Uusi PEFC-standardi vahvistaa metsien ekologista kestävyyttä

Valtakunnallinen

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä olet mukana PEFC-metsäsertifioinnissa.

Metsäsertifiointijärjestelmä PEFC:n kansallinen metsien hoidon ja käytön standardi on saanut kansainvälisen hyväksynnän. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat automaattisesti mahdollisuuden PEFC-sertifiointiin. Yli 90 % suomalaisista metsistä on sen piirissä, joten uusi standardi vaikuttaa laajasti suomalaiseen metsänhoitoon ja metsien kestävyyteen. 
 
Tehdyn vaikutustenarvion mukaan päivitetyllä standardilla tulee olemaan positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan. ”PEFC:n uusien vaatimusten käyttöönotto on osa toiminnan jatkuvaa parantamista. Päivitettyjen vaatimusten käyttöönoton myötä metsän käsittelyssä otetaan entistä paremmin huomioon metsien monet ympäristöhyödyt”, toteaa metsäasiantuntija Lea Jylhä MTK:sta.  

Vaatimukset metsätalouden luonnonhoidon toimenpiteille tiukentuvat 

Jatkossa metsänomistajan panostukset monimuotoisuuteen kasvavat, sillä PEFC-sertifioinnin myötä säästöpuumäärä kasvaa, samoin vesistöjen ja avosoiden suojakaistat. Metsänomistajat voivat tukeutua jatkossakin Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijoiden ammattitaitoon toimenpiteiden suunnittelussa, jotta esimerkiksi säästöpuiksi valikoituu luonnon kannalta arvokkaat, mutta taloudellisesti vähempiarvoiset puut.   

Monimuotoisuutta ja metsälajistoa turvataan säilyttämällä sekapuustoisuutta ja tiheikköjä kaikissa metsänkäsittelyvaiheissa, PEFC Suomi kertoo tiedotteessaan. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä päivitetyn standardimme hyväksyntään. PEFC-standardi vaikuttaa laajasti metsätalouden käytäntöihin koko Suomessa. Kuten ulkoinen arviointi osoittaa, uudistetut vaatimukset tulevat vahvistamaan metsätalouden ekologista kestävyyttä tehokkaiksi todennettujen keinojen avulla. On hienoa, että standardimme toimeenpano pääsee nyt alkamaan,”  toteaa PEFC Suomen hallituksen puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen

Kansainvälisen PEFC-arvioinnin loppuraportissa kirjatut lievät poikkeamat PEFC Suomi ratkaisee kuuden kuukauden kuluessa. Lievät poikkeamat eivät vaikuta standardin yleiseen toimeenpanoon. Ensimmäiset ulkoiset auditoinnit voidaan toteuttaa uuden standardin mukaisesti helmikuusta 2023 lähtien. 

Keskeiset muutokset uudistetussa PEFC-standardissa (PEFC Suomi) 

 • Avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille jätettävät suojakaistat levenevät ja niillä sallitaan vain poimintahakkuut. Tämä siirtää 3,5 % metsäpinta-alasta jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn piiriin 
 • Säästöpuiden määrä ja järeys kasvavat nykyisin toteutuvasta tasosta 
 • Puunkorjuussa säästetään kuollutta puustoa ja sen muodostumista edistetään tekemällä tekopökkelöitä 
 • Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta lisätään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa, mikä monipuolistaa metsäluontoa   
 • Pohjavesialueita koskevat metsätaloutta koskevat rajoitukset laajenevat 

Lisätietoja: 
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry 
https://pefc.fi/ 

Ajankohtaista

 1. MTK ja SLC veivät metsänomistajien viestiä Säätytalolle

  MTK ja SLC veivät metsänomistajien viestiä Säätytalolle

  Valtakunnallinen

  Hallitusneuvottelut käynnistyivät vapun jälkeen Säätytalolla. MTK ja SLC jättivät esityksensä hallitusohjelmaan viime keskiviikkona. Metsänomistajien viesti oli keskeisessä asemassa. Suomen tulee tehdä vaikuttavaa EU-politiikkaa, jossa metsien kasvu ja jalostus talouden kivijalkana on turvattu.

  Lue lisää
 2. Puumarkkinakatsaus toukokuu 2023

  Puumarkkinakatsaus toukokuu 2023

  Valtakunnallinen

  Puun hinta on noussut viime vuodesta merkittävästi. Puun hinnannousu on ollut jopa nopeampaa kuin yleinen hinnannousu. Monet metsänomistajat miettivät puun myyntipäätöksiään ja arvioivat miten puun hinnat kehittyvät jatkossa. Monet metsänomistajat ovat huolissaan myös talouden epävarmuudesta ja metsien suojelun lisääntymisen vaikutuksista puumarkkinoihin. Pellervon taloustutkimuksen PTTn metsäennuste rauhoittaa metsänomistajia, sillä puun hintojen nousun arvioidaan jatkuvan edelleen, myös ensi vuonna. Tämä johtuu kotimaisen puun hyvästä kysynnästä.

 3. MTK: Pohjois-Suomea koskevien lakien uudistamisilla selkeytettäisiin saamelaisten ja metsänomistajien asemaa

  MTK: Pohjois-Suomea koskevien lakien uudistamisilla selkeytettäisiin saamelaisten ja metsänomistajien asemaa

  Valtakunnallinen

  Lapin metsätalouspäivillä puhunut MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola korosti puheenvuorossaan, että Lapin metsien käytön yhteensovittamista voidaan edistää uudistamalla aluetta koskevaa lainsäädäntöä. Sekä saamelaisia että porotaloutta koskevia lakeja on uskallettava uudistaa.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset