Kysymyksiä ja vastauksia jäsenlaskutukseen liittyen

10.3.2021

Miksi Mhy-jäsen onkin nyt MTK:n jäsen?

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydessä ei ole mikään muuttunut sen jälkeen, kun jäsenyydestä tuli metsänomistajille vapaaehtoinen vuonna 2015.  Metsänhoitoyhdistykset liittyivät MTK:n jäsenyhdistyksiksi vuonna 2015. MTK keskusliitolla ei ole henkilöjäseniä. Ennen nyt tehtyä jäsenmaksu-uudistusta MTK:n osuus kerättiin metsänhoitoyhdistyksen kautta ja nyt se maksetaan suoraan jäsenlaskun yhteydessä yhtenäisillä perusteilla ja vain yhteen kertaan, vaikka metsänomistaja olisi useamman yhdistyksen jäsen. 

Metsänhoitoyhdistykset ja MTK muodostavat yhteisen Metsänomistajat ketjun, joka ajaa metsänomistajien etua puunjuurelta Brysseliin. Metsänomistajat ovat jäsenkyselyidemme perusteella tyytyväisiä MTK:n metsäedunvalvontaan. Haaste on, että osa metsäomistajista ei tunne MTK:n toimintaa. Laskun yhteydessä kerättävällä MTK:n edunvalvontamaksulla varmistetaan metsänomistajien yhteinen edunvalvonta Suomessa, EU:ssa ja maailmalla. Erityisesti Brysselissä tehtävän metsäedunvalvonnan merkitys on kasvanut koko ajan ja siihen MTK on myös panostanut, sillä sitä ei tee kukaan muu metsänomistajien puolesta. Edunvalvonnalla varmistamme mm., että metsänomistajalla on oikeus päättää ja hyötyä metsiensä käytöstä omien päätöstensä perusteella. 

Miksi jäsenmaksulaskutuksessa on ongelmia ja sekaannusta? 

Tietojen yhdistäminen yhdistysten ylläpitämien rekisterien välillä on ollut haastavaa ja siinä on tapahtunut virheitä. Yleinen virhe on, että jos jäsen on useamman yhdistyksen jäsen, jäsentiedot eikä jäsenmaksulasku ole kuitenkaan yhdistynyt. Tämä johtuu siitä, että jonkun yhdistyksen rekisteristä on puuttunut Y-tunnus, jolloin jäsenen tiedot ovat jääneet yhdistymättä. 

Kaikki jäsenlaskujen virheet korjataan. Siinä kestää jonkin aikaa. Pyydämme kärsivällisyyttä. Pahoittelemme, että asia on aiheuttanut hämmennystä jäsenille ja teettää ylimääräistä työtä. Jäsenlaskuun tuli jälkikäteen arvioituna liian vähän tietoa maksuperusteista. Ne ovat kuitenkin jokaisen jäsenen saatavilla Oivan verkkopalvelusta ja jatkossa myös jäsenlaskusta.

Miksi jäsenmaksu- ja jäsenrekisteriuudistus oli tarpeen?

Uudistuksen tarkoitus on, että kykenemme tarjoamaan entistä parempaa jäsenpalvelua samantasoisena joka puolella Suomea.

Uudessa Oiva-jäsenrekisterissä mhy-jäsen näkee omat tietonsa ja pystyy korjaamaan niitä. Tavoite on ollut rakentaa parempi kanava tietojen tarkistamista ja ylläpitämistä varten sekä luoda parempi pohja tunnistautumista vaativille digitaalisille jäsenpalveluille ja jäseneduille.

Miksi jäsenmaksuja on lähetetty kuolleille? 

Olemme ohjeistaneet järjestökenttää rekistereiden käytöstä kuolleiden osalta. Meillä ei ole ollut käytössä automaattista kuolleiden ihmisten päivitystä väestörekisteristä ja toimintatavat yhdistyksissä ovat vaihdelleet, jolloin kuolleita on valitettavasti jäänyt tietokenttinä rekisteriin, kun jäsenyys on aivan oikein siirtynyt kuolinpesälle. On onni onnettomuudessa, että asia ilmenee ja rekisterit saadaan GPDR-asetuksenkin edellyttämään kuntoon.  

Miksi kokonaisjäsenmaksuni on noussut?

Tavoite on ollut yhdenmukaistaa jäsenmaksuperiaatteita niin, että samanlainen tila osallistuisi MTK Keskusliiton yhteiseen edunvalvontaan yhtenäisin perustein koko maassa. Metsän osalta on myös otettu huomioon ero metsien tuottokyvyssä alueiden välillä. 

Metsänhoitoyhdistysten oma jäsenmaksu, joka muodostaa pääosan mhy-jäsenen kokonaisjäsenmaksusta, on jäsenmaksu-uudistuksen yhteydessä myös muuttunut useassa mhy:ssä. Silloin kun jäsenmaksurakennetta muutetaan, tapahtuu myös muutoksia jäsenmaksutasossa. 

Uudistuksen tarkoitus on, että kykenemme tarjoamaan entistä parempaa jäsenpalvelua samantasoisena joka puolella Suomea. Jäsenmaksun taso on hyvin maltillinen siihen nähden, mitä maksulla saa. Lisäksi kannattaa muistaa, että mhy-jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verotuksessa vähennyskelpoinen kulu. 

MTK rahoittaa merkittävän osan toiminnastaan liike- ja sijoitustoiminnan kautta. Tämä mahdollistaa kokonaisuutenaan alhaisen jäsenmaksun. 

Mitä hyötyä on olla metsänhoitoyhdistyksen ja samalla MTK:n jäsen? 

Mhy jäsenyydellä saa 

  • metsänhoitoyhdistyksen paikalliset edunvalvontapalvelut ja yhdistyskohtaiset jäsenhintaiset liiketoimintapalvelut. Metsäomistajille taloudellisesti erittäin merkittävä palvelukokonaisuus on puukauppapalvelut.   
  • puukaupan kilpailutuksen ja katkonnan seurannan kautta tapahtuvan markkinaedunvalvonnan hyödyt  
  • PEFC-ryhmäsertifioinnin  
  • paikalliset jäsenedut ja yhdistyksen maksuttomat jäsenpalvelut

​MTK:n jäsenyys tarkoittaa sitä, että  

  • MTK huolehtii siitä, että metsänomistajalla on oikeus päättää omien metsiensä käytöstä, olisi se sitten suojelua tai talouskäyttöä 
  • MTK vaikuttaa niin kotimaassa kuin EU:ssa kaikkeen metsäomistukseen liittyvään poliittiseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön. Esimerkkinä tästä ovat metsälainsäädäntö, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka, veropolitikka ja kaavoitus. Omaisuuden peruslaillinen suoja on tällä hetkellä iso kysymys.
  • jäsen saa MTK:n jäsendut ja juristi- ja edunvalvontapalvelut

Mitä kannattaa tehdä, jos tiedot ovat väärin? 

Virheet kannattaa ilmoittaa omalle metsänhoitoyhdistykselle mieluiten sähköpostilla ja seurata oman mhy:n verkkosivujen ja uutiskirjeiden ohjeita.   

Pahoittelemme mahdollisia virheitä jäsenmaksulaskuissa. Ne johtuvat jäsenrekisteriuudistuksestamme, jonka tavoitteena on parantaa jäsenpalveluamme. Korjaamme kaikki virheet. Korjauksien tekemiseksi pyydämme sinua olemaan yhteydessä meihin ekarjala@mhy.fi.

Kiitos yhteistyöstä ja pahoittelut ylimääräisestä vaivasta.