Metsäasiantuntija Juho Laurila palkittiin Suomen Metsäsäätiön huomionosoituksella Metsäpäivillä

Valtakunnallinen

Suomen Metsäsäätiö jakoi vuosittaiset huomionosoitukset Metsäpäivillä. Metsänhoitoyhdistyksestä palkittu Juho Laurila näkee Metsäsäätiön tehtävän hyvänä – Metsäsäätiö toimii suomalaisen puun puolestapuhujana ja tukee metsäelinkeinoa.

Metsäsäätiön huomionosoitusten saajat ovat osoittaneet suurta aktiivisuutta Metsäsäätiölle lahjoitettavien menekinedistämismaksujen keräämisessä.

Suomen Metsäsäätiön huomionosoituksen Metsänhoitoyhdistyksestä sai vuonna 2022 Juho Laurila Kymenlaaksosta. Metsänhoitoyhdistyksessä kuusi vuotta metsäasiantuntijana toiminut Juho näkee Metsäsäätiön tehtävän hyvänä. ”Metsä ja metsäala ovat minulle tärkeitä, ja minusta on hienoa, että Metsäsäätiö toimii suomalaisen puun puolestapuhujana ja tukee metsäelinkeinoa. Metsäsäätiön toiminta sataa metsänomistajien laariin,” Juho sanoo ja jatkaa ”Suomalainen puu on mitä mainion raaka-aine.”

Metsänhoitoyhdistyksen paikallisena kasvona Juho on tullut vuosien varrella tutuksi toimialueensa metsänomistajille. Metsänomistajien kanssa keskustellaan etupäässä metsäasioista, mutta sivussa vaihdetaan kuulumiset, rupatellaan niitä näitä ja ihmetellään yhdessä maailman menoa ja ilmiöitä. ”Metsä on välillä tulenarka aihepiiri”, Juho sanoo ja välittää vielä tervehdyksen alueensa metsänomistajille: ”Haluan kiittää asiakkaitani luottamuksesta sekä lukuisista mieleenpainuvista ja ilahduttavista tapaamisista.”

Huomionosoitusten saajat palkittiin Metsäpäivien päälavalla 27.10. Palkintona jaettiin taiteilija Vappu Johanssonin metsäaiheisia grafiikkateoksia. Huomionosoituksia jaettiin eri puolilla Suomea toimiville metsäalan ammattilaisille.  

”Lämpimät onnittelut huomionosoitusten saajille. Tällainen palkinto jaetaan harvoille ja valituille. Koko alan kannalta on tärkeää, että Metsäsäätiön esitteleminen kuuluu puukaupan muistilistaan”, onnittelee Metsäsäätiön hallituksen varapuheenjohtaja Marko Mäki-Hakola.

”Keskusteluissa huomionosoitusten saajien kanssa korostui Metsäsäätiön monipuolinen työ lasten ja nuorten parissa sekä päättäjäviestintä niin kansallisesti kuin EU-tasolla. On motivoivaa kuulla, että Metsäsäätiön asia koetaan tärkeäksi ja alan yhteiseksi”, kiittelee toimitusjohtaja Martta Fredrikson.

Vuosittain metsänomistajien ja puuta ostavien yhtiöiden Metsäsäätiölle lahjoittamilla varoilla mahdollistetaan monta pientä ja isoa metsäelinkeinon elinvoimaisuutta tukevaa projektia. Suomen Metsäsäätiö myönsi viime vuonna apurahoja yhteensä 1,6 miljoonaa euroa metsäelinkeinoa edistäville hankkeille.

Ajankohtaista

 1. MTK ja SLC veivät metsänomistajien viestiä Säätytalolle

  MTK ja SLC veivät metsänomistajien viestiä Säätytalolle

  Valtakunnallinen

  Hallitusneuvottelut käynnistyivät vapun jälkeen Säätytalolla. MTK ja SLC jättivät esityksensä hallitusohjelmaan viime keskiviikkona. Metsänomistajien viesti oli keskeisessä asemassa. Suomen tulee tehdä vaikuttavaa EU-politiikkaa, jossa metsien kasvu ja jalostus talouden kivijalkana on turvattu.

  Lue lisää
 2. Puumarkkinakatsaus toukokuu 2023

  Puumarkkinakatsaus toukokuu 2023

  Valtakunnallinen

  Puun hinta on noussut viime vuodesta merkittävästi. Puun hinnannousu on ollut jopa nopeampaa kuin yleinen hinnannousu. Monet metsänomistajat miettivät puun myyntipäätöksiään ja arvioivat miten puun hinnat kehittyvät jatkossa. Monet metsänomistajat ovat huolissaan myös talouden epävarmuudesta ja metsien suojelun lisääntymisen vaikutuksista puumarkkinoihin. Pellervon taloustutkimuksen PTTn metsäennuste rauhoittaa metsänomistajia, sillä puun hintojen nousun arvioidaan jatkuvan edelleen, myös ensi vuonna. Tämä johtuu kotimaisen puun hyvästä kysynnästä.

 3. MTK: Pohjois-Suomea koskevien lakien uudistamisilla selkeytettäisiin saamelaisten ja metsänomistajien asemaa

  MTK: Pohjois-Suomea koskevien lakien uudistamisilla selkeytettäisiin saamelaisten ja metsänomistajien asemaa

  Valtakunnallinen

  Lapin metsätalouspäivillä puhunut MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola korosti puheenvuorossaan, että Lapin metsien käytön yhteensovittamista voidaan edistää uudistamalla aluetta koskevaa lainsäädäntöä. Sekä saamelaisia että porotaloutta koskevia lakeja on uskallettava uudistaa.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset