Taipalsaaren ja Lappeenrannan pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin muutoksia

22.6.2021

ELY-keskus on tarkastanut pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset Taipalsaaren ja Lappeenrannan alueilla. Vanhoja alueita palaa luokitukseen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan tarkistamistyö perustuu vuonna 2015 uudistuneeseen lakiin vesienhoidon ja merienhoidon järjestämisestä. Uusi lainsäädäntö luokittelee alueet luonnontieteellisin perustein alueiden vedenhankintakäyttö huomioiden viiteen eri luokkaan.

Taipalsaarella vedenhankintaa varten tärkeitä alueita luokiteltiin kaksi kappaletta ja vedenhankintaan soveltuvia 19 kappaletta. Lappeenrannassa tärkeitä alueita oli 11 ja vedenhankintaan sopivia 14 kappaletta.

Pohjavesialueluokituksesta poistettuja alueita nostettiin takaisin luokitukseen seitsemältä alueelta. Taipalsaarella luokitukseen palasi Sysikankaan ja Valkjärven tasanteen pohjavesialueet.  Lappeenrannassa luokitukseen palasi Rännikorven, Selkäharjun, Huosiaharjun, Vuolteenkankaan ja Lakiakankaan pohjavesialueet. Lisäksi Ukonhaudan pohjavesialue Lappeenrannassa laajenee kattamaan Kurkikankaan, Lapinsuon ja Arposenniemen pohjavesialueet ja Joutsenonkankaan pohjavesialueeseen liitetään aiemmin luokituksesta poistettuna ollut osa-alue.

Taipalsaaren ja Lappeenrannan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat nähtävillä 21.6. – 31.8.2021. Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja erityisesti pohjavesialueiden luokituksiin tai rajauksiin mahdollisesti vaikuttavia uusia tutkimustuloksia tai -tietoja.

Lue Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiedote tästä