Oma metsäasiantuntijasi on sinun puolellasi

Valtakunnallinen

Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan tekemä työ metsänomistajan hyväksi on kovaa hommaa. Se kuitenkin palkitsee viikoittain tekijänsä. Uskallan väittää, että meidän metsäasiantuntijoidemme arkiset työt metsänomistajan tavoitteiden saavuttamiseksi ovat sitä paikallista edunvalvontaa parhaimmillaan.

Edunvalvontatyöt Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijan arjessa koostuvat niin monesta asiasta, että kaikkea tähän ei saa listattua, mutta jäsennelläänpä asiaa kuitenkin hieman.

Tehdään mittavasti puukauppaa

Aktiivisuus puukaupassa pitää meidän metsäasiantuntijat parhaiten selvillä alueen puumarkkinatilanteesta, toimijoista ja puun katkonnasta. Tästä arvokkaasta tiedosta hyötyvät aina kaikki alueen metsänomistajat.  

Puukaupassa Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija:

 • Pitää alueellaan yllä kiivasta kilpailua puusta kilpailuttamalla leimikoita puunostajien kesken.
 • Seuraa aktiivisesti puunostajien katkontaa ja hyödyntää katkontatiedon puukauppatarjouksia vertaillessa.
 • Antaa puolueetonta neuvontaa eri puukauppavaihtoehdoista.
 • Tarjoaa eri vaihtoehtoja metsänkäsittelyyn metsänomistajan tavoitteiden mukaisesti.
 • Valvoo hakkuiden ja metsänhoitotöiden toteutuksia maastossa.

Mhy:n metsäasiantuntija on puunmyynnin ammattilainen. Tämä on tärkeää huomioida, sillä puunmyyjän ja puunostajan välisissä tarpeissa on väistämättä eroavaisuutta. Mhy:n metsäasiantuntijaa kiinnostaa metsänomistajan edut ja menestyminen puukaupassa, kun puunostajan metsäasiantuntijan tavoitteena on edullisen raaka-aineen hankkiminen oman yhtiön käyttöön.

Metsänhoitotöillä merkitys tulevaisuuteen


Aktiivinen metsänhoitotöiden myyminen ja metsien kuntoon laittaminen on arkista edunvalvontatyötä. Oma metsäasiantuntijasi neuvoo, mitkä kuviot pitää hoitaa kuntoon ja antaa vinkkejä työhön, jos metsänomistaja haluaakin toteuttaa työn itse. Mhy:n metsäasiantuntija neuvoo ja hakee kohteille mahdollisia tukia, jotta nämä eivät jäisi metsänomistajalta hyödyntämättä.

Metsänhoidossa Mhy:n metsäasiantuntija:

 • Huolehtii alueensa metsien hoidosta markkinoimalla ja myymällä metsänhoitotöitä alueensa metsänomistajille.
 • Hakee saatavissa olevia tukia metsänomistajan etua puolustaen.
 • Tarjoaa metsänlannoituksia sopiville kohteille.
  Metsänhoitotyöt parantavat käytännössä aina metsien kasvua ja metsätalouden kannattavuutta!

Metsäomaisuuden hoito on kokonaisuus

Ei lopu Mhy:n metsäasiantuntijan työt puukauppojen ja metsänhoitotöiden tekoon. Kyllä se vaan niin on, että melkein kaikessa ollaan mukana aktiivisesti metsänomistajaa auttamassa. Oli kyseessä sitten veroasiat, tila-arviot, sukupolvenvaihdokset, metsätilakauppa tai poikkeustilanteet metsissä. Mhy:n asiantuntija pyrkii auttamaan ja löytämään ratkaisun metsänomistajuuden erilaisiin tilanteisiin.

Metsäomaisuuden hoidossa Mhy:n metsäasiantuntija:

 • Neuvoo verotukseen liittyvissä kysymyksissä niin puukaupan aikana kuin myös veroilmoitusta laadittaessa.
 • Auttaa sukupolvenvaihdostilanteissa tai metsätilan myyntiin liittyvissä kysymyksissä.
 • Tarjoaa erilaisia metsänkäsittely- tai suojeluvaihtoehtoja.
 • Reagoi ja etsii ratkaisuja alueellansa tapahtuneisiin poikkeustilanteisiin, kuten lumi- ja myrskytuhoihin.

Metsänomistaminen ja metsiä koskeva päätöstenteko ei ole aina helppoa muuttuvissa olosuhteissa. Onneksi Metsänhoitoyhdistyksen jäsenellä on aina Mhy:n oma metsäasiantuntija, jolle soittaa ja kysyä apua. Hän on aina metsänomistajan puolella.

Sami Heikkilä

Toiminnanjohtaja, Metsänhoitoyhdistys Roine

Kirjoittaja on kolmen pienen lapsen isä, metsänomistaja ja rentoutuu vapaa-aikanaan metsänhoitotöissä.

Liittyvät bloggaukset

 1. Samasta puusta

  Samasta puusta

  Anne Rauhamäki

  Valtakunnallinen

  Kun ylioppilaaksi kirjoitin ja sain opiskelupaikan, vannoin, etten enää pieraisekaan tänne peräkylän suuntaan. Sitten sitä jotenkin tasaantui ja järkiintyi ja kaikenlainen juureva oleminen, asuminen ja tekeminen alkoivat kiinnostaa.

  Lue lisää
 2. Onko väliä, kuka omistaa suomalaismetsät?

  Onko väliä, kuka omistaa suomalaismetsät?

  Mikko Tiirola

  Valtakunnallinen

  Eikö ole hyvä, että omistukset siirtyvät niille, joita metsäsijoittaminen kiinnostaa? Eivätkö sijoittajaomisteiset metsät varmista sitä, että puuta tulee markkinoille passiivisia perikuntia paremmin? Eikö se ole pelkästään hyvä, että metsämaan arvo kirii ylöspäin?

 3. Metsän periminen ja metsä perunkirjoituksessa

  Metsän periminen ja metsä perunkirjoituksessa

  Juha Leppänen

  Valtakunnallinen

  Metsänomistajaksi päädytään edelleen useimmin perinnön kautta. Luonnollisesti se johtuu siitä, että perintö tulee usein yllättäen tapahtuvan läheisen kuoleman johdosta, eikä toimenpiteitä aktiivisen sukupolvenvaihdoksen eteen ehditä edes suunnittelemaan.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset