Metka-tukien haku avautuu 1.3.2024

Valtakunnallinen

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, tulee korvaamaan nykyisen kemera-tukijärjestelmän vuonna 2024. Metka-lain on määrä astua voimaan vuodenvaihteessa ja metka-tukien haku on mahdollista 1.3.2024 alkaen. Kemera-tukien haku päättyi lokakuun alussa.

Uuden metka-tuen suurin ero kemeraan on taimikonhoitoa ja nuoren metsän hoitotöitä koskevien tukien hakuaikataulu.

Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoitotöissä ei vaadita ennakkosuunnitelmaa, vaan metka-tukea haetaan suoraan töiden toteuttamisen jälkeen. Työt voi aloittaa kun metka-laki on tullut voimaan. Tukea ei siis voi saada vuoden 2023 puolella tehdylle työlle. Metka-tuen hakemuksia voi jättää 1.3.2024 alkaen.

Moniin metkassa tuettaviin töihin vaaditaan toteutussuunnitelma ja näihin töihin lukeutuvat Metkassa terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelman laadinta, suometsän vesiensuojelutoimenpiteet ja piennartiet, metsätieverkoston ylläpito, kulotus ja tuki metsäluonnon hoitoon.

Ennakoivaa suunnittelua maastossa voi kuitenkin tehdä ennen metka-lain voimaantuloa ja haun avautumista, korostaa Metsäkeskus.

Ajankohtaisen ja viimeisimmän tiedon metka-järjestelmästä löydät Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Metka-lain voimaantulo

Uutta metka-kannustejärjestelmää koskeva laki on vahvistettu 19.1.2023. Lain voimaantulo edellyttää kuitenkin vielä Euroopan komission hyväksynnän. Hyväksyntäkäsittelyn arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 loppusyksyyn mennessä. Tavoitteena on, että laki tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Komission käsittelyssä voi tulla esille seikkoja, joiden perusteella Suomen on vielä tehtävä muutoksia metka-lakiin. Voimaantulon ajankohdasta säädetäänkin vasta komission hyväksynnän jälkeen valtioneuvoston asetuksella. Todennäköisesti asetus vahvistetaan loppuvuonna 2023. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös eri työlajien tarkemmista tukiehdoista ja myönnettävien tukien suuruudesta.

Päivitetty 19.10.2023

Ajankohtaista

 1. Metsävisan voitosta kisattiin Solvallan metsissä

  Metsävisan voitosta kisattiin Solvallan metsissä

  Valtakunnallinen

  Yläkoulujen valtakunnallisen Metsävisan finaali järjestettiin 23. toukokuuta Espoossa. Loppukilpailuun kutsuttiin 50 alkukilpailussa parhaiten pärjännyttä nuorta. Haastavassa kisassa voittajaksi selviytyi Ilari Kämäräinen Vaalan yhtenäiskoulusta. Metsänhoitoyhdistykset ja MTK ovat tarjonneet jo 10 vuoden ajan kesätöitä hyvin pärjänneille visailijoille.

  Lue lisää
 2. Apulanta-metsä syntyi Rantasalmelle

  Apulanta-metsä syntyi Rantasalmelle

  Valtakunnallinen

  Rantasalmen kunnan metsään istutettiin parituhatta koivun tainta viime viikonloppuna Apulannan fanien talkoovoimin. Apulannan ja istuttajien toiveena on monimuotoinen metsä, joka tarjoaa virkistystä puun tuotannon ohella.

 3. OmaMetsään uusi arvopohjaista metsänhoitoa tukeva tulevaisuusosio

  OmaMetsään uusi arvopohjaista metsänhoitoa tukeva tulevaisuusosio

  Valtakunnallinen

  Metsänhoitoyhdistysten sähköisen palvelukanavan OmaMetsän uuden tulevaisuusosion avulla metsänomistaja voi tarkastella metsänsä tulevaisuutta erilaisten arvovalintojen näkökulmasta.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset