Jäsenmaksulle vastinetta

Valtakunnallinen

Aina ei tule ajatelleeksi, että mitä kaikkea metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksulla pystytään tarjoamaan metsänomistajalle. Tässä blogissa pintaraapaisen sitä, mitä metsänomistajien edunvalvonnalla metsänhoitoyhdistyksissä ja MTK:ssa vuonna 2023 saatiin aikaiseksi oman mhy:n ja oman metsäasiantuntijan tarjoamien palveluiden lisäksi.

Viime vuosi muistetaan keväisestä Metsäsi puolustusliitto teemasta ja syyskuisesta sosiaalisessa mediassa ja mhy-tapahtumina järjestetystä Metsämarssi2023 -tapahtumaviikosta. Kaiken tekemisen perustahan on toiminnassamme turvata metsänomistamisen kannattavuus ja oikeutus oman metsäomaisuutensa käytöstä.

Brysselissä on kynnetty kyistä kytöä jo vuosia

Kymmenkunta metsien käyttöön liittyvää EU-prosessia työllisti metsäedunvalvontaa niin kotimaassa kuin Brysselissä. Vaikka nykyinen komissio on haastanut suomalaisia metsänäkemyksiä, metsävaikuttamisessa saatiin merkittäviä torjuntavoittoja, niin EU:n ennallistamisasetuksessa, EU-taksonomiassa kuin uusiutuvan energian direktiivissä (RED III). Metsänomistajalle asti näiden säädösten myötä ei suoria vaikutuksia ole tulossa. Ennallistamisasetuksen käsittelyssä toteutui kaikki draaman kaaret. Meidän työllämme oli keskeinen merkitys sille, että EU-parlamentissa komission esitystä saatiin kyseenalaistettua ja melkein palautettua takaisin valmisteluun. Lopputulos ei kaikesta työstä huolimatta ollut toivotunlainen EU instituutioiden kompromissin jälkeen. Kompromissikanta mahdollistaa kansallista tulkintaa. Se urakka on nyt vaikuttamisessa edessä. Omien henkseleiden ripustamisesta on vihdoin päästävä eroon suomalaisessa hallintokulttuurissa.

Moni metsäprosessi on vielä EU-koneistossa kesken ja vaikuttaminen eri instituutioihin sekä keskeisiin sidosryhmiin jatkuu. Eikä työ rajoitu EU-asioissa Brysseliin, vaan sitä tehdään koko ajan vaikuttamalla ministeriöihin ja poliitikkoihin kotimaassa.

Onneksi tämän Green Deal -komission työ on päättymässä kesäkuun EU-vaaleihin. Niissä yhdenkään metsänomistajan ei ole syytä nukkua.

Suoran vaikuttamisen lisäksi olemme kantavana voimana kuusitoistamiljoonaisjäsenisen eurooppalaisten metsänomistajien kattojärjestön (CEPF) toiminnassa. Kesäkuussa sen vuosikokous pidettiin Hämeenlinnan Aulangolla. Viime vuonna saimme nostettua metsäjohtajamme Marko Mäki-Hakolan vaikutusvaltaisen Euroopan viljelijäjärjestön Copa-Cogecan metsätyöryhmän puheenjohtajaksi.

Eduskuntavaalien kymmenen teesiä keskiössä

Eduskuntavaalien kymmenen teesiä ja uuden hallituksen ohjelmaan vaikuttaminen olivat kotimaan edunvalvonnan keskiössä. Onpa Orpon hallitusohjelman kokonaisuudesta mitä mieltä tahansa, voimme olla tyytyväisiä, että onnistuimme vahvalla ja laajalla vaikuttamistyöllä saamaan siihen läpi keskeiset metsänomistajille tärkeät kirjaukset. Hallitusohjelma lupaa, ettei hakkuille tule rajoituksia eikä monimuotoisuuden turvaamisessa yksityismetsissä käytetä pakkokeinoja. Iso kirjaus on myös hallituksen julkilausuma tahto parantaa EU ennakkovaikuttamista.

Metsänomistajajärjestön verotoiveista hallitusohjelmaan nousi metsävähennyksen nostaminen 60 prosentista 75 prosenttiin. Se helpottaa sukupolvenvaihdoksia ja vahvistaa perhemetsänomistajien ja yhteismetsien mahdollisuutta metsätilamarkkinoilla kilpailtaessa rahastoyhtiöitä ja instituutioita vastaan. Se, että keskeisenä hallitusneuvottelijana verotuspöydässä istui MTK:n metsäjohtokunnan jäsen (Mats Nylund), oli varmasti ratkaisevaa. Nyt paimennamme, että kirjaus myös toteutetaan.

Hallitusohjelman mukaan meidän voimakkaasti ajama metsäbiotalouden tiedepaneeli vakinaistettiin. Emme voi tyytyä vain ympäristöministeriön alaisten luonto- ja ilmastopaneeleiden metsänäkökulmiin. Hallitusohjelmassa linjattiin myös suurpetopolitiikkaa sekä valkoposkihanhien asemaa lainsäädännössä MTK:n tavoitteiden mukaisesti. Sekä etujärjestön että opposition tärkeänä tehtävänä on nyt muistuttaa hallitusta ohjelman täytäntöön panosta. Vanhojen ja luonnonmetsien määrittelyssä hallitusohjelman kirjausten toteutumista toden teolla testataan. Etujärjestönä emme istu hallituksessa emmekä oppositiossa, mutta lupaamme olla aina kulloisenkin hallituksen iholla.

Omistusoikeutta puolustettiin monella rintamalla

MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten asiantuntijat tukivat maanomistajia sadoissa aurinko- ja tuulivoimahankkeissa. Maanomistajien neuvotteluryhmiä perustettiin ja tarjousten analysoinnissa avustettiin. Metsänomistajia paljon puhuttaneista kelvottoman heikoista lunastuskorvauksista erityisesti sähkönsiirtolinjojen osalta saatiin kirjaus hallitusohjelmaan johtoalueiden lunastuskorvausten nostamisesta ja lunastuslain uudistamisesta. Olimme puolustamassa metsänomistajien ja koko metsäelinkeinon etuja lukuisissa kuntien ja maakuntien kaavoitusprosesseissa ja alueellisten metsäohjelmien valmistelussa sekä kohtuullistamassa hirvikantatavoitteita.

Puumarkkinoiden kilpailutuksella ja luontoarvoilla lisäarvoa metsänomistajille

Viime vuonna tehtiin merkittäviä harppauksia markkinaseurannan analysointityökalujen kehittämisessä. Tämä siksi, koska metsänomistajajärjestö ei voi kilpailulainsäädännön vuoksi antaa puulle tavoitehintoja, vaan jokainen metsänomistaja ja metsänhoitoyhdistys tekee ihan omat johtopäätöksensä. Päätöksenteon tueksi tuotiin aiempaa enemmän tietoa lopputuotemarkkinoista ja esimerkiksi runkohinnoittelusta. Syksyllä käynnistetyn palvelumuotoiluprojektin myötä niistä saadaan OmaMetsä-palvelun kautta entistä helppokäyttöisempiä niin metsänhoitoyhdistysten asiantuntijoille kuin metsänomistajillekin. Puumarkkinaedunvalvonnan tarpeet kasvavat, kun tarjouksia tehdään yhä useammalla hinnoittelutavalla.

Metsään kohdistuu myös uudenlaista kysyntää. MTK ja metsänhoitoyhdistykset pyrkivät kääntämään kysynnän rahaksi metsänomistajille luontoarvojen markkinapaikan, www.luontoarvot.fi ja metsänhoitoyhdistysten Hiilipalvelun kautta. Metsänhoitoyhdistykset lisäsivät entisestään suojeluneuvontaa ja suojelukohteiden välitystä metsä- ja suojeluviranomaisille toiveiden mukaisesti.

Olimme ajamassa uuteen kannustinjärjestelmään (metka) momenttia, joka mahdollistaa maksamisen suoraan luontoarvoista eli lahopuusta. Muutos toteutuu metka-tukijärjestelmän käyttöönoton myötä. Metkan myötä monimuotoisuutta merkittävästi lisäävä kulotus palaa tuettavaksi työlajiksi. Ajoimme päättäväisellä vaikuttamisella läpi senkin, että uuden metkan taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea voidaan myöntää jo viiden vuoden kuluttua aiemmin samalle kohteelle myönnetyn tuen maksamisesta eikä ennakkosuunnittelubyrokratiaa enää tarvita.

Yhä useammassa metsänhoitoyhdistyksessä on tarjolla myös sukupolvenvaihdospalveluita ja yhdistyksen hallinnoimia yhteismetsiä niille, jotka haluavat vaivattomamman tavan omistaa metsää.

Puolustusliiton työtä jatketaan jäsendemokratian hengessä

Vuonna 2023 onnistuttiin niin markkinoilla kuin politikka-areenoilla. Hyvänolon tunteeseen ei kuitenkaan ole varaa. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä voit olla varma, että omien metsiesi puolustusliitto on valmiudessa. Tänä vuonna on myös mahdollisuus vaikuttaa, kun metsänhoitoyhdistyksissä on vaalivuosi. Kannattaa hakeutua oman metsänhoitoyhdistyksen vaaleihin ehdokkaaksi. Se tarjoaa vaikuttamisväylää metsäedunvalvontaan ja samalla uusia näkökulmia omalle aktiiviselle metsänomistajuudelle.

Mikko Tiirola

Metsävaltuuskunnan pj MTK r.y.

X @TiirolaMikko

Liittyvät bloggaukset

Jaa ett, mitä sil jäsenmaksul saa?

Valtakunnallinen

Sattuipa eräänä päivänä, että Yhtiö A:n ostoesimies oli yhteydessä metsänomistajaan esittäen hänelle hakkuuehdotustaan.

Lue lisää
Jaa ett, mitä sil jäsenmaksul saa?

2024 © Metsänhoitoyhdistykset