MTK:n Mikko Tiirola: Luontoa ei suojella komission, vaan Suomen ja suomalaisten vuoksi

Valtakunnallinen

Mikko Tiirola avasi metsävaltuuskunnan kokouksen Hanasaaressa

”Metsänomistajat ovat sitoutuneita kestävään metsätalouteen. Tämä vaatii kuitenkin ennakoitavuutta”, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti metsävaltuuskunnan vuosikokouksen avauspuheessaan Hanasaaressa 2. marraskuuta.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola nosti metsävaltuuskunnalle pitämässään puheessaan esille kirjauksia uudesta hallitusohjelmasta, jotka ovat hyvä lähtökohta parhaillaan käynnissä olevien luontopolitiikan linjausten valmistelulle. Suomen kansallinen biodiversiteettistrategia ja Suomessa tehtävä EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpano on yhteensovitettava äskettäin päätetyn kansallisen metsästrategian kanssa.

”Metsänomistajat tekevät ylisukupolvisia panostuksia ja näin ollen me metsänomistajat tarvitsemme ennakoitavuutta. Tätä voidaan edistää sisällyttämällä kansalliseen biodiversiteettistrategiaan ja EU-sitoumuksiin tasapainoiset kirjaukset”, Tiirola korosti.

Suhdanteet ja poliittiset päättäjät vaihtuvat, mikä vaikuttaa toimintaympäristöön. Kansallinen biodiversiteettistrategia on hallinnonalat ylittävä ja ylivaalikautinen, joten sen kautta on mahdollisuus katsoa asioita pidemmällä aikavälillä. Lisäksi sen kautta voidaan vahvistaa Suomeen yhteistä ääntä EU:ssa käytävää metsäkeskustelua varten.

”Metsien vapaaehtoisen suojelun lähtökohta ja sen tarvitseman rahoituksen varmistaminen, luonnon kannalta vaikuttava ja yhteiskunnan kannalta kustannustehokas toimien kohdentaminen sekä myös sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden varmistaminen tuovat hyväksyttävyyttä, vakautta, ennakoivuutta ja kaivattua metsärauhaa”, Tiirola taustoitti.

MTK ja SLC ovat omalta osaltaan mukana luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Järjestöjen yhteisen luonnon monimuotoisuuden tiekartan on määrä valmistua lähikuukausien aikana.

”Luontopolitiikassakaan omia henkseleitä ei pidä ottaa komission vyön lisäksi käyttöön. Suomi tekee kyllä osansa kansainvälisiin tavoitteisiin pääsemiseksi, mutta omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan. Luontoa ei suojella komission, vaan Suomen ja suomalaisten vuoksi.”

Yksityisten metsänomistajien kannalta yksi merkittävimpiä kokonaisuuksia on luonnontilaisten ja vanhojen metsien kriteerien määrittely ja niiden metsien suojelu. Kun kriteerejä määritellään, pitää hallituksen huolehtia, että yksityismailla niiden vapaaehtoisen suojelun toteuttamiseen vaadittavat rahoitukset ratkaistaan samassa yhteydessä.

”Ei saa käydä niin, että huomaamme vanhojen metsien kriteerit määritellyksi niin, että puun ostajat karttavat kohteita, mutta korvauksiakaan ei makseta. Metsänomistajan on vaikeaa pysyä mukana, jos ilmastotoimena houkutellaan kiertoaikojen jatkamiseen ja monimuotoisuuden edistämiseksi lahopuun lisäämiseen, mutta tämä johtaisi sitten suojeltavan vanhan metsän statukseen”, paalutti Tiirola.

Lisätietoja: MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola, mikko.tiirola@mtk.fi +35844 538 4280

Ajankohtaista

 1. Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Vanhoja metsiä suojellaan osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa

  Valtakunnallinen

  Ehdotus vanhojen metsien kansallisiksi kriteereiksi on parhaillaan lausuntokierroksella. Kriteereitä on valmisteltu, koska EU:n biodiversiteettistrategian mukaan EU:ssa jäljellä olevat luonnontilaiset metsät ja vanhat metsät on suojeltava tiukasti. Suojelun toteuttamiseksi on määriteltävä, mitkä metsät ovat luonnontilaisia metsiä ja mitkä vanhoja metsiä.

  Lue lisää
 2. EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa kohti – edunvalvonnan kärkenä järkevyys

  Valtakunnallinen

  EU:n ennallistamisasetus tulee pian voimaan, sillä se on hyväksytty sekä Euroopan parlamentissa että jäsenmaita edustavassa neuvostossa. Voimaantulon myötä asetuksen toimeenpano on Suomessakin aloitettava. MTK on tehnyt asiassa aktiivista edunvalvontaa jo usean vuoden ajan. Vaikuttamistyö jatkuu myös toimeenpanovaiheessa.

 3. Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Tutustu OmaMetsän uusiin ominaisuuksiin

  Valtakunnallinen

  OmaMetsä palvelut uudistuvat hurjaa vauhtia. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenpalvelusta on rakentunut kilpailuvaltti, joka tuottaa metsänomistajajäsenilleen lisäarvoa. Uudistus varmistaa metsänomistajalähtöistä päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tiedolla voidaan tukea metsänomistajien liiketaloudellisia puunmyyntien ja hoitotoimien suunnitteluja sekä vahvistetaan metsänomistajan omaa metsäsuhdetta. OmaMetsä palvelun uusissa ominaisuuksissa on otettu huomioon molempia. Palvelut kehittyvät ja uusia ominaisuuksia otetaan jatkuvasti käyttöön.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset