PEFC-metsäsertifiointi on metsänomistajalle osoitus vastuullisuudesta

Valtakunnallinen

PEFC-sertifioinnilla on laaja vaikutus suomalaisessa metsätaloudessa, sillä se kattaa yli 90 prosenttia talousmetsien pinta-alasta. Uudistukset PEFC-vaatimuksissa edistävät luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsien piirteitä monin keinoin. 

PEFC-sertifioinnin metsien hoitoa ja käyttöä koskevat vaatimukset uudistuvat loppuvuodesta 2022. Vaatimukset liittyvät mm. metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, virkistyskäyttöön, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä puutuotteiden ja raaka-aineiden seurantaan toimitusketjuissa.

Metsänomistajalle metsäsertifiointi on keino osoittaa oman toimintansa vastuullisuus. Metsänomistaja on metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä mukana PEFC-metsäsertifioinnissa. Sertifiointi on vapaaehtoista, ja siitä voi myös irtisanoutua ilmoittamalla omaan metsänhoitoyhdistykseen.

Metsänhoitoyhdistykset noudattavat omassa toiminnassaan, palveluiden tuottamisessa ja töiden suunnittelussa PEFC:n vaatimuksia. On hyvä muistaa, että metsänomistaja vastaa itse vaatimusten toteutumisesta niissä töissä, joita hän toteuttaa omatoimisesti.

PEFC-sertifioinnilla on laaja vaikutus suomalaisessa metsätaloudessa, sillä se kattaa yli 90 prosenttia talousmetsien pinta-alasta. Uudistukset PEFC-vaatimuksissa edistävät luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsien piirteitä monin keinoin. Monimuotoisuuden ja terveyden edistäminen turvaa samalla metsien hiilensidontaa ja -varastointia.

Keskeiset muutokset uudistetussa PEFC-standardissa 

 • Avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille jätettävät suojakaistat levenevät ja niillä sallitaan vain poimintahakkuut. Tämä siirtää 3,5 % metsäpinta-alasta jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn piiriin. 
 • Säästöpuiden määrä ja järeys kasvavat nykyisin toteutuvasta tasosta. 
 • Puunkorjuussa säästetään kuollutta puustoa ja sen muodostumista edistetään tekemällä tekopökkelöitä. 
 • Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta lisätään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa, mikä monipuolistaa metsäluontoa. 
 • Pohjavesialueita koskevat metsätaloutta koskevat rajoitukset laajenevat. 
 • Täsmennyksiä ja uutuuksia dokumentointia ja organisaation ohjeita koskeviin vaatimuksiin. 

Lue lisää PEFC:n uudistuvista vaatimuksista PEFC Suomen sivuilta

Annakaisa Heikkonen
kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija
Metsänomistajat-linja, MTK ry
Puh 050 431 4498
annakaisa.heikkonen@mtk.fi

Ajankohtaista

 1. Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Valtakunnallinen

  Ehdotus vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kriteereitä on valmisteltu, koska EU:n biodiversiteettistrategian mukaan EU:ssa jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on suojeltava tiukasti. Suojelun toteuttamiseksi on määriteltävä, mitkä metsät ovat luonnontilaisia metsiä ja mitkä vanhoja metsiä.

  Lue lisää
 2. EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  Valtakunnallinen

  EU:n ennallistamisasetus tulee pian voimaan, sillä se on hyväksytty sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaita edustavassa neuvostossa. Voimaantulon myötä asetuksen toimeenpano on Suomessakin aloitettava. MTK on tehnyt asiassa aktiivista edunvalvontaa jo usean vuoden ajan. Vaikuttamistyö jatkuu myös toimeenpanovaiheessa.

 3. Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Valtakunnallinen

  OmaMetsä palvelut uudistuvat hurjaa vauhtia. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenpalvelusta on rakentunut kilpailuvaltti, joka tuottaa metsänomistajajäsenilleen lisäarvoa. Uudistus varmistaa metsänomistajalähtöistä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tiedolla voidaan tukea metsänomistajien liiketaloudellisia puunmyyntien ja hoitotoimien suunnitteluja sekä vahvistetaan metsänomistajan omaa metsäsuhdetta. OmaMetsä palvelun uusissa ominaisuuksissa on otettu huomioon molempia. Palvelut kehittyvät ja uusia ominaisuuksia otetaan jatkuvasti käyttöön.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset