Metsä sijoituksena

Metsäsijoittaminen on moniulotteinen asia. Kuten kaikessa sijoittamisessa, myös metsäsijoittamisessa on hyvä olla syvempää ymmärrystä. Metsäalan tuntemuksestakaan ei ole haittaa. Metsä sijoituksena on vakaa ja hyvin riskejä hajauttava omaisuuslaji.

Sijoitushorisontti ja investoinnit metsässä 

Metsäsijoittamisessa sijoitushorisontti on hyvin erilainen kuten vaikkapa tavallisissa osakesijoituksissa. Sijoitushorisontti on lähtökohtaisesti yli 10 vuotta ja metsäalalla kvartaali ei tarkoita kolmea kuukautta vaan 25 vuotta. Tämä tarkoittaa, että toimenpiteitä tulee tehdä suunnitellusti ja investoinnit jakautuvat pitkälle aikavälille.  

Metsäsijoittamisessa tärkeintä on maksimoida tuloja, ei minimoida menoja. Koko kiertoajan tuloista on kuluja 15 %. Muutaman prosentin säästö kuluissa on suuri haitta, jos se tarkoittaa huonompaa metsänkasvua. Sen takia metsäsijoittajan tärkeimpiä periaatteita tulee olla hyvä metsänhoito. Investoinneilla metsänomistaja saa myös tehokuutta omaan sijoitukseensa. Uudistushakkuun jälkeen tehty maanmuokkaus ja istutus laadukkailla taimilla takaa nopean kasvuun lähdön.  

Mitkä ovat metsäsijoittamisen investointeja? 

  • Uudistamistyöt kuten maanmuokkaus ja taimien istutus 
  • Varhaishoito ja taimikonhoito 
  • Metsätien teko ja perusparannus 
  • Metsän lannoitus 

Metsäsijoituksen ”osingot”

Metsänomistajan osinkoina toimivat puukauppatulot. Onnistuneella puukaupalla ja hoitoinvestoinneilla voi päästä realistisesti 3-6 % vuosituottoihin. Suhdanteet ja puukaupan kilpailuttaminen vaikuttavat merkittävästi lopputulokseen. Merkittävä vaikutus tulee myös siitä, tekeekö hoitotyöt itse vai ei. Metsä tuottaa myös arvonnousun kautta. Maanmittauslaitoksen mukaan kiinteistöjen nimellinen arvonnousu on ollut 15 vuoden aikana noin 4 %.  

Metsänomistajan osinkoina toimivat puukauppatulot. Onnistuneella puukaupalla ja hoitoinvestoinneilla voi päästä realistisesti 3-6 % vuosituottoihin.

Tulonjako metsäketjussa ei toimi aina ihanteellisella tavalla ja tämä nähtiin 2021 kesällä ennätyksellisenä sahatavaran ja sellun hinnannousuna, mutta metsänomistaja ei päässyt hyödyntämään tilannetta kuin pienellä tukkipuun hinnannousulla. Metsäsijoituksen tärkein elementti onkin markkinaedunvalvonta, joka tarkoittaa ensisijaisesti puukaupan kiireetöntä kilpailuttamista.   

Kuinka sijoitan metsään?

Metsään voi sijoittaa kolmella tavalla: ostamalla yhteismetsän osuuksia, sijoittamalla metsärahastoihin tai ostamalla metsätilan. Näistä jälkimmäinen, metsätilan osto on käytetyin vaihtoehto. 

Sijoituksen onnistuminen perustuu pitkälti oikeaan hankintahintaan suhteessa tilan todelliseen arvoon. Metsän arvo perustuu tilan puustomäärään. Metsätiloista tehdään yleensä tila-arvio metsäammattilaisen metsäkäynnin perusteella ennen myyntiä. Mitä järeämpää ja hoidetumpaa metsä on, sitä arvokkaampaa se on. Etelä-Suomessa hehtaarihinnat ovat myös korkeampia, sillä kasvuolosuhteet tuottavat enemmän kasvua.  

Jos olet pohtinut metsätilan ostoa, mutta et tiedä tarjontaa, paras paikka aloittaa on ottaa tilavahti käyttöön Metsänhoitoyhdistyksen yhteistyökumppanin Metsätilat Oy LKV:n nettisivuilla. Metsätilat.fi on Suomen suurin metsätiloja välittävä toimija, jonka myytävistä metsätiloista on tehty aina tilan arvon määritys. Jokainen metsätila on myös erilainen niin metsikkörakenteeltaan kuin käyttömahdollisuuksien puolesta, jolloin sijoittajan on tunnettava oma sijoitusstrategiansa sekä -horisonttinsa.  

Metsätilat.fi on Suomen suurin metsätilojen, tonttien ja yhteismetsäosuuksien markkinapaikka.

Sijoitusmetsä tuottaa muutakin kuin tuloa

Sijoitusmetsästä puhuttaessa on hyvä muistaa, että metsä voi tuottaa metsänomistajalleen myös muutakin kuin taloudellista tuottoa. Luontoarvoista pidetään entistä enemmän huolta ja metsän muut arvot, kuten virkistyskäyttö ja terveyshyödyt nousevat koko ajan arvoasteikolla ylöspäin.  

Myös ilmastonmuutoksen torjumisessa metsään sijoittamisella on merkittävä rooli: omaisuudestaan huolen pitävä sijoittaja pitää metsänsä terveenä ja hyvin kasvavana, jolloin myös metsien hiilensidontakyky kasvaa. On siis ilmastoteko sijoittaa metsään! 

2024 © Metsänhoitoyhdistykset