Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan korjuupalvelun toiminta

27.5.2021

Metsänomistajien kanssa keskustellaan aika ajoin korjuupalvelusta. Tällöin myös Karjalan Mänty Oy:n nimi tulee mainituksi. Tiivistimme alle korjuupalvelun roolin ja merkityksen metsänomistajan edunvalvonnassa.

Metsänhoitoyhdistyksen kilpailuttaessa metsänomistajan valtakirjalla puukauppaa, on Mhy:n korjuupalvelu yksi mahdollinen ostajataho. Korjuupalvelun etuja ovat hyvä korjuujälki, lyhyet korjuuajat ja tutut urakoitsijat. Korjuupalvelu on toisinaan maanomistajalle myös ainut vaihtoehto toteutuvalle puukaupalle, mikäli kohdetta ei pidetä kiinnostavana muiden ostajien toimesta. Korjuupalvelukohteet ovat valtaosin harvennuskohteita. Ne ovat myös usein pienialaisia tai erikoiskohteita. Korjuupalvelun ansiosta pystymme vastaamaan maanomistajan toiveisiin erinomaisesti. Lisäksi maanomistajalle maksetaan kilpailukykyinen hinta aina kohteen mukaan.

Korjuupalvelu järjestetään käytännössä siten, että antamallaan puukaupan valtakirjalla metsänomistaja valtuuttaa metsänhoitoyhdistyksen tekemään myös puukaupan. Tällöin tuttu metsäasiantuntija pyytää tarjouksen maanomistajan leimikkoon korjuupalvelulta ja samalla sovitaan maanomistajan toiveiden toteuttamisesta, olipa kyse maisemahakkuusta, jatkuvan kasvatuksen hakkuusta tai maanomistajan polttopuutarpeen täyttämisestä.

Metsähoitoyhdistys Etelä-Karjalan kokonaan omistama Karjalan Mänty Oy välittää metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelun korjaamaa puuta eteenpäin eri puunostajatahoille. Korjuupalveluun sovitut puukaupat ovat pystykauppoja, eli kantohinnat sovitaan ennen kaupantekoa.

Korjuupalvelu on osa puukaupallista edunvalvontaamme ja yksi lisävaihtoehto puukaupalle. Sellaisetkin puunkäyttäjät, jotka eivät osta itse pystyleimikoita, saavat korjuupalvelun ja valtakirjakaupan avulla väylän puunhankintaan. Edunvalvontaa on siten myös se, että kilpaillessaan leimikoista korjuupalvelu parantaa alueellisten puumarkkinoiden toimintaa ylläpitämällä ja tukemalla hintatasoa sekä puun menekkiä.