PEFC-metsäsertifiointi on metsänomistajalle osoitus vastuullisuudesta

Valtakunnallinen

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä olet mukana PEFC-metsäsertifioinnissa.

PEFC-sertifioinnilla on laaja vaikutus suomalaisessa metsätaloudessa, sillä se kattaa yli 90 prosenttia talousmetsien pinta-alasta. Uudistukset PEFC-vaatimuksissa edistävät luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsien piirteitä monin keinoin. 

PEFC-sertifioinnin metsien hoitoa ja käyttöä koskevat vaatimukset uudistuvat loppuvuodesta 2022. Vaatimukset liittyvät mm. metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, virkistyskäyttöön, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä puutuotteiden ja raaka-aineiden seurantaan toimitusketjuissa.

Metsänomistajalle metsäsertifiointi on keino osoittaa oman toimintansa vastuullisuus. Metsänomistaja on metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä mukana PEFC-metsäsertifioinnissa. Sertifiointi on vapaaehtoista, ja siitä voi myös irtisanoutua ilmoittamalla omaan metsänhoitoyhdistykseen.

Metsänhoitoyhdistykset noudattavat omassa toiminnassaan, palveluiden tuottamisessa ja töiden suunnittelussa PEFC:n vaatimuksia. On hyvä muistaa, että metsänomistaja vastaa itse vaatimusten toteutumisesta niissä töissä, joita hän toteuttaa omatoimisesti.

PEFC-sertifioinnilla on laaja vaikutus suomalaisessa metsätaloudessa, sillä se kattaa yli 90 prosenttia talousmetsien pinta-alasta. Uudistukset PEFC-vaatimuksissa edistävät luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä metsien piirteitä monin keinoin. Monimuotoisuuden ja terveyden edistäminen turvaa samalla metsien hiilensidontaa ja -varastointia.

Keskeiset muutokset uudistetussa PEFC-standardissa 

 • Avosoiden reunoille ja vesistöjen varsille jätettävät suojakaistat levenevät ja niillä sallitaan vain poimintahakkuut. Tämä siirtää 3,5 % metsäpinta-alasta jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn piiriin. 
 • Säästöpuiden määrä ja järeys kasvavat nykyisin toteutuvasta tasosta. 
 • Puunkorjuussa säästetään kuollutta puustoa ja sen muodostumista edistetään tekemällä tekopökkelöitä. 
 • Tiheikköjä säilytetään ja sekapuustoisuutta lisätään kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa, mikä monipuolistaa metsäluontoa. 
 • Pohjavesialueita koskevat metsätaloutta koskevat rajoitukset laajenevat. 
 • Täsmennyksiä ja uutuuksia dokumentointia ja organisaation ohjeita koskeviin vaatimuksiin. 

Lue lisää PEFC:n uudistuvista vaatimuksista PEFC Suomen sivuilta

Annakaisa Heikkonen
kenttäpäällikkö, metsäasiantuntija
Metsänomistajat-linja, MTK ry
Puh 050 431 4498
annakaisa.heikkonen@mtk.fi

Ajankohtaista

 1. Mitä uutta metka - metsätalouden kannustejärjestelmä tuo mukanaan?

  Mitä uutta metka - metsätalouden kannustejärjestelmä tuo mukanaan?

  Valtakunnallinen

  Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, eli metka, astuu voimaan 1.1.2024. Väistyvän yksityismetsätalouden Kemera-tuen hakemuksien vastaanotto päättyi 1.10.2023.

  Lue lisää
 2. Vuoden 2023 Metsämarssi sai ihmiset liikkeelle – ”Metsä vetää edelleen puoleensa”

  Vuoden 2023 Metsämarssi sai ihmiset liikkeelle – ”Metsä vetää edelleen puoleensa”

  Valtakunnallinen

  Metsämarssia vietettiin ympäri Suomea viikolla 37. Viikon aikana tuotiin esille erityisesti metsänomistajien roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tapahtumaa vietettiin kattavasti sähköisissä kanavissa ja paikallistapahtumissa.

 3. MetsäRokkaa 2024

  Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa 2024

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo järjestää Metsä Rokkaa -tapahtuman kuuden vuoden tauon jälkeen lauantaina 6.7.2024 Juva Campingilla. Aiemmat tapahtumat on järjestetty vuosina 2008, 2012, 2015 ja 2018.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset