Lapissa yhdistyy viisi metsänhoitoyhdistystä

Valtakunnallinen

Mhy Metsä-Lappi aloittaa toiminnan 1.1.2024

Lapissa viiden metsänhoitoyhdistyksen valtuustot ovat tehneet päätöksen yhdistymisestä. Fuusiossa ovat mukana Itä-Lapin, Kittilän, Sallan, Sodankylän ja Rovaniemen metsänhoitoyhdistykset. Tavoitteena on tarjota jäseninä oleville metsänomistajille nykyistä kattavammat palvelut kilpailukykyisesti, lisätä edunvalvonnan vaikuttavuutta ja vastata kiristyvään kilpailuun metsäomaisuuden hoitoon liittyvissä palveluissa. Kaikki nykyiset toimipisteet säilyvät henkilöstöineen.


”Tämän päivän fuusiopäätös on merkittävä askel lappilaisten metsänomistajien ja jäsentemme yhteisen vaikuttamisen puolesta. Haluamme tällä päätöksellä varmistaa, että lappilainen metsänomistaja saa tarvitsemansa palvelut läheltä ja ammattitaidolla”, toteaa fuusioneuvotteluita johtanut Hannu Välikangas Kemijärveltä.

Uusi yhdistys aloittaa toimintansa 1.1.2024 ja sen nimeksi tulee Metsänhoitoyhdistys Metsä-Lappi. Muodostuvalla yhdistyksellä on noin 7 000 metsänomistajaa jäsenenä ja heitä palvelee 25 toimihenkilöä.

Fuusion jälkeen Lapin alueella toimii kaksi metsänhoitoyhdistystä. Länsi- ja Ylä-Lapin alueella toimiva Mhy Lappi on muodostunut vuoden 2021 alussa niin ikään viiden metsänhoitoyhdistyksen fuusiona.

Lisätiedot:
Annakaisa Heikkonen
kenttäpäällikkö, MTK Metsänomistajat
neuvotteluryhmän sihteeri
puh. 050 431 4498

Hannu Välikangas
puheenjohtaja, Mhy Itä-Lappi
neuvotteluryhmän puheenjohtaja
puh. 040 514 8766

Ajankohtaista

 1. Virkeshandelsöversikt juni 2023

  Yksityismetsissä mahdollisuus monipuolisiin hyötyihin

  Valtakunnallinen

  Tapion julkaisema raportti metsäbiotalouden arvoketjuista tuo esille metsätalouden merkitystä Suomen taloudelle. Pohjoiset metsänhoitoyhdistykset arvioivat, että yksityismetsät tarjoavat mahdollisuuksia luoda hyvinvointia nykyistä monipuolisemmin. Tämä edellyttää metsänomistajan päätösvallan kunnioittamista, uusien markkinoiden kehittämistä sekä kannustusta hyvään metsän- ja luonnonhoitoon.

  Lue lisää
 2. Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Valtakunnallinen

  Metsämiesten Säätiö lanseerasi maaliskuussa uuden Viestintää tukeva työnantaja -palkinnon metsäalalle. Palkinnon avulla Säätiö haluaa nostaa esille metsäalan työnantajia ja heidän käytäntöjään, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitä henkilökohtaiseen viestintään eli metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa. Esityksiä palkinnon saajaksi Säätiö ottaa vastaan kotisivullaan olevalla lomakkeella anonyyminä tai ehdottajan nimen kanssa.

 3. Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa – Puukauppa kilpailutetaan entistä useammin metsänhoitoyhdistyksen avulla

  Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa – Puukauppa kilpailutetaan entistä useammin metsänhoitoyhdistyksen avulla

  Valtakunnallinen

  Metsänomistajien tyytyväisyys ja aktiivisuus puukauppaan on kasvussa, selviää kevään Metsätutka-kyselystä. Vaikka viime vuosina on tehty puukauppaa ahkerasti, on kolmanneksella metsänomistajista puunmyyntiaikomuksia myös kuluvalle ja ensi vuodelle. Puun hinnan nousun merkitys puukauppaan kannustavana tekijänä on myös noussut voimakkaasti.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset