Laki metsityksen tukemisesta voimaan vuoden 2021 alusta

13.1.2021

Metsityksen määräaikaista tukemista koskeva laki tuli voimaan vuoden 2021 alusta ja on voimassa vuoden 2023 loppuun. Lain mukaan tukea voidaan myöntää joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämiseen. Joutoalueiden metsittämistä koskevan uuden tukijärjestelmän tavoitteena on lisätä metsäpinta-alaa luonnon monimuotoisuutta heikentämättä. 

Metsitystukea myönnetään yksityisille maanomistajille. Tuki muodostuu kiinteästä kustannuskorvauksesta sekä hoitopalkkiosta, jotka kumpikin perustuvat keskimääräisiin laskennallisiin hehtaarikohtaisiin kustannuksiin. Metsitettävän alan tulee olla yhtenäinen, vähintään 0,5 hehtaarin suuruinen ja keskimäärin vähintään 20 metriä leveä ala. Alan tulee olla luontaisesti ja vesitaloudeltaan metsänkasvatukseen sopiva. Tuen ehtona on, ettei saman alan metsittämiseksi ole aiemmin myönnetty rahoitusta. Tavoitteena on pysyvän metsäalan aikaansaaminen, joten metsitystukea ei myönnetä esimerkiksi energiapajun kasvattamiseen tai joulukuusiviljelmille. Metsitetyn alueen hoitovelvoite ja metsämaana säilyttämisvelvoite kestävät kymmenen vuotta. Metsitystukeen liittyviä toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista.

Metsäasiantuntijat kertovat mielellään lisää tukijärjestelmästä.

Lue lisää Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta:

https://mmm.fi/metsat/metsatalous/metsat-ja-ilmastonmuutos/joutoalueiden...