Karjalan Mänty Oy

Karjalan Mänty Oy on Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan omistama puunvälitysyhtiö, joka toimii pääosin Etelä-Karjalassa 7 kunnan alueella.

Lavolankatu 10, 53600 LAPPEENRANTA
Y-tunnus: 2629955-7

Ostamme ja välitämme eteenpäin Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan valtakirjakauppojen pyöreän aines- ja energiapuun pystykaupalla. Hakkuutähteitä ostamme pystykaupalla tapauskohtaisesti valtakirjakauppojen kuusivaltaisilta uudistusaloilta. Lisäksi ostamme aines- ja energiapuuta hankinta- ja käteiskaupalla. Toteutamme puunkorjuun Mhy Etelä-Karjalan sopimusurakoitsijoiden voimin. Toimitamme aines- ja energiapuuta oman toimialueemme ja sen läheisyydessä toimiville toimitussopimusasiakkaillemme. Kaikki ostamamme ja välittämme puu on peräisin toiminta-alueemme metsänomistajilta.

Aines- ja energiapuukaupoissa, olethan yhteydessä Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan metsäasiantuntijoihin. Yhteystiedot löydät tästä.

Ostamamme ja myymämme puu on PEFC-sertifioitua PEFC-merkin käyttöoikeus

Karjalan Mänty Oy:llä on sertifioitu puunalkuperäisketjun hallintajärjestelmä (PEFC ST 2002:2020, PEFC ST 2001:2020 -standardi) sertifikaatti

Karjalan Mänty Oy on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti puukaupoissaan. Ympäristöstä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää toiminnallemme, sillä vain siten varmistetaan puutuotanto jatkossakin. Karjalan Mänty Oy:llä on sertifioitu puunalkuperäisketjun hallintajärjestelmä (PEFC ST 2002:2020, PEFC ST 2001:2020 -standardi). PEFC -metsäsertifiointi takaa alla mainitut puunhankintaa koskevat kriteerit.

Etelä-Karjalan metsien käytön edistäminen. Samalla edistetään alueen sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia.

Sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin. Yrityksen johto on sitoutunut toimimaan ympäristöä suojelevalla ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Puun alkuperä on aina selvillä.

Raaka-aineet eivät ole peräisin luonnonsuojelualueilta tai muilta kiistanalaisilta maa-alueilta.

Karjalan Mänty Oy:n omistaa Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala ja sen noin 5000 metsänomistajajäsentä, jotka ovat sitoutuneet tukemaan kestäviä ja ekologisia ratkaisuja.

Karjalan Mänty Oy:n  

Hallitus

Puheenjohtaja: Jyrki Mattinen

Jäsenet: Pekka Kärkäs, Pentti Pulli ja Jussi Karjalainen

Toimitusjohtaja: Juho Luumi

2024 © Metsänhoitoyhdistykset