Lisää puuta ja äkkiä!

Juha Huttunen 08.12.2017

Kasvaisipa metsäni enemmän puuta ja nopeammin. Tuon toiveeni jakavat lisäkseni varmasti moni metsänomistaja. Maanmuokkaus, jalostetun taimimateriaalin käyttäminen ja oikea-aikaiset taimikonhoidot ja harvennukset ovat tie parempaan kasvuun. Tuo hyvän metsänhoidon valtatie on helposti muutettavissa moottoritieksi ja se temppu tehdään metsänlannoituksella.

Metsien kasvatuslannoitukset ovat yksi tuottoisimmista hoitotoimenpiteistä, joita metsilleen voi tehdä ja luontainen jatkumo hyvän metsänhoidon ketjulle, joka on aloitettu jo metsää uudistettaessa. Kasvatuslannoitukset soveltuvat parhaiten havupuuvaltaisiin metsiin, jotka ovat äskettäin harvennettu.

Lannoitussijoitukselle on laskettu saatavan noin 10-20 % vuotuinen tuotto

Aika kovia lukuja. Eihän tuollaisia tuottoja tänä päivänä saa juuri mistään, ainakaan niin mitättömällä riskillä kuin mitä lannoituksessa on.

Lisää kasvua hehtaarille yksi lannoituskerta antaa esimerkiksi täällä keskisessä Suomessa noin 20 mottia. Valtaosin tuo lisäkasvu kohdistuu puun arvokkaimpaan osaan eli tukkiin. Parantuneen kasvun luontainen seuraus on se, että seuraavan hakkuun pääsee tekemään aikaisemmin. Erityisen kannattavaksi lannoituksen sijoitusmuotona tekee sen verovähennyskelpoisuus.

Monimuotoisen korpinotkon tai kesämökin lähimetsän voi jättää huoletta hakkaamatta, ilman että tarvitsee puuntuotannosta tinkiä

Lannoituksen voisi helposti mieltää niin sanotuksi tehometsätaloudeksi ja mitäpä sitä kieltämään, kyllähän se sitä onkin. Mutta se ei sulje lannoitusta hoitomuotona pois sellaisen metsänomistajan työkalupakista, jolla päätöksenteossa painavat tuottojen lisäksi myös luonto- ja virkistysarvot, pikemminkin päinvastoin. Lannoittamalla voi kohdentaa kasvun ja metsien käytön sinne missä siihen on paras potentiaali. Tällöin sen monimuotoisen korpinotkon tai kesämökin lähimetsän voi jättää huoletta hakkaamatta, ilman että tarvitsee puuntuotannosta tinkiä.

Ja lannoittamalla pidetään myös jo paljon puhetta ja porinaa aiheuttaneesta hiilinielusta huolta. Onpa sillä myös vaikutusta marjasatoihin. Kannattaa siis seurailla kesällä ilmatilaa ja marjastaa seuraavina vuosina siellä, minne kopteri on lannoitesatsin levittänyt.

Metsänhoitoyhdistykset ympäri Suomen tarjoavat metsänlannoitusta hyvinkin kattavasti. Kannattaa ottaa yhteyttä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijaan ja selvittää oman metsän lannoitusmahdollisuudet.

Kirjoittaja on kotiseutuaan rakastava savolainen urheilumies, kahden vilkkaan pojan isä ja intohimoinen metsiensä hoitaja. Hän työskentelee myyntijohtajana Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savossa.