MTK:n Mikko Tiirola: Luontoa ei suojella komission, vaan Suomen ja suomalaisten vuoksi

Valtakunnallinen

Mikko Tiirola avasi metsävaltuuskunnan kokouksen Hanasaaressa

”Metsänomistajat ovat sitoutuneita kestävään metsätalouteen. Tämä vaatii kuitenkin ennakoitavuutta”, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola korosti metsävaltuuskunnan vuosikokouksen avauspuheessaan Hanasaaressa 2. marraskuuta.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola nosti metsävaltuuskunnalle pitämässään puheessaan esille kirjauksia uudesta hallitusohjelmasta, jotka ovat hyvä lähtökohta parhaillaan käynnissä olevien luontopolitiikan linjausten valmistelulle. Suomen kansallinen biodiversiteettistrategia ja Suomessa tehtävä EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpano on yhteensovitettava äskettäin päätetyn kansallisen metsästrategian kanssa.

”Metsänomistajat tekevät ylisukupolvisia panostuksia ja näin ollen me metsänomistajat tarvitsemme ennakoitavuutta. Tätä voidaan edistää sisällyttämällä kansalliseen biodiversiteettistrategiaan ja EU-sitoumuksiin tasapainoiset kirjaukset”, Tiirola korosti.

Suhdanteet ja poliittiset päättäjät vaihtuvat, mikä vaikuttaa toimintaympäristöön. Kansallinen biodiversiteettistrategia on hallinnonalat ylittävä ja ylivaalikautinen, joten sen kautta on mahdollisuus katsoa asioita pidemmällä aikavälillä. Lisäksi sen kautta voidaan vahvistaa Suomeen yhteistä ääntä EU:ssa käytävää metsäkeskustelua varten.

”Metsien vapaaehtoisen suojelun lähtökohta ja sen tarvitseman rahoituksen varmistaminen, luonnon kannalta vaikuttava ja yhteiskunnan kannalta kustannustehokas toimien kohdentaminen sekä myös sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden varmistaminen tuovat hyväksyttävyyttä, vakautta, ennakoivuutta ja kaivattua metsärauhaa”, Tiirola taustoitti.

MTK ja SLC ovat omalta osaltaan mukana luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Järjestöjen yhteisen luonnon monimuotoisuuden tiekartan on määrä valmistua lähikuukausien aikana.

”Luontopolitiikassakaan omia henkseleitä ei pidä ottaa komission vyön lisäksi käyttöön. Suomi tekee kyllä osansa kansainvälisiin tavoitteisiin pääsemiseksi, mutta omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan. Luontoa ei suojella komission, vaan Suomen ja suomalaisten vuoksi.”

Yksityisten metsänomistajien kannalta yksi merkittävimpiä kokonaisuuksia on luonnontilaisten ja vanhojen metsien kriteerien määrittely ja niiden metsien suojelu. Kun kriteerejä määritellään, pitää hallituksen huolehtia, että yksityismailla niiden vapaaehtoisen suojelun toteuttamiseen vaadittavat rahoitukset ratkaistaan samassa yhteydessä.

”Ei saa käydä niin, että huomaamme vanhojen metsien kriteerit määritellyksi niin, että puun ostajat karttavat kohteita, mutta korvauksiakaan ei makseta. Metsänomistajan on vaikeaa pysyä mukana, jos ilmastotoimena houkutellaan kiertoaikojen jatkamiseen ja monimuotoisuuden edistämiseksi lahopuun lisäämiseen, mutta tämä johtaisi sitten suojeltavan vanhan metsän statukseen”, paalutti Tiirola.

Lisätietoja: MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola, mikko.tiirola@mtk.fi +35844 538 4280

Ajankohtaista

 1. Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Ensimmäinen "Viestintää tukeva työnantaja" -palkinto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalalle

  Valtakunnallinen

  Metsämiesten Säätiö lanseerasi maaliskuussa uuden Viestintää tukeva työnantaja -palkinnon metsäalalle. Palkinnon avulla Säätiö haluaa nostaa esille metsäalan työnantajia ja heidän käytäntöjään, jotka rohkaisevat ja tukevat työntekijöitä henkilökohtaiseen viestintään eli metsäalan positiiviseen esiintuontiin esim. kouluissa, sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja radiossa. Esityksiä palkinnon saajaksi Säätiö ottaa vastaan kotisivullaan olevalla lomakkeella anonyyminä tai ehdottajan nimen kanssa.

  Lue lisää
 2. Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa – Puukauppa kilpailutetaan entistä useammin metsänhoitoyhdistyksen avulla

  Metsänomistajien tyytyväisyys puukauppaan nousussa – Puukauppa kilpailutetaan entistä useammin metsänhoitoyhdistyksen avulla

  Valtakunnallinen

  Metsänomistajien tyytyväisyys ja aktiivisuus puukauppaan on kasvussa, selviää kevään Metsätutka-kyselystä. Vaikka viime vuosina on tehty puukauppaa ahkerasti, on kolmanneksella metsänomistajista puunmyyntiaikomuksia myös kuluvalle ja ensi vuodelle. Puun hinnan nousun merkitys puukauppaan kannustavana tekijänä on myös noussut voimakkaasti.

 3. Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa!

  Metsä rokkaa Juvalla heinäkuussa!

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo kutsuu kaikki metsän ja musiikin ystävät viettämään viidettä Metsä Rokkaa -tapahtumaa lauantaina 6.7.2024 Juva Campingille.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset