Puumarkkinakatsaus marraskuu 2023

Suhdanteista riippumatta kannattaa muistaa keitä varten eri puukaupan ja metsänhoidon palvelut ovat rakennettu. Metsänhoitoyhdistykset ovat ainoita metsänomistajien etuja ajavia palveluorganisaatioita. Mhy on turvallinen kumppani suhdanteista riippumatta.

Puumarkkinakatsauksemme tarjoaa tuoreimman tiedon puukauppatilanteesta

Noususuhdanteissa metsänomistajia kosiskellaan kumppanuuksilla ja monenlaisilla eduilla metsänhoito- ja puukauppapalveluihin. Nämä lupaukset voivat jäädä vaille katetta laskusuhdanteen saapuessa. Hintatakuun varaan heittäytyvä metsänomistaja voi vain toivoa, että muut metsänomistajat toimivat kirittäjinä puukaupan kilpailuttamisessa saavuttamaan yleisesti reilun puukaupan ehdot.

Laskusuhdanteen kääntymistä nousuun ennustetaan niin yleisissä talousennusteissa kuin metsäalan ennusteissa ensi vuodelle. Yleisen taloustilanteen nousun taustalla on inflaation talttuminen ja korkojen kääntyminen laskuun. Pellervon taloustutkimus (PTT) arvioi Suomen BKT:n nousevan ensi vuonna 0,5 prosenttia. Toisaalta maailmantaloudessa on edelleen epävarmuutta niin Kiinan hitaamman talouskasvun kuin Venäjän sotatoimien jatkumisella Ukrainassa ja Lähi-Idän sotilaallisen yhteydenoton seurauksena.

Metsäteollisuuden suhdannepohja nähdään saavutetun ja käännettä on jo osin nähtävissä. PTT ennakoi metsäteollisuuden arvon nousevan toimialana kokonaisuudessaan ensi vuonna. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vientimäärien ja hintojen ennakoidaan olevan kauttaaltaan nousussa, joka tukee kuitupuun käyttömäärän kasvua. Sen sijaan sahamarkkinoiden laskusuhdanteen ennakoidaan vähentävän tukin käyttöä muutamalla prosentilla. Toisaalta sahatavaran hintojen ennakoidaan kääntyvän jo loivaan nousuun. PTT:n arvion mukaan teollisuuden puun käyttö kasvaa 4 prosenttia, jolloin kokonaiskäyttö olisi tällöin noin 64 miljoonaa kuutiometriä.

PTT ennustaa teollisuuspuun hakkuiden kasvavan vain prosentin ja puukauppojen kasvavan vain 2 prosenttia yksityismetsistä ensi vuonna. Puun hintakehitys kuitupuiden osalta nousisi ennusteen mukaan 4 prosenttia. Tukkipuun keskimääräisten hintojen ennakoidaan laskevan hieman havupuilla ja nousevan vastaavasti koivutukilla 2 prosenttia. Kuitupuun tarvetta lisää käyttömäärien kasvu massateollisuudessa Kemin käynnistyneen investoinnin myötä.

Kuukauden nosto: Mistä löytyy hyvä metsäammattilainen puukauppaan?

Metsänomistajan kannattaa valita kumppanikseen puukauppaan sellainen metsäammattilainen, joka on aidosti kiinnostunut myös metsänomistajan omaisuuden hoidosta kokonaisuudessaan eikä ainoastaan puukaupasta. Puukaupan yhteydessä on hyvä hetki arvioida myös metsätilan muut metsänhoitotarpeet, kuten taimikonhoidot ja harvennukset, jotta tulevaisuuden puukauppatilitkin varmistuvat. Puukaupassa on tärkeää huomioida lakien ja suositusten lisäksi, että myös metsänomistajan omat toiveet otetaan toteutuksessa huomioon. Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien omistamia ja hallinnoimia edunvalvonta- ja neuvontaorganisaatioita. Joka puolella Suomea toimii alueellinen metsänhoitoyhdistys, joka on turvallinen kumppani metsänomistajan omaisuuden hoidossa.

Lue lisää MHY blogi ”Mitä metsänomistajuus on?”: https://www.mhy.fi/blogi/mita-metsanomistajuus-on

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset