille. Lisää tietoa saat paikalliselta metsäasiantuntijaltasi ja Metsäkeskuksen nettisivuilta.

Kirjoittaja:
Lea Jylhä MTK

Ajankohtaista

 1. OmaMetsään uusi arvopohjaista metsänhoitoa tukeva tulevaisuusosio

  OmaMetsään uusi arvopohjaista metsänhoitoa tukeva tulevaisuusosio

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistysten sähköisen palvelukanavan OmaMetsän uuden tulevaisuusosion avulla metsänomistaja voi tarkastella metsänsä tulevaisuutta erilaisten arvovalintojen näkökulmasta.

  Lue lisää
 2. Virkeshandelsöversikt juni 2023

  Yksityismetsissä mahdollisuus monipuolisiin hyötyihin

  Valtakunnallinen

  Tapion julkaisema raportti metsäbiotalouden arvoketjuista tuo esille metsätalouden merkitystä Suomen taloudelle. Pohjoiset metsänhoitoyhdistykset arvioivat, että yksityismetsät tarjoavat mahdollisuuksia luoda hyvinvointia nykyistä monipuolisemmin. Tämä edellyttää metsänomistajan päätösvallan kunnioittamista, uusien markkinoiden kehittämistä sekä kannustusta hyvään metsän- ja luonnonhoitoon.

 3. Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Valtakunnallinen

  Metsämiesten Säätiö lanseerasi maaliskuussa uuden Viestintää tukeva työnantaja -palkinnon metsäalalle. Palkinnon avulla Säätiö haluaa nostaa esille metsäalan työnantajia ja heidän käytäntöjään, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitä henkilökohtaiseen viestintään eli metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa. Esityksiä palkinnon saajaksi Säätiö ottaa vastaan kotisivullaan olevalla lomakkeella anonyyminä tai ehdottajan nimen kanssa.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset