Uusi PEFC-standardi vahvistaa metsien ekologista kestävyyttä

Valtakunnallinen

Metsäsertifiointijärjestelmä PEFC:n kansallinen metsien hoidon ja käytön standardi on saanut kansainvälisen hyväksynnän. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat automaattisesti mahdollisuuden PEFC-sertifiointiin. Yli 90 % suomalaisista metsistä on sen piirissä, joten uusi standardi vaikuttaa laajasti suomalaiseen metsänhoitoon ja metsien kestävyyteen. 
 
Tehdyn vaikutustenarvion mukaan päivitetyllä standardilla tulee olemaan positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan. ”PEFC:n uusien vaatimusten käyttöönotto on osa toiminnan jatkuvaa parantamista. Päivitettyjen vaatimusten käyttöönoton myötä metsän käsittelyssä otetaan entistä paremmin huomioon metsien monet ympäristöhyödyt”, toteaa metsäasiantuntija Lea Jylhä MTK:sta.  

Vaatimukset metsätalouden luonnonhoidon toimenpiteille tiukentuvat 

Jatkossa metsänomistajan panostukset monimuotoisuuteen kasvavat, sillä PEFC-sertifioinnin myötä säästöpuumäärä kasvaa, samoin vesistöjen ja avosoiden suojakaistat. Metsänomistajat voivat tukeutua jatkossakin Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijoiden ammattitaitoon toimenpiteiden suunnittelussa, jotta esimerkiksi säästöpuiksi valikoituu luonnon kannalta arvokkaat, mutta taloudellisesti vähempiarvoiset puut.   

Monimuotoisuutta ja metsälajistoa turvataan säilyttämällä sekapuustoisuutta ja tiheikköjä kaikissa metsänkäsittelyvaiheissa, PEFC Suomi kertoo tiedotteessaan. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä päivitetyn standardimme hyväksyntään. PEFC-standardi vaikuttaa laajasti metsätalouden käytäntöihin koko Suomessa. Kuten ulkoinen arviointi osoittaa, uudistetut vaatimukset tulevat vahvistamaan metsätalouden ekologista kestävyyttä tehokkaiksi todennettujen keinojen avulla. On hienoa, että standardimme toimeenpano pääsee nyt alkamaan,”  toteaa PEFC Suomen hallituksen puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen

Kansainvälisen PEFC-arvioinnin loppuraportissa kirjatut lievät poikkeamat PEFC Suomi ratkaisee kuuden kuukauden kuluessa. Lievät poikkeamat eivät vaikuta standardin yleiseen toimeenpanoon. Ensimmäiset ulkoiset auditoinnit voidaan toteuttaa uuden standardin mukaisesti helmikuusta 2023 lähtien. 

Keskeiset muutokset uudistetussa PEFC-standardissa (PEFC Suomi) 

 • Avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille jätettävät suojakaistat levenevät ja niillä sallitaan vain poimintahakkuut. Tämä siirtää 3,5 % metsäpinta-alasta jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn piiriin 
 • Säästöpuiden määrä ja järeys kasvavat nykyisin toteutuvasta tasosta 
 • Puunkorjuussa säästetään kuollutta puustoa ja sen muodostumista edistetään tekemällä tekopökkelöitä 
 • Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta lisätään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa, mikä monipuolistaa metsäluontoa   
 • Pohjavesialueita koskevat metsätaloutta koskevat rajoitukset laajenevat 

Lisätietoja: 
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry 
https://pefc.fi/ 

Ajankohtaista

 1. Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Valtakunnallinen

  Ehdotus vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kriteereitä on valmisteltu, koska EU:n biodiversiteettistrategian mukaan EU:ssa jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on suojeltava tiukasti. Suojelun toteuttamiseksi on määriteltävä, mitkä metsät ovat luonnontilaisia metsiä ja mitkä vanhoja metsiä.

  Lue lisää
 2. EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  Valtakunnallinen

  EU:n ennallistamisasetus tulee pian voimaan, sillä se on hyväksytty sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaita edustavassa neuvostossa. Voimaantulon myötä asetuksen toimeenpano on Suomessakin aloitettava. MTK on tehnyt asiassa aktiivista edunvalvontaa jo usean vuoden ajan. Vaikuttamistyö jatkuu myös toimeenpanovaiheessa.

 3. Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Valtakunnallinen

  OmaMetsä palvelut uudistuvat hurjaa vauhtia. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenpalvelusta on rakentunut kilpailuvaltti, joka tuottaa metsänomistajajäsenilleen lisäarvoa. Uudistus varmistaa metsänomistajalähtöistä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tiedolla voidaan tukea metsänomistajien liiketaloudellisia puunmyyntien ja hoitotoimien suunnitteluja sekä vahvistetaan metsänomistajan omaa metsäsuhdetta. OmaMetsä palvelun uusissa ominaisuuksissa on otettu huomioon molempia. Palvelut kehittyvät ja uusia ominaisuuksia otetaan jatkuvasti käyttöön.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset