Puumarkkinakatsaus

Millä puulla on nyt hyvä kysyntä? Ja mikä on puun hintataso tällä hetkellä? MTK:n metsälinja tarkkailee tiiviisti puun hintakehitystä ja puumarkkinatilannetta niin Suomessa kuin rajojen ulkopuolellakin. Seuraa tilannetta MTK:n kuukausittain julkaisemasta puumarkkinakatsauksesta.

Puumarkkinakatsaus kesäkuu 2020

– Metsäsektori on ollut taloudellinen turva metsänomistajille ja yhteiskunnalle

Puukauppa on kirinyt ja hakkuuaikomukset ovat lisääntyneet kesäkorjuun myötä. Etenkin kuusitukin ja energiapuun kysyntä on voimistunut. Tämä tarjoaa metsänomistajille mahdollisuuden hyödyntää metsiä taloudellisesti. Taloudellista turvaa hakevien metsänomistajien määrä onkin tuoreen Metsänomistajatutkimuksen mukaan lisääntynyt.

Pahimmat skenaariot koronatilanteesta eivät ole toteutuneet metsäsektorin osalta. Toisaalta lähitulevaisuuden kysyntätilanteen kehittyminen on vielä epävarmaa pääosin viennistä elävälle metsäteollisuudelle. Erityisenä huolena on paperin laskenut kysyntä maailmanmarkkinoilla. Lopputuotteiden kysyntä vaikuttaa metsänomistajien raakapuukaupan kehittymiseen.

Huolestuttava viesti on ollut myös tuontipuun määrän lisääntyminen samalla, kun kotimaiset hakkuut ovat jäämässä alhaisemmaksi kuin edellisenä vuotena. Tämä ei ole hyvä viesti metsäsektorin yhteisestä kotimaisesta elvyttämisestä. Kotimaisuus on muotia nyt niin matkailussa kuin elintarvikkeissa, mutta miksei puukaupassa?

Varastojen pienentyminen nostaa puukauppaa

Puunostot ovat lisääntyneet ja painopiste on edelleen kesäkorjuukohteissa. Syynä kasvaviin kauppamääriin on ollut koronatilanteen ennakkoarvioita lievempi vaikutus metsäsektorille sekä se, että metsäteollisuuden pystyvarastot olivat ehtivät pienentymään alkuvuodesta. Puun hinnat ovat pysyneet vakaana. Erityisesti kuusitukilla ja energiapuulla on ollut kasvavaa kysyntää. Sahatavaroiden vientihinnat ovat nousseet hieman pahimmasta kuopasta. Nämä viestit kertovat siitä, ettei koronatilanne ainakaan vielä ole vaikuttanut merkittävästi sahatavaran kysyntään.

Metsäsektorin pahin suhdannekuoppa ajoittui aikaan ennen koronatilanteen kärjistymistä ja alkuvuoden lakkojen jälkeen metsäteollisuuden tuotanto onkin elpynyt ja lopputuotteiden hinnat ovat olleet osin nousussa. Nämä ovat vaikuttaneet raakapuukauppaan positiivisesti. Toisaalta alkuvuotta ja kevättä ovat leimanneet vähäiset hakkuumäärät heikkojen korjuukelien johdosta.

Tuontipuun määrän lisääntyminen on erikoinen ilmiö markkinoilla tässä tilanteessa. Samalla kun hakkuu- ja tuotantomäärät ovat edelleen heikompia, puun tuontia lisätään. Tästä kärsii niin kotimainen metsänomistaja kuin metsäkoneurakoitsija. Tämä vaikuttaa metsäkoneurakoitsijoiden toimeentuloon, työntekijöiden lomautuksiin sekä koneinvestointien lykkäämiseen. Alueelliset erot korostuvat niin hakkuumahdollisuuksissa kuin puutavaralajien kysynnässä. Toisaalta lomakausi on ovella ja toiminta on rauhoittumassa muutenkin.  

Puukauppa käynnistyy luotettavammin metsänhoitoyhdistyksen puunmyyntisuunnitelmalla. Metsänomistajan kannattaa kysyä neuvoa omasta metsänhoitoyhdistyksestä puukaupan mahdollisuuksista. Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat asiantuntija-apua puukauppaan kilpailuttamalla ja vertailemalla leimikot ja toteuttamalla korjuun valvonnan. Tärkeää on pitää mielessä, että niin kansallinen kuin kansainvälinen metsäedunvalvonta kuuluu mhy-jäsenmaksun piiriin. Metsäedunvalvonta toivottaa oikein hyvää kesää kaikille metsänomistajille!

Yhteistyöterveisin

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
sähköposti: 
kalle.karttunen@mtk.fi
puh. 044 373 9377

Puun hintatilastoja löydät:

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta sekä myös viimeisimmät Luken ja PTT:n ennusteet löytyvät täältä>> 

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot löytyvät täältä>>  Kirjaudu sisään palveluun sivun oikean ylälaidan kirjaudu-painikkeesta.
Hintatilastoja pääsevät tarkastelemaan vain metsänhoitoyhdistyksen jäsenet. Ohjeet kirjautumiseen löydät täältä, sivun alaosasta>>

Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot ovat selattavissa täältä>>

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme