Mitä uutta metka - metsätalouden kannustejärjestelmä tuo mukanaan?

Valtakunnallinen

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä eli metka astuu voimaan 1.1.2024. Väistyvän Kemera-tuen hakemuksien vastaanotto päättyi 1.10.2023. Kemera-tuen mukaista taimikon ja nuoren metsän hoitoa on vielä mahdollista toteuttaa vuoden ajan ja terveyslannoituksia aina 31.3.2026 asti kemera-hakemuksen hyväksymisestä.

Metka-tukea voi hakea taimikon ja nuoren metsän hoitoon, pienpuun keruuseen, terveyslannoituksiin, metsätieverkoston ylläpitoon, sekä määräaikaiseen suojeluun ja metsäluonnon hoitoon. Suometsien ojien kunnostamiseen ei enää jatkossa myönnetä tukea, mutta maanomistajat voivat hakea tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen ja erilaisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin. Uutena tuettavana työnmuotona Metkaan on tullut kulotus.

Puuntuotannon tukiin on hallitusohjelman mukaan tulossa noin 15 miljoonan euron vuosittaiset leikkaukset. Tämä heijastuu myös tulevat metka-tukijärjestelmän tukitasoihin. Leikkaukset tulevat kohdistumaan erityisesti taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon sekä pienpuun keruun tukia verrattuna aiemmin esitettyihin ja julkisuudessakin kerroittuihin tukitasoihin. Toisaalta terveyslannoituksen tukitasot tulevat nousemaan. Tarkemmat tukiehdot ja tukisummat määritelevä asetus vahvistettaneen loppuvuodesta.

Tukien haku helpottuu, sillä Metkassa ennakkosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä taimikonhoidon ja nuoren metsän osalta, vaan metka-tukea haetaan töiden toteuttamisen jälkeen. Muista työlajeista on edelleen tehtävä ennakkosuunnitelma.

Metsänomistajan kannattaa ottaa huomioon, että esimerkiksi nuoren metsänhoidon tuki muuttuu mahdollisesti jonkin verran: tukea saa vain alle 12 metriselle metsälle havupuuvalltaisilla kohteilla ja alle 15 metrisille lehtipuuvaltaisille kohteille. Lisää tietoa saat paikalliselta metsäasiantuntijaltasi ja Metsäkeskuksen nettisivuilta.

Kirjoittaja:
Lea Jylhä MTK

Ajankohtaista

 1. Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

  Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu

  Valtakunnallinen

  Valtioneuvosto on 16.11.2023 antanut asetuksen metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta ja asetuksen metsätalouden kannustejärjestelmästä. Ohessa maa- ja metsätalousministeriön tiedote tukitasoista – ja ehdoista kokonaisuudessaan.

  Lue lisää
 2. Vuoden Kymppi -palkinto pirkanmaalaiselle Jouko Lehtiselle

  Vuoden Kymppi -palkinto pirkanmaalaiselle Jouko Lehtiselle

  Valtakunnallinen

  Ehdotuksia palkinnon saajaksi annettiin yli 60. Metsäjohtokunta päätti Vuoden Kymppi- palkinnon lisäksi myöntää kunniamaininnan erityisasiantuntija Timo Hannoselle.

 3. Mikko Tiirola avasi metsävaltuuskunnan kokouksen Hanasaaressa

  MTK:n Mikko Tiirola: Luontoa ei suojella komission, vaan Suomen ja suomalaisten vuoksi

  Valtakunnallinen

  ”Metsänomistajat ovat sitoutuneita kestävään metsätalouteen. Tämä vaatii kuitenkin ennakoitavuutta”, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti metsävaltuuskunnan vuosikokouksen avauspuheessaan Hanasaaressa 2. marraskuuta.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset