Metsäretkiä nykyisille ja tuleville päättäjille

Martta Fredrikson 29.8.2022

Vuosittain yli kymmenentuhatta koululaista pääsee metsään Suomen Metsäsäätiön kuljetustukien avulla

Yhä enemmän on koululaisia, joille Metsäsäätiön tukema retki on ensimmäinen kerta metsässä. Monille oppilaille uutta on se, että metsän uudistumisesta huolehditaan hakkuiden jälkeen. Metsäretkillä luodaan positiivisia muistijälkiä ja opit jäävät mieleen varmasti paremmin kuin oppitunnilla sisällä luokkahuoneessa. 

Metsäsäätiö panostaa nuoriin – noin 30 % apurahoista lapsille ja nuorille

Metsäsäätiö on panostanut kouluyhteistyöhön ja nuoriin säätiön perustamisesta 90-luvulta saakka. Edelleen noin 30 % apurahoista jaetaan hankkeille ja toiminnalle, joiden pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.

Päättäjien metsäretkillä syvennytään metsäteemoihin

Siinä missä tulevaisuuden päättäjille, lapsille ja nuorille, halutaan tarjota mahdollisuus innostua metsästä ja tutustuttaa metsäalaan, tarjotaan samaa mahdollisuutta myös vuosittain nykyisille päättäjille ja vaikuttajille. Metsäsäätiö rahoittaa Päättäjien Metsäakatemiaa, kutsukurssia, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa nelipäiväisenä. Näiden seminaari- ja maastopäivien aikana eri alojen vaikuttajat saavat laajan kattauksen metsätietoa ja mahdollisuuden syventyä metsäteemoihin ja keskustella niistä.

Tänä kesänä järjestettiin myös EU-vaikuttajille suunnattu metsäakatemia Ruotsissa. Kurssin järjestivät yhdessä Suomen Metsäyhdistys ja Ruotsin Metsävirasto. Kurssille osallistui edustajia EU:n jäsenmaista, parlamentin ja komission pääosastoilta, tutkimuspuolelta ja järjestöistä, metsäalalta ja biotalouden sidosryhmistä. Retkikohteilla tuotiin esiin metsäalan toimintaa Pohjolassa ja miten EU-tason strategiat ja päätöksenteko vaikuttavat pohjolan metsiin ja metsien käyttöön. Tälle keskustelulle ja dialogille on todella tarvetta.

Säätiön raha ei ole kasvotonta – takana on metsänomistajan päätös

Metsäsäätiö jakaa vuosittain apurahoja noin 1,5 miljoonaa euroa. Säätiön raha ei ole kasvotonta: se on peräisin suomalaisilta metsänomistajilta ja puuta ostavilta tahoilta puukauppojen yhteydessä vapaaehtoisesti maksetuista menekinedistämismaksuista. Pienelläkin teolla voi saada suurta aikaan yhteiseen pottiin laitettuna. 

Menekinedistämismaksu on metsänomistajalle yksi keino varmistaa, että tulevaisuuden päättäjät ja kuluttajat ymmärtävät Suomen metsien arvon myös elinkeinona ja hyvinvoinnin perustana. Metsäsäätiö haluaa tukea koululaisten metsäretkiä, jotta ensimmäinen kosketus metsään tulisi tuleville päättäjille jo ennen neuvottelupöytiä.

Kirjoittaja on luonnosta nauttiva kaupunkilainen ja etämetsänomistaja.