Suomen Metsäsäätiö nostaa vastuullishankkeet uudeksi painopistealueekseen

Valtakunnallinen

Suomen Metsäsäätiö on omalta osaltaan edistämässä luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotyötä nostaessaan vastuullisuushankkeet mukaan uudistuneen strategiansa painopistealueeksi vuosille 2023-2027. Uuden strategian myötä Suomen Metsäsäätiö uudistuu enemmän kuin kertaakaan yli 25-vuotisen historiansa aikana.

”Metsäsäätiö teki perusteellista strategiatyötä ja kävimme uudistuksessa läpi säätiön toimintaa niin apurahatoiminnan, rahoituspohjan kuin sisäisten toimintatapojen osalta. Nyt meillä on selkeä suunta metsäalan yhteiselle kehittämiselle”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Juha Jumppanen säätiön tiedotteessa. 

Metsäsäätiön toiminnan painopisteinä jatkavat edelleen apurahojen myöntäminen tiede- ja tutkimushankkeille, lasten ja nuorten hankkeille sekä vaikuttajaviestintään. Näitä rahoitetaan puukauppojen yhteydessä perittävillä menekinedistämismaksuilla. Uusiin vastuullisuushankkeisiin rahoitus haetaan ensisijaisesti uusilta, mahdollisesti metsäteollisuuden ulkopuolisiltakin toimijoilta. Metsäsäätiön rahoittama vastuullisuushanke voisi olla esimerkiksi paahde-elinympäristön tai turvemaan ennallistamishanke, johon se hankkii rahoituskumppanin ja jonka kolmas osapuoli suunnnittelisi ja toteuttaisi yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa. 

”Strategiauudistuksen ehkä tärkein tavoite on parantaa ja lisätä vaikuttavuutta. Haluamme tehdä sellaista toimintaa, joka tuotta metsäalalle ja koko yhteiskunnalle mahdollisimman suurta hyötyä”, kertoo toimitusjohtajan sijainen Matti Mäkelä Suomen Metsäsäätiöstä.

Metsäsäätiön apurahoja julkaistaan haettavaksi jatkossa teemoittain. Viime kesän apurahahaussa painotettiin tiedettä ja tutkimusta, ja se herätti laajaa kiinnostusta. Metsäsäätiö sai 33 varteenotettavaa hakemusta, josta valittiin rahoitettavaksi kuusi. 

Tämän syksyn haku kohdistuu mahdollisesti lapsiin, nuoriin ja vaikuttajaviestintään. ”Apurahojen teemoittaminen selkeyttää apurahatoimintaamme sekä hakijoiden että meidän näkökulmasta. Uusi toimintamalli on hyvä keino lisätä Metsäsäätiön vaikuttavuutta”, toteaa Matti Mäkelä.

Suomen Metsäsäätiö on perustettu metsätalouden tieteellisen tutkimuksen tukemiseen, metsän ja sen tuotteiden, erityisesti puusta valmistettujen tuotteiden käytön edistämiseen ja Suomen metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseen. Säätiön taustalla ovat lähes kaikki metsäalan tärkeät toimijat.

Lue lisää Metsäsäätiön sivuilta.

Ajankohtaista

 1. Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Valtakunnallinen

  Ehdotus vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kriteereitä on valmisteltu, koska EU:n biodiversiteettistrategian mukaan EU:ssa jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on suojeltava tiukasti. Suojelun toteuttamiseksi on määriteltävä, mitkä metsät ovat luonnontilaisia metsiä ja mitkä vanhoja metsiä.

  Lue lisää
 2. EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  Valtakunnallinen

  EU:n ennallistamisasetus tulee pian voimaan, sillä se on hyväksytty sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaita edustavassa neuvostossa. Voimaantulon myötä asetuksen toimeenpano on Suomessakin aloitettava. MTK on tehnyt asiassa aktiivista edunvalvontaa jo usean vuoden ajan. Vaikuttamistyö jatkuu myös toimeenpanovaiheessa.

 3. Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Valtakunnallinen

  OmaMetsä palvelut uudistuvat hurjaa vauhtia. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenpalvelusta on rakentunut kilpailuvaltti, joka tuottaa metsänomistajajäsenilleen lisäarvoa. Uudistus varmistaa metsänomistajalähtöistä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tiedolla voidaan tukea metsänomistajien liiketaloudellisia puunmyyntien ja hoitotoimien suunnitteluja sekä vahvistetaan metsänomistajan omaa metsäsuhdetta. OmaMetsä palvelun uusissa ominaisuuksissa on otettu huomioon molempia. Palvelut kehittyvät ja uusia ominaisuuksia otetaan jatkuvasti käyttöön.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset