Jatkuvan kasvatuksen palvelut

Saat avun jatkuvaan kasvatukseen meiltä! Jatkuva kasvatus on metsänhoitoa ilman avohakkuita. Sen tavoitteena on metsikön luontainen uudistuminen ja säilyminen peitteisenä. Metsässä kasvaa eri ikäisiä puita, nuorista taimista vanhoihin puihin. Jatkuvassa kasvatuksessa metsää hoidetaan hakkaamalla sitä säännöllisesti. Hakkuissa metsiköstä poistetaan pääasiassa arvokkaimpia tukkipuita.

Pyydä tarjous
Jatkuvan kasvatuksen palvelut

Metsään syntyy luontaista taimiainesta

Jatkuvassa kasvatuksessa puustoon jää ryhmittäisyyttä ja pienaukkoja. Nämä edistävät uuden taimiaineksen syntymistä ja alikasvoksen kehittymistä. Koska avohakkuita ei toteuteta, ei ole tarvetta myöskään maanmuokkaukselle.

Jatkuva kasvatus on hyvä vaihtoehto monien suometsien hakkuisiin

Usein turvemaat taimettuvat hyvin luonnostaan. Kun metsässä on puustoa jatkuvasti vähintään 120 m3/ha, riittää haihdutus pitämään pohjaveden puiden kasvulle riittävän alhaalla. Kunnostusojituksista voidaan ainakin osin luopua. Suometsien puusto on monesti luonnostaan vaihtelevan kokoista ja aliskasvosta on jo valmiina helpottaen olennaisesti jatkuvan kasvatuksen toteuttamista.

Metsässä kasvaa eri-ikäisiä ja -kokoisia puita

Poiminta-, pienaukko- ja kaistalehakkuun seurauksena metsään syntyy eri puustokerroksia. Tämä vahvistaa metsän tuhonkestävyyttä. Samalla metsäluonto monimuotoistuu, kun useammalle lajille löytyy sopivaa ravintoa ja lisääntymispaikkoja. Isojen puiden vähentämisen jälkeen pienemmät puut lisäävät kasvuaan vapautuneen kasvutilan ansiosta. Hakkuut mahdollistavat pientä tuottoa tasaisemmin, noin 10-20 vuoden välein ja maisemavaikutukset ovat pienempiä.

Tilaa palvelu

Lähetä tarjouspyyntö

Pyydä tarjous sinulle sopivimmista palveluista ja toimenpiteistä. Tarjouksen pyytäminen ei edellytä jäsenyyttä.

Tilaa OmaMetsän kautta

OmaMetsästä tilaat tarvitsemasi palvelut helposti omasta Metsänhoitoyhdistyksestäsi. Voit myös kysyä lisää palvelusta omalta metsäasiantuntijaltasi.

Soita tai lähetä sähköpostia

lounametsa@mhy.fi022406000

Sopisiko sinun metsääsi jatkuva kasvatus?

Valtakunnallinen

Koivikko
Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaa yhdistyksen uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset