Uusi PEFC-standardi vahvistaa metsien ekologista kestävyyttä

Valtakunnallinen

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä olet mukana PEFC-metsäsertifioinnissa.

Metsäsertifiointijärjestelmä PEFC:n kansallinen metsien hoidon ja käytön standardi on saanut kansainvälisen hyväksynnän. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä saat automaattisesti mahdollisuuden PEFC-sertifiointiin. Yli 90 % suomalaisista metsistä on sen piirissä, joten uusi standardi vaikuttaa laajasti suomalaiseen metsänhoitoon ja metsien kestävyyteen. 
 
Tehdyn vaikutustenarvion mukaan päivitetyllä standardilla tulee olemaan positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutokseen ja hiilensidontaan. ”PEFC:n uusien vaatimusten käyttöönotto on osa toiminnan jatkuvaa parantamista. Päivitettyjen vaatimusten käyttöönoton myötä metsän käsittelyssä otetaan entistä paremmin huomioon metsien monet ympäristöhyödyt”, toteaa metsäasiantuntija Lea Jylhä MTK:sta.  

Vaatimukset metsätalouden luonnonhoidon toimenpiteille tiukentuvat 

Jatkossa metsänomistajan panostukset monimuotoisuuteen kasvavat, sillä PEFC-sertifioinnin myötä säästöpuumäärä kasvaa, samoin vesistöjen ja avosoiden suojakaistat. Metsänomistajat voivat tukeutua jatkossakin Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijoiden ammattitaitoon toimenpiteiden suunnittelussa, jotta esimerkiksi säästöpuiksi valikoituu luonnon kannalta arvokkaat, mutta taloudellisesti vähempiarvoiset puut.   

Monimuotoisuutta ja metsälajistoa turvataan säilyttämällä sekapuustoisuutta ja tiheikköjä kaikissa metsänkäsittelyvaiheissa, PEFC Suomi kertoo tiedotteessaan. 

”Olemme erittäin tyytyväisiä päivitetyn standardimme hyväksyntään. PEFC-standardi vaikuttaa laajasti metsätalouden käytäntöihin koko Suomessa. Kuten ulkoinen arviointi osoittaa, uudistetut vaatimukset tulevat vahvistamaan metsätalouden ekologista kestävyyttä tehokkaiksi todennettujen keinojen avulla. On hienoa, että standardimme toimeenpano pääsee nyt alkamaan,”  toteaa PEFC Suomen hallituksen puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen

Kansainvälisen PEFC-arvioinnin loppuraportissa kirjatut lievät poikkeamat PEFC Suomi ratkaisee kuuden kuukauden kuluessa. Lievät poikkeamat eivät vaikuta standardin yleiseen toimeenpanoon. Ensimmäiset ulkoiset auditoinnit voidaan toteuttaa uuden standardin mukaisesti helmikuusta 2023 lähtien. 

Keskeiset muutokset uudistetussa PEFC-standardissa (PEFC Suomi) 

 • Avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille jätettävät suojakaistat levenevät ja niillä sallitaan vain poimintahakkuut. Tämä siirtää 3,5 % metsäpinta-alasta jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn piiriin 
 • Säästöpuiden määrä ja järeys kasvavat nykyisin toteutuvasta tasosta 
 • Puunkorjuussa säästetään kuollutta puustoa ja sen muodostumista edistetään tekemällä tekopökkelöitä 
 • Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta lisätään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa, mikä monipuolistaa metsäluontoa   
 • Pohjavesialueita koskevat metsätaloutta koskevat rajoitukset laajenevat 

Lisätietoja: 
PEFC Suomi – Suomen Metsäsertifiointi ry 
https://pefc.fi/ 

Ajankohtaista

 1. Vuoden 2023 Metsämarssi sai ihmiset liikkeelle – ”Metsä vetää edelleen puoleensa”

  Vuoden 2023 Metsämarssi sai ihmiset liikkeelle – ”Metsä vetää edelleen puoleensa”

  Valtakunnallinen

  Metsämarssia vietettiin ympäri Suomea viikolla 37. Viikon aikana tuotiin esille erityisesti metsänomistajien roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tapahtumaa vietettiin kattavasti sähköisissä kanavissa ja paikallistapahtumissa.

  Lue lisää
 2. MetsäRokkaa 2024

  Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa 2024

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo järjestää Metsä Rokkaa -tapahtuman kuuden vuoden tauon jälkeen lauantaina 6.7.2024 Juva Campingilla. Aiemmat tapahtumat on järjestetty vuosina 2008, 2012, 2015 ja 2018.

 3. Metsänhoitotöitä on tehty viime vuotta reippaammin – kemera-tukia ehtii hakea vielä syyskuun ajan

  Metsänhoitotöitä on tehty viime vuotta reippaammin – kemera-tukia ehtii hakea vielä syyskuun ajan

  Valtakunnallinen

  Kemera-tukijärjestelmä päättyy vuoden vaihteessa, jonka jälkeen siirrytään uuteen metsätalouden kannustejärjestelmään, metkaan. Kemera-tukea metsänhoitotöihin on tänä vuonna saanut noin 14 000 metsänomistajaa.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset