Puumarkkinakatsaus lokakuu 2022

Puun ostot ovat lisääntyneet ja alkuvuoden vaisua kehitystä on kiritty. Metsäsektori on säilyttänyt asemiaan toistaiseksi erittäin hyvin, vaikka maailmanmarkkinoiden ennusteet yleisesti olisivatkin heikkenemässä.

Metsänomistajat ja Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija metsässä

Kuitupuumarkkinoilla käänne käsillä

Puukauppa piristynyt loppuvuotta kohti

Erityisesti kemiallisen metsäteollisuuden kilpailukyky ja tuloksentekokyky ovat jopa kasvaneet muihin verrattuna. Mekaaninen metsäteollisuus on suhdanneherkempi ja rakentamisen hiipuminen vähentää tuotteiden tarvetta. Toisaalta sielläkin kilpailukyky on parantunut muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna ja tulokset ovat olleet vahvoja.

Kotimainen metsäteollisuus on kokonaisuutena vahvoilla ja puumarkkinoille tämä tietää hyvää. PTT ennustaakin kotimaisille puumarkkinoille pääosin kasvua johtuen puun tuonnin hiipumisesta. Venäjän puuntuonnin loppumista ei ole pystytty korvaamaan muulla tuontipuulla, vaan tuontimäärät muistakin maista ovat laskeneet. Niistä tuodun puun hintataso sen sijaan on edelleen noussut. Tämä lisää kotimaisen puun tarvetta ja luo painetta hinnoille. Paine kohdistuu erityisesti kuitupuuhun, sillä sitä ohjautuu tällä hetkellä myös energiakäyttöön. Kuitupuumarkkinan voikin nähdä olevan voimakkaassa murroksessa.  

Metsäteollisuudella ja metsänomistajilla myös yhteisiä intressejä

Metsänomistajajärjestössä toive on, että metsäteollisuuden ja metsänomistajien yhteiset intressit puukaupan paremmalle ja oikeudenmukaiselle toimintaympäristölle löytyisivät. Puumarkkinoiden toimivuudessa on ajoittain haasteita. Syynä on usein se, että puuta tulee markkinoille olosuhteisiin nähden joko liikaa tai liian vähän. Hintojen muodostuksen kautta pitäisi löytyä markkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Suomalaiset metsäyhtiöt ovat tässä markkinatilanteessa hyvin riippuvaisia yksityismetsänomistajien halukkuudesta myydä puuta. Metsänomistajat voisivat mieltää nyt itsensä raakapuukauppiaiksi. Miten kauppias laittaisi tuotteensa tarjolle ja hinnoittelisi sen asiakkaalle, että saisi kaupan käymään ja olisi tyytyväinen lopputulokseen?

Puunhankinnassa myyjä on tärkeä ostajalle. Suomessa puun myyjiä on paljon. Kaikki myyjät eivät välttämättä toimi ammattimaisesti raakapuukauppiaina, eikä toisaalta tarvitsekaan. Myyjät voivat turvautua ammattilaisten apuun, vaikka tekevätkin aina lopullisen päätöksen itse. 

Uusimman Metsätutka-kyselyn mukaan metsänomistajista suurin osa sai puun hinnat ostajalta edellisen puukaupan yhteydessä. Tämä on huolestuttavaa, mikäli metsänomistajat eivät seuraa markkinoita ja puun hintatasoa, vaan myyvät sillä hinnalla, mitä ostaja ehdottaa. Metsätutka-kyselyn mukaan metsänomistajat tosin toivoisivat jatkossa saavansa hintatiedot entistä enemmän metsänomistajien etua ajavilta metsänhoitoyhdistyksiltä. Tämä lupaa hyvää puukaupan kilpailuttamiseen metsänhoitoyhdistyksien avustamana.

Metsänhoitoyhdistyksissä hintatason seurantaan ja tiedon jakamiseen ollaankin panostamassa huomattavasti uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä. Valveutuneen metsänomistajan on kuitenkin syytä seuranta aktiivisesti markkinoita ja puun hintakehitystä. Vain näin toimien on mahdollista asettaa omat tavoitehinnat tuotteilleen.

Toisaalta asiakas on tärkeä myös myyjälle. Ilman asiakasta ei myyjäkään voi tehdä tulosta. Perinteiselle raakapuulle on nyt hyvä kysyntä. Toisaalta ostajakunta on ollut melko keskittynyttä erityisesti pieniläpimittaisen kuitupuun osalta. Suomessa on ollut vain kolme suurempaa ostajatahoa. Nyt kuitenkin kuitupuuta ohjautuu paljon myös energiakäyttöön, ja ostajia on tullut paljon lisää. On hyvä, että on kilpailua ja vaihtoehtoista käyttöä raaka-aineelle.

Metsänhoitoyhdistykset edistävät puumarkkinoiden oikeudenmukaista toimivuutta

Metsänhoitoyhdistykset ovat avainroolissa puumarkkinoiden toimivuuden varmistamisessa. Metsänhoitoyhdistyksen kautta kilpailuttamalla, metsänomistaja voi varmistua siitä, että puukaupan hintataso on sellainen, jolla puukauppa voi käynnistyä. Metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilö toteuttaa katkonnan luotettavan vertailun tarjousten välillä ja esittelee vertailukelpoiset tarjoukset metsänomistajalle. Katso oman metsäasiantuntijasi yhteystiedot täältä. Metsänomistaja puutavarakauppiaana päättää syntyykö lopulta kaupat ostajan kanssa. Mikäli sopimus syntyy, niin metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilö ja koko edunvalvontajoukko ovat varmistamassa, että puukauppaprosessi hoituu sovitusti alusta loppuun asti.

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

sähköposti: kalle.karttunen@mtk.fi

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta mtk.fi/puumarkkinat

Puukauppa

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset