Milloin metsävähennyksen saa ja miten metsävähennyspohja lasketaan

Metsävähennykseen on oikeus, mikäli metsätila on hankittu vastikkeellisesti 1.1.1993 tai sen jälkeen. Metsävähennystä ei saa lahjana tai perintönä saadusta metsätilasta, paitsi siinä tapauksessa, että siinä on jäljellä edelliseltä omistajalta siirtyvää käyttämätöntä metsävähennyspohjaa.  

Jos olet itse tai yhtymänne osakkaiden kanssa yhdessä ostaneet metsätilan, on teille muodostunut tilasta hankintameno. Hankintamenoon lasketaan kauppahinta, varainsiirtovero, lainhuutokulut ja muut hankinnasta aiheutuneet kulut. Tästä hankintamenosta 60 % muodostaa metsävähennyspohjan

Metsävähennyspohja pitää itse laskea metsäveroilmoitukselle. Verohallinto ei tee sitä puolestasi.

Miten metsävähennystä käytetään?

Metsävähennyksiä voi tehdä sitä mukaa, kun metsävähennykseen oikeutetuista metsistä tulee tuloja. Metsävähennys on omistajakohtainen ts. samalla veroilmoituksella olevat metsät ovat yhdessä. Metsävähennystä voi käyttää vain niiden tilojen tuloihin, joilla on metsävähennyspohjaa tai joilla sitä joskus on ollut samalla omistajalla. 

Ennen metsävähennyksen tekemistä laske kaikki saamasi tulot yhteen, esimerkiksi:

  • Puunmyyntitulot
  • Vakuutus- ja vahinkokorvaukset sekä metsätalouden tuet

Sen jälkeen vähennä tuloista mahdollinen hankintatyön arvo, mikäli sinulla sellaista on. Tästä summasta saat tehdä korkeintaan 60 %:n metsävähennyksen. Huomaa, että metsävähennys ei voi olla suurempi, kuin käytettävissä olevan metsävähennyksen määrä. Muista, että vähennyksen on oltava vähintään 1 500 euroa. 

Metsävähennysoikeutta ja metsävähennyksen käyttöä on seurattava omissa muistiinpanoissa ja metsätalouden veroilmoituksella.

Esimerkki metsävähennyspohjan käytöstä

Minna Metsänomistajalla on kaksi tilaa A ja B. Tilalla A hänellä ei ole metsävähennysoikeutta, koska hän on saanut sen perintönä vanhemmiltaan. Tilan B hän on ostanut vuonna 2010 ja hänellä siitä jäljellä metsävähennyspohjaa 6 500 euroa. 

Minnan on viime vuonna saanut metsätalouden tuloja tiloilta A ja B yhteensä 32 000 euroa.

Tuloista 12 000 euroa on kertynyt metsävähennykseen oikeutetusta metsästä B. 12 000 eurosta puukauppatuloja on 6 000 e, kestävän metsätalouden rahoituslain mukaista tuloa 2 000 e ja myrskyvahingosta saatua vakuutuskorvausta 4 000 e. Kaikki nämä tulot ovat bruttotuloja, joista ei ole vähennetty maksajan tekemää ennakonpidätystä. Puukauppatuloista on vähennetty maksuerään sisältynyt arvonlisävero.

Minnan metsävähennyksen enimmäismäärä, eli 60 % 12 000 e:sta, on 7 200 euroa. Hän voi  kuitenkin ilmoittaa käyttävänsä metsävähennystä vain 6 500 e, sillä hänellä ei ole enempää metsävähennyspohjaa jäljellä. Tämän jälkeen hän on käyttänyt metsävähennysoikeutensa kokonaan.

Tarvitsetko apua metsävähennyspohjan laskentaan ja käyttöön? Metsänhoitoyhdistyksen veroasioihin perehtyneet asiantuntijat laskevat metsävähennyspohjan ja opastavat sen käytössä. Ota yhteyttä meihin oheisella lomakkeella.

Menovaraus ja metsävähennys

Mikäli päätät tehdä menovarauksen samana vuonna kuin käytät metsävähennystä, muista, että menovaraus tehdään vasta metsävähennyksen käyttämisen jälkeen. 

Metsävähennys ja luovutusvoiton laskenta

Jos luovut vastiketta vastaan metsästä, jossa on ollut metsävähennysoikeus, lisää luovutusvoittoon kaikki tekemäsi metsävähennykset. Lisää metsävähennysten yhteismäärä luovutusvoittoon myös silloin, jos luovutusvoitto on laskettu hankintameno-olettamalla. Lisättävät metsävähennykset voivat olla yhteensä enintään 60 % luovutettavan metsän hankintamenosta. Tehdyt metsävähennykset lisätään myös luovutustappioon.

Metsäkiinteistön luovutusvoittoon tai -tappioon ei kuitenkaan lisätä tehtyjä metsävähennyksiä, jos

  • luovutettu metsäkiinteistö ei ole ollut metsävähennysjärjestelmässä
  • luovutettu metsäkiinteistö on saatu vastikkeetta ilman siirtyvää metsävähennysoikeutta
  • metsäkiinteistö luovutetaan täysin vastikkeetta
  • metsäkiinteistön luovutusvoitto on täysin verovapaa.

Ongelmia luovutusvoiton laskennassa? Ota yhteyttä metsäasiantuntijoihimme. Yhteystiedot löydät henkilöhausta. >>

Tilaa palvelu tai ota yhteyttä

Haluan tilata palvelun
Haluan ottaa yhteyttä
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme
Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyt rekisteriselosteemme