Nuoren metsän hoitoon lisää Kemera-tukea

12.5.2022

Nuoren metsän hoidon tukitasoa nostetaan ja ehtoja lievennetään 1.6.2022 alkaen.

Nuoren metsän hoitotuki nousee 1.6.2022 alkaen 450 euroon hehtaarilta, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Myös tuen saannin ehdot lievenevät. Muutosten tavoitteena on kannustaa metsänomistajia nuorten metsien hoitoon ja sen yhteydessä tehtävään pienpuun keruuseen. Asiasta päätettiin valtioneuvoston istunnossa 12.5.2022.

Nuoren metsän hoitotuki nousee 20 eurolla hehtaaria kohden, jos hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta. Tuki on tällöin yhteensä 450 euroa hehtaarilta. Korkeampaa tukea saavat kohteet, joiden hakemus on jätetty Suomen metsäkeskukselle 1.6.2022 tai sen jälkeen. 

Hoitotyön yhteydessä vaadittavan puuston poistuman määrävaatimus laskee pohjoisessa Suomessa 1 000 rungosta 800 runkoon ja muualla Suomessa 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaaria kohden. Poistettavien puiden kantoläpimittavaatimus nousee kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muuten tukiehdot säilyvät ennallaan.

"Metsänomistajien ja metsätalouden jokapäiväinen työ on kansantalouden ja huoltovarmuuden tukijalka. Tukitason nosto ja ehtojen keventäminen on tarpeellinen toimi metsiemme hoidon ja puun pitkäjänteisen saatavuuden edistämiseksi", sanoo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.

Muutokset palauttavat nuoren metsän hoidon tukiehdot ja tukitason vuoden 2015 säännösten mukaiselle tasolle. Valtioneuvosto antoi muutosta koskevan asetuksen 12.5.2022. Korkeampaa tukea saavat kohteet, joiden hakemus on jätetty Suomen metsäkeskukseen 1.6.2022 tai sen jälkeen

Tukea myönnetään yksityisille metsänomistajille ja sitä on haettava Metsäkeskuksesta ennen työn aloittamista. Myöhässä olevia taimikonhoito- ja nuoren metsän hoitotöitä on valtakunnan metsien vuosien 2014–2018 inventoinnin mukaan yli 770 000 hehtaaria. Oikea-aikaisten hoitotoimien tavoitteena on vahvistaa puuston kasvua ja hiilensidontaa. 

Nyt on aika laittaa nuoret metsät kuntoon

Mhy Lounametsän asiantuntijoilta saat lisätietoa ja neuvoja nuorten metsien hoitoon ks. yhteystiedot tästä

Lisätietoja nuoren metsän hoidon Kemera-tuesta myös Metsäkeskuksen sivulta