Puumarkkinakatsaus toukokuu 2023

Puun hinta on noussut viime vuodesta merkittävästi. Puun hinnannousu on ollut jopa nopeampaa kuin yleinen hinnannousu. Monet metsänomistajat miettivät puun myyntipäätöksiään ja arvioivat miten puun hinnat kehittyvät jatkossa. Monet metsänomistajat ovat huolissaan myös talouden epävarmuudesta ja metsien suojelun lisääntymisen vaikutuksista puumarkkinoihin. Pellervon taloustutkimuksen PTTn metsäennuste rauhoittaa metsänomistajia, sillä puun hintojen nousun arvioidaan jatkuvan edelleen, myös ensi vuonna. Tämä johtuu kotimaisen puun hyvästä kysynnästä.

Puun hinta on noussut viime vuodesta merkittävästi. Puun hinnannousu on ollut jopa nopeampaa kuin yleinen hinnannousu. Monet metsänomistajat miettivät puun myyntipäätöksiään ja arvioivat miten puun hinnat kehittyvät jatkossa. Monet metsänomistajat ovat huolissaan myös talouden epävarmuudesta ja metsien suojelun lisääntymisen vaikutuksista puumarkkinoihin. Pellervon taloustutkimuksen PTTn metsäennuste rauhoittaa metsänomistajia, sillä puun hintojen nousun arvioidaan jatkuvan edelleen, myös ensi vuonna. Tämä johtuu kotimaisen puun hyvästä kysynnästä.

Puukauppamäärät ovat kasvaneet keväällä, mutta puun vuosittaiseen tarpeeseen nähden hieman jäljessä. Toisaalta alueellista vaihtelua on myös paljon. Monet metsänomistajat ovat harkiten katsoneet markkinoiden kehittymistä. Puun tarve on korkea ja vastaavasti puun ostajien pystyvarantotaso on laskenut. Korkeat talvikauden hakkuumäärät söivät puuvarantoja nopeammin kuin puun ostot kehittyivät. Talvivarantoja lisätään perinteisesti enemmän syksyn puukauppojen yhteydessä, joten ostettavaa riittää myös jatkossa. Tällä hetkellä kesä- ja kelirikkokohteiden tarve lisää puukauppaa.

PTT ennustaa kotimaisen puun kysynnän ja hintojen vahvistuvan tänä vuonna metsäteollisuuden investointien ja Venäjän tuonnin tyrehtymisen myötä. Tämä tietää korkeampia puukauppa- ja hakkuumääriä erityisesti yksityisille metsänomistajille. Merkittävää on ennuste puun hinnannousun jatkumisesta tämän vuoden lisäksi myös ensi vuonna. Tämä mahdollistaa puun myyntien jaksottamista syksylle tai ensi vuodelle. Ensivuodelle ennustetaan maltillisempaa puun hinnannousua (3-6 prosenttia), kun tämän vuoden keskihintatason ennustetaan nousevan puutavaralajista riippuen 5-30 prosenttia viime vuoden vastaavasta.

PTT metsäennusteen lisäksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometri julkaistiin myös huhtikuun loppupuolella. Ne antavat yhdessä kuvaa metsäsektorin yleisestä markkinoiden kehittymisestä. Myös metsä- ja puutuoteyhtiöiden alkuvuoden tuoreet tulosjulkistukset antavat viitteitä markkinatilanteesta. Yleisen markkinatilanteen vaikutus metsäteollisuuden menestykseen on monisäikeinen. Kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden suhdannetilanteen nähdään heikentyneen, mutta suhdannenäkymät arvioidaan jo osin paremmiksi. Metsäyhtiöiden tuloksentekokyvyssä on myös hajontaa. Kemiallisen metsäteollisuuden näkymiä painaa hintojen lasku. Mekaaninen puunjalostus näkee myös tämän vuoden heikompana välivuotena, mutta odottaa jo positiivisempaa jatkoa. Puurakentamisen ja metsäteollisuuden tuotteiden pidemmän aikavälin näkymät ovat hyvät. Puurakentamisen kotimaisen kysynnän edistämisellä on vahva tilaus tulevaan hallitusohjelmaan.

Metsänhoitoyhdistyksien kautta puukauppa käyntiin omassa metsässä

Hyvä puumarkkinatilanne antaa metsänomistajille mahdollisuuden suunnitella puukauppojen toteutusta. Puukauppojen kilpailuttamisella saa parhaan hinnan ja turvan toteuttamalla metsänhoitoyhdistyksen kautta. Perinteisten viestinten ohella Omametsä palvelun kautta pääsee kätevästi keskusteluun oman metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvojan kanssa. Omametsä palvelun kautta voi suunnitella myös muiden metsänhoitotöiden toteuttamista. Niistä kannattaa keskustella puukauppojen yhteydessä. Esimerkiksi metsänviljely ja taimikonhoito ovat nyt ajankohtaisia. https://www.omametsa.mhy.fi/

Metsänomistaja, oletko jo Metsänhoitoyhdistyksen jäsen? Jäsenenä tuet metsänomistajan määräysvaltaa omaan metsäänsä. Samalla pääset nauttimaan monista jäseneduista ja maan laajimmasta asiantuntijaverkostosta. Lue lisää MHY:n jäsenyydestä.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset