Suomen Metsäkeskus arvioi luontoarvojen toteutumista yksityismetsien hakkuiden suunnittelussa ja toteutuksessa

21.5.2021

Säästöpuita jätetään hakkuissa selvästi PEFC-metsäsertifioinnin vähimmäisvaatimusta enemmän. Vesiensuojelussa edelleen parannettavaa.

Suomen metsäkeskus arvioi luonnonhoidon laatua viime vuonna yksityismetsissä yli 1400 hehtaarilla ja noin 350 leimikolla. Näistä suunnatulla otannalla arvioitiin 80 leimikkoa, joilla tiedettiin olevan merkittäviä luontoarvoja.  

Lue ohesta Metsäkeskuksen arvioinnin tuloksista.