Metsäasiantuntijalla ja metsäasiantuntijalla on eroa

Valtakunnallinen

Metsänhoitoyhdistyksessä otettiin kymmenen vuotta sitten käyttöön metsäasiantuntija-nimike, joka kuvastaa erinomaisesti metsätoimihenkilön monipuolista osaamista läpi metsän kiertokulun ja vastuullista toimenkuvaa metsänomistajapalveluiden tuottamisessa. Nykyisin myös lähes kaikkien puunostajien ostohenkilöt ovat titteliltään metsäasiantuntijoita. Erityisesti uudemmilla metsänomistajilla voi olla epätietoisuutta mikä kunkin organisaation metsäasiantuntijan rooli on.

Mitä eroa on oman mhy:n ja puunostajan metsäasiantuntijalla?

Puhtaasti metsänomistajan puolella kaikista metsäorganisaatioista on vain ja ainoastaan metsänhoitoyhdistys. Erot tulevat selkeimmin esille puukaupallisessa toiminnassa. Mhy:n metsäasiantuntijan tehtävä on saada metsänomistajalle paras tulos puukaupasta. Sen tavoitteen toteuttamiseen liittyvät palvelut ”työkalupakissa” ovat puunmyyntisuunnitelma ja puukaupan toimeksiantopalvelu.

Metsänomistajan tarpeet etusijalla metsän myynnissä

Eroja metsäasiantuntijoiden toiminnassa voi tulla jo leimikon paikkaa suunniteltaessa. Mhy:n metsäasiantuntijan intressi puunmyyntisuunnitelman laadinnassa ovat metsän ja metsänomistajan tarpeet, markkinatilanne toki huomioiden. Puunostajan intressiin leimikon paikkaa esitettäessä vaikuttavat myös tehtaiden puuntarpeet ja sillä hetkellä halutuimmat puutavaralajit.

Paras puun hinta metsällesi kilpailuttamalla

Toimeksiantokaupassa leimikko kilpailutetaan mhy:n metsäasiantuntijan toimesta tasapuolisesti kaikkien puunostajien kesken avoimilla markkinoilla ja myydään parhaalla markkinahinnalla. Puun katkonta huomioidaan tarjousvertailussa. Kattavaa katkontatietoa ei ole yhdelläkään muulla organisaatiolla. Metsänomistajan päätösvalta säilyy loppuun asti toimeksiantokaupoissakin – myydäänkö leimikko ja kenelle. Metsäasiantuntija huolehtii, että korjuu tapahtuu sovitun mukaisesti. Korjuun jälkeen varmistetaan, että mittaustodistus vastaa mittaustulosta.

Puunostaja-metsäasiantuntijan tavoitteena on hankkia puuta mahdollisimman edullisesti ostajan näkökulmasta ja saada paras tulos edustamalleen oman palkan maksavalle firmalle. Puukaupan kilpailuttaminen kaikkien ostajien kesken sopii puunostajien näkökulmasta huonosti edellä mainittuun tavoitteeseen. Sopimusasiakkuustuotteella korvamerkitään metsänomistajan puuvarantoa yhdelle ostajalle tarkoituksena välttää kilpailua. Yksikään puunostaja ei ole aina paras jatkuvasti vuodesta toiseen, erirakenteisissa leimikoissa ja eri puutavaralajeissa.

Toimeksiantokauppa on helppo ja turvallinen tapa tehdä puukauppaa metsänomistajan etua ajavan metsäasiantuntijan hoitamana. Toimeksiantokaupan keskimääräinen kustannus-hyötysuhde on 1:4. Keskimääräisessä puukaupassa 500 euron panoksella toimeksiantokauppaan varmistaa keskimäärin 2000 euron hyödyn. Olemme mielellämme avuksi kilpailuttamassa parhaan tuloksen sinun seuraavaan puukauppaasi.

Aloita puun myynnin suunnittelu uudessa verkkopalvelussa OmaMetsässä

Muistutan lopuksi, että metsänomistajien uusi maksuton sähköinen verkkopalvelu OmaMetsä on avattu osoitteessa www.omametsa.fi. Oma metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijasi löytyy nyt myös OmaMetsästä. Ota yhteyttä ja sovi kuluvan vuoden puukaupoista ja metsänhoitotöistä.

Petri Pajunen, johtaja Mhy Etelä-Savo
sähköposti: petri.pajunen@mhy.fi

Petri Pajunen

Johtaja

Kirjoittaja toimii johtajana Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savossa.

Liittyvät blogaukset

 1. Äänestä metsänomistajamisen puolesta

  Käytetään ääntämme vaaleissa

  Mikko Tiirola

  Valtakunnallinen

  Yhdenkään metsänomistajan ei kannata jäädä nukkumaan vaalipäivänä. Käytetään ääntämme. Meitä on 600 000.

  Lue lisää
 2. Oma metsäasiantuntijasi on sinun puolellasi

  Oma metsäasiantuntijasi on sinun puolellasi

  Sami Heikkilä

  Valtakunnallinen

  Metsänomistajan edunvalvonta Metsänhoitoyhdistyksen arjessa koostuu monesta pienemmästä ja suuremmasta asiasta: on puukauppaa, metsänhoitoa ja lukuisia pienempiä töitä.

 3. Metsänomistajan puolesta monella rintamalla vuonna 2022

  Metsänomistajan puolesta monella rintamalla vuonna 2022

  Marko Mäki-Hakola

  Valtakunnallinen

  Metsäedunvalvonnassa viime vuonna mikään lähes kymmenestä metsiin isosti vaikuttavasta prosessista ei päättynyt metsänomistajan kannalta huonoon lopputulokseen.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset