Puumarkkinakatsaus

Millä puulla on nyt hyvä kysyntä? Ja mikä on puun hintataso tällä hetkellä? MTK:n metsälinjan tutkimuspäällikkö Erno Järvinen tarkkailee tiiviisti puun hintakehitystä ja puunmarkkinatilannetta niin Suomessa kuin rajojen ulkopuolellakin. Seuraa tilannetta Ernon kuukausittain julkaisemasta puumarkkinakatsauksesta.

Puumarkkinakatsaus syyskuu 2019

Puusta ei nyt ole pulaa – metsänhoitoyhdistysten apua kannattaa käyttää puukaupan teossa

Metsäalan markkinanäkymät ovat syksyn edetessä edelleen sumuiset. Samanaikaisesti puun ostajien puuvarastot ovat säilyneet suurina. Molemmat edellä mainitut tekijät heijastuvat lähikuukausina ja ensi talvena myös yksityismetsien puukauppaan Suomessa.

Brexitiin ja kansainväliseen kauppapolitiikkaan liittyvät tekijät lisäävät markkinoiden epävarmuutta

Viimeisimmät tiedot metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoilta ovat pääsääntöisesti pessimistisiä. Ainoat valopilkut ovat sellun ja kuusisahatavaran vientimäärien kasvu. Hintatiedot sekä massa- ja paperiteollisuudesta että puutuoteteollisuudesta osoittavat selvästi alaviistoon. Merkittävin syy markkinatilanteen heikentymiseen on yleistaloustilanteeseen liittyvä epävarmuus monissa Suomelle tärkeissä vientimaissa, mikä heijastuu Suomessa valmistettujen puupohjaisten tuotteiden markkinoihin. Lisäksi Brexitiin ja kansainväliseen kauppapolitiikkaan liittyvät tekijät entisestään lisäävät markkinoiden epävarmuutta. Metsäteollisuudessa tuotteita on myös valmistettu käyttöä enemmän ja varastot ovat kasvaneet.

Painopapereissa kysyntä supistuu vääjäämättömästi, minkä vuoksi kilpailukyvyttömin kapasiteetti poistuu käytöstä. Raumalla paperikone 2:n sulkeminen on erittäin ikävä asia, mutta markkinoiden näkökulmasta ei missään tapauksessa yllättävä. Positiivisesti ajateltuna puun käytön supistuminen luo edellytyksiä uusille investoinneille. Metsäalan markkinatilanteen selvää paranemista on toistaiseksi mahdoton ennustaa.

Kotimaassa puun ostajilla on edelleen runsaasti puuta hankittuna varastoihin

Kotimaan puumarkkinatilanne on kokonaisuudessaan jatkanut kuluvana vuonna toteutunutta kehitystään. Puun ostomäärä laahaa vajaan viidenneksen viime vuotta perässä. Puukaupan selvästä vähentymisestä huolimatta puun ostajilla on edelleen runsaasti puuta hankittuna varastoihin, sekä pystyvarastoissa että katkottuna puuna. Tämä heijastuu puukauppavauhtiin syksyn aikana. Samalla on todettava, että puukauppatilanteessa saattaa olla alueellisesti merkittäviä eroja. Puukauppaa harkitsevien metsänomistajien kannattaa ehdottomasti aina tarkistaa vallitseva puukauppatilanne omasta metsänhoitoyhdistyksestään.

Markkinahakkuissa supistuminen on ollut puukauppaa maltillisempaa, ja supistuminen on kohdistunut pelkästään tukkiin. Kuitupuuta on korjattu vuoden 2018 tahtiin. Puun tuonnin kasvuvauhti on onneksi hidastunut. Nykyisessä kotimaan puumarkkinatilanteessa on ehdottoman tärkeää, että puunvientikanavat pysyvät auki myös jatkossa.

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan suotuisin kysyntä kesäkorjuuseen soveltuville harvennusleimikoille

Metsänhoitoyhdistysten arvion mukaan tällä hetkellä suotuisin kysyntä on kesäkorjuuseen soveltuville harvennusleimikoille. Tukin ja kuidun hintakehitys Suomessa on viime kuukausina moniin muihin maihin verrattuna ollut verrattain tasainen. Tämä osoittaa, että puuta on ollut tarjolla kysyntää vastaavasti. Tosin alueellisesti hintakehityksessä saattaa olla isojakin eroja. Taitavalla katkonnalla myös harvennuksista on mahdollista saada runsaasti tukkia, ja puukaupan mitta- ja laatuvaatimuksiin pitää kiinnittää huomiota myös harvennuksilla.

Kaikki puukauppaan liittyvät tekijät pitää huomioida kilpailutuksessa ja tarjousten vertailussa

Onnistuneen puukaupan peruspilarit eli kilpailutus, tarjousten vertailu sekä katkonnan valvonta ovat kuluvana vuonna selvästi monimutkaistuneet. Puun ostajien käyttämät puukaupan yleiset sopimusehdot sekä mitta- ja laatuvaatimukset ovat tiukentuneet, ja vaikuttavat merkittävästi puukaupan taloudelliseen lopputulokseen. Jokainen yksityiskohta on huomioitava tarjousten vertailussa. Ehdot ovat ostajakohtaisia ja ne on kirjattu valmiiksi puukauppalomakkeisiin. Puukauppaosapuolten yhdessä sopimia yleisiä ehtoja ei ole. Puun ostajien esittämistä ehdoista voi aina myös neuvotella, eikä niitä pidä sellaisenaan hyväksyä.

Puukauppaa miettivien metsänomistajien kannattaa nykyisessä puumarkkinatilanteessa ehdottomasti turvautua metsänhoitoyhdistysten tarjoamaan ammattiapuun. Tämä hoituu luontevasti antamalla puukaupan teosta valtakirja metsänhoitoyhdistykselle. Puukaupan mittausasiakirjoilla on voitava todentaa, että puukauppasopimuksessa sovittuja ehtoja on myös noudatettu. Epäselvissä katkontatapauksissa kannattaa hyödyntää metsänhoitoyhdistyksen asiantuntemusta ja tarvittaessa pyytää virallisen mittaajan lausunto. Lisäksi hyvään kauppatapaan kuuluu, että hakkuista asianmukaisesti ilmoitetaan etukäteen valtakirjan haltijalle tai metsänomistajalle.

Lopuksi haluan lämpimästi kiittää kaikkia viimeisen 12 vuoden aikana puumarkkinakatsauksiani seuranneita. Lokakuun alusta alkaen työni suomalaisen metsäelinkeinon eteen jatkuu Suomen Metsäsäätiössä.

Annan tarvittaessa lisätietoja.

Erno Järvinen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
erno.jarvinen@mtk.fi
puhelin 040 3517978

Puun hintatilastoja löydät:

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät täältä>> 

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot löytyvät täältä>>  
Hintatilastoja pääsevät tarkastelemaan vain metsänhoitoyhdistyksen jäsenet. Ohjeet kirjautumiseen löydät täältä, sivun alaosasta>>

Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot ovat selattavissa täältä>>

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme