PEFC-metsäsertifiointi on metsänomistajalle osoitus vastuullisuudesta

Valtakunnallinen

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä olet mukana PEFC-metsäsertifioinnissa.

PEFC-sertifioinnilla on laaja vaikutus suomalaisessa metsätaloudessa, sillä se kattaa yli 90 prosenttia talousmetsien pinta-alasta. Uudistukset PEFC-vaatimuksissa edistävät luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsien piirteitä monin keinoin. 

PEFC-sertifioinnin metsien hoitoa ja käyttöä koskevat vaatimukset uudistuvat loppuvuodesta 2022. Vaatimukset liittyvät mm. metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, virkistyskäyttöön, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä puutuotteiden ja raaka-aineiden seurantaan toimitusketjuissa.

Metsänomistajalle metsäsertifiointi on keino osoittaa oman toimintansa vastuullisuus. Metsänomistaja on metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä mukana PEFC-metsäsertifioinnissa. Sertifiointi on vapaaehtoista, ja siitä voi myös irtisanoutua ilmoittamalla omaan metsänhoitoyhdistykseen.

Metsänhoitoyhdistykset noudattavat omassa toiminnassaan, palveluiden tuottamisessa ja töiden suunnittelussa PEFC:n vaatimuksia. On hyvä muistaa, että metsänomistaja vastaa itse vaatimusten toteutumisesta niissä töissä, joita hän toteuttaa omatoimisesti.

PEFC-sertifioinnilla on laaja vaikutus suomalaisessa metsätaloudessa, sillä se kattaa yli 90 prosenttia talousmetsien pinta-alasta. Uudistukset PEFC-vaatimuksissa edistävät luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsien piirteitä monin keinoin. Monimuotoisuuden ja terveyden edistäminen turvaa samalla metsien hiilensidontaa ja -varastointia.

Keskeiset muutokset uudistetussa PEFC-standardissa 

 • Avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille jätettävät suojakaistat levenevät ja niillä sallitaan vain poimintahakkuut. Tämä siirtää 3,5 % metsäpinta-alasta jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn piiriin. 
 • Säästöpuiden määrä ja järeys kasvavat nykyisin toteutuvasta tasosta. 
 • Puunkorjuussa säästetään kuollutta puustoa ja sen muodostumista edistetään tekemällä tekopökkelöitä. 
 • Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta lisätään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa, mikä monipuolistaa metsäluontoa. 
 • Pohjavesialueita koskevat metsätaloutta koskevat rajoitukset laajenevat. 
 • Täsmennyksiä ja uutuuksia dokumentointia ja organisaation ohjeita koskeviin vaatimuksiin. 

Lue lisää PEFC:n uudistuvista vaatimuksista PEFC Suomen sivuilta

Annakaisa Heikkonen
kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija
Metsänomistajat-linja, MTK ry
Puh 050 431 4498
annakaisa.heikkonen@mtk.fi

Ajankohtaista

 1. Metsät ja ilmastonmuutos - Mhy

  Metsänomistajan edunvalvontavaltuutus – miksi varautuminen kannattaa

  Valtakunnallinen

  Miten metsäasioita hoidetaan, jos ei itse siihen kykene? Edunvalvontavaltuutuksella voi valtuuttaa valitsemansa henkilön tekemään myös metsien hoitoon liittyviä päätöksiä tilanteessa, jossa oma toimintakyky on heikentynyt.

  Lue lisää
 2. Lapissa yhdistyy viisi metsänhoitoyhdistystä

  Lapissa yhdistyy viisi metsänhoitoyhdistystä

  Valtakunnallinen

  Lapin viisi metsänhoitoyhdistystä lyövät hynttyyt yhteen ja jatkavat toimintaansa entistä kilpailukykyisempänä Mhy Metsä-Lappina ensi vuoden alusta.

 3. MTK:n metsäpoliittiset ilmastokeinot - Metsien ilmastohyödyt saavutetaan aktiivisella hoidolla ja käytöllä

  MTK:n metsäpoliittiset ilmastokeinot - Metsien ilmastohyödyt saavutetaan aktiivisella hoidolla ja käytöllä

  Valtakunnallinen

  MTK peräänkuuluttaa Suomeen fiksua ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. On tunnistettava ilmaston kannalta keskeisin tavoite, fossiilisten raaka-aineidenkäytöstä on päästävä eroon – nopeasti.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset