Suomen Metsäsäätiö nostaa vastuullishankkeet uudeksi painopistealueekseen

Valtakunnallinen

Suomen Metsäsäätiö on omalta osaltaan edistämässä luonnon monimuotoisuutta ja ilmastotyötä nostaessaan vastuullisuushankkeet mukaan uudistuneen strategiansa painopistealueeksi vuosille 2023-2027. Uuden strategian myötä Suomen Metsäsäätiö uudistuu enemmän kuin kertaakaan yli 25-vuotisen historiansa aikana.

”Metsäsäätiö teki perusteellista strategiatyötä ja kävimme uudistuksessa läpi säätiön toimintaa niin apurahatoiminnan, rahoituspohjan kuin sisäisten toimintatapojen osalta. Nyt meillä on selkeä suunta metsäalan yhteiselle kehittämiselle”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Juha Jumppanen säätiön tiedotteessa. 

Metsäsäätiön toiminnan painopisteinä jatkavat edelleen apurahojen myöntäminen tiede- ja tutkimushankkeille, lasten ja nuorten hankkeille sekä vaikuttajaviestintään. Näitä rahoitetaan puukauppojen yhteydessä perittävillä menekinedistämismaksuilla. Uusiin vastuullisuushankkeisiin rahoitus haetaan ensisijaisesti uusilta, mahdollisesti metsäteollisuuden ulkopuolisiltakin toimijoilta. Metsäsäätiön rahoittama vastuullisuushanke voisi olla esimerkiksi paahde-elinympäristön tai turvemaan ennallistamishanke, johon se hankkii rahoituskumppanin ja jonka kolmas osapuoli suunnnittelisi ja toteuttaisi yhdessä metsäalan toimijoiden kanssa. 

”Strategiauudistuksen ehkä tärkein tavoite on parantaa ja lisätä vaikuttavuutta. Haluamme tehdä sellaista toimintaa, joka tuotta metsäalalle ja koko yhteiskunnalle mahdollisimman suurta hyötyä”, kertoo toimitusjohtajan sijainen Matti Mäkelä Suomen Metsäsäätiöstä.

Metsäsäätiön apurahoja julkaistaan haettavaksi jatkossa teemoittain. Viime kesän apurahahaussa painotettiin tiedettä ja tutkimusta, ja se herätti laajaa kiinnostusta. Metsäsäätiö sai 33 varteenotettavaa hakemusta, josta valittiin rahoitettavaksi kuusi. 

Tämän syksyn haku kohdistuu mahdollisesti lapsiin, nuoriin ja vaikuttajaviestintään. ”Apurahojen teemoittaminen selkeyttää apurahatoimintaamme sekä hakijoiden että meidän näkökulmasta. Uusi toimintamalli on hyvä keino lisätä Metsäsäätiön vaikuttavuutta”, toteaa Matti Mäkelä.

Suomen Metsäsäätiö on perustettu metsätalouden tieteellisen tutkimuksen tukemiseen, metsän ja sen tuotteiden, erityisesti puusta valmistettujen tuotteiden käytön edistämiseen ja Suomen metsätalouden toimintaedellytysten turvaamiseen. Säätiön taustalla ovat lähes kaikki metsäalan tärkeät toimijat.

Lue lisää Metsäsäätiön sivuilta.

Ajankohtaista

 1. MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartta julkaistiin – ”Tuhti paketti kohti käytännön askeleita”

  MTK:n ja SLC:n luonnon monimuotoisuuden tiekartta julkaistiin – ”Tuhti paketti kohti käytännön askeleita”

  Valtakunnallinen

  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja ruotsinkielinen tuottajajärjestö SLC julkaisivat 1. helmikuuta luonnon monimuotoisuuden tiekartan. Tiekartan tutkijaraporttien, jäsenkyselyiden ja järjestöjen sisäisen työn avulla MTK ja SLC jäsenineen ottavat entistä vaikuttavampia askeleita kohti maatalous- ja metsäympäristöjen monimuotoisuuden vahvistamista.

  Lue lisää
 2. Metsänhoitoyhdistysten kautta haettiin yli puolet kemera-tuista

  Metsänhoitoyhdistysten kautta haettiin yli puolet kemera-tuista

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistysten kautta haettiin ahkerasti kemera-tukia tuen viimeisenä vuonna. Tukihakemusten määrä nousi 24 prosenttia. Myös vapaaehtoinen suojelu kiinnosti metsänomistajia ja tuen määrä kasvoi 56%.

 3. Metka-laki astui voimaan 1.1.2024 – Metsätalouden tukien haku avautuu maaliskuun alussa

  Metka-laki astui voimaan 1.1.2024 – Metsätalouden tukien haku avautuu maaliskuun alussa

  Valtakunnallinen

  Metsätalouden kannustejärjestelmää koskeva metka-laki tuli voimaan 1.1.2024. Metsänomistajat voivat hakea metsätalouden tukia 1.3.2024 alkaen Metsäkeskuksesta.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset