Metsänomistajan puolesta monella rintamalla vuonna 2022

Valtakunnallinen

Metsänomistajien järjestö – MTK ja metsänhoitoyhdistykset – kaivoivat edunvalvonnan työkalupakista kaikki keinot vuonna 2022. Tekemistä riitti niin kotimaan politiikassa, puumarkkinoilla kuin EU:ssakin.

Eniten metsänomistajia kahvipöydissä ja kokouksissa puhutti EU:n aikeet puuttua metsien hoitoon ja hakkuisiin. Tyrmistys Brysselistä suuntautuvaan, selvästi tietämättömään vyörytykseen oli suurta.

Viime vuonna MTK kohdisti poikkeuksellisen paljon työpanostuksia EU-vaikuttamiseen. Vuoden 2022 aikana mikään lähes kymmenestä metsiin isosti vaikuttavasta prosessista ei päättynyt metsänomistajan kannalta huonoon lopputulokseen. Suurta osaa onnistuttiin ohjaamaan oikeaan suuntaan, mutta lopputulos ratkeaa vasta vuoden 2023 aikana.

Taksonomiassa ja ennallistamisessa MTK Euroopan aktiivisimpia ja vaikuttavimpia toimijoita
Julkisuudessa viime vuonna keskustelutti kestävän rahoituksen taksonomia. Metsänomistajille hurjia vaatimuksia esittäneen luontokriteeristön valmistelu saatiin jäähylle pitkäksi aikaa ja valmistelutauon aikana MTK yhdessä metsäteollisuuden kanssa valmisteli vaihtoehtoisen mallin, joka olisi sekä toteuttamiskelpoinen että luonnontilaa parantava. Aktiivisen vaikuttamisen ansiosta on viitteitä, että metsätaksonomia ei vuonna 2023 etene vaan metsänomistajat voivat huokaista helpotuksesta.

Helmikuussa 2022 MTK sai käsiinsä komission suljettujen ovien takana valmisteleman ennallistamisasetusluonnoksen. Välittömästi näytti siltä, että esityksestä on tulossa kohtuuton ja toteuttamiskelvoton. MTK nosti asian julkisuuteen ensimmäisenä toimijana Euroopassa. Valitettavasti Suomen hallitus ei onnistunut muodostamaan selkeää kantaa ja esitys annettiin kesällä.

Metsänomistajajärjestön painostus johti lopulta lähes hallituksen kaatumiseen. Keskustan ja opposition tuella Suomi otti asetukseen tiukan kannan. Joskin vasta myöhään syksyllä. Vaikuttamistyö on kuitenkin edelleen meneillään.

Ennallistamisessa on hyviä tavoitteita ja metsänomistajat haluavat parantaa luonnon tilaa. Viisaus suomalaisen metsän hoidosta ja suojelusta ei asu Brysselissä tai Etelä-Euroopan maissa vaan päätösvalta tulee säilyä kotimaassa – tästä on metsänomistajien piirissä laaja yhteisymmärrys.

Kotimaassa luonnonsuojelulakia, maankäyttöä ja metsätalouden tulevaisuutta
Metsäasiat olivat vuonna 2022 päivittäin julkisuudessa. Viestin sävy vaihteli sen mukaan, oliko julkaisijana YLE, Helsingin Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus vai kenties maakuntalehdet – sosiaalisesta mediasta puhumattakaan.

Selväksi kävi, että julkisuudessa metsää koskevia faktoja esitellään suppeasti. Usein tulokulmana oli suppea ilmasto- tai ympäristönäkökulma. Metsien hoitoa ja hakkuita jopa esitettiin vähennettäväksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, vaikka tästä luultavasti seuraisi fossiilisten raaka-aineiden käytön jatkuminen. MTK:n esittämä tieteellinen metsäpaneeli perustettiin vuonna 2022 ministeriöiden päätöksellä. Ilmasto- sekä ympäristöpaneelien tuottaman tiedon lisäksi jatkossa on luvassa laajemmin myös metsätietoa päätöksenteon tueksi.

Luonnonsuojelulain uudistus aiheutti yhden hallituskriisin loppuvuodesta. Lain valmistelu on edennyt jo eduskuntaan ja uhkana oli epäselvää lainsäädäntöä, joka olisi saattanut johtaa suureen määrään luonnonsuojelua ilman korvausta. MTK kannatti luonnonsuojelun lisäämistä ja lain uudistamista, mutta tyrmäsi nämä sosialisointiaikeet voimakkaasti ja lain lopputulokseksi saatiin maanomistajien kannalta tyydyttävä kompromissi.

Metsänomistajat tarjoavat jatkuvasti vapaaehtoisen suojelun METSO-kohteita yli käytettävissä olevan rahoituksen. MTK:n pitkään vaatima rahoituksen lisääminen toteutui ja vapaaehtoisen luonnonsuojelun rahoitusta parannetaan. Metsäkeskuksen METSO-rahoitus lähes kaksinkertaistetaan vuodelle 2023. Samalla Metsäkeskus saa ensimmäisen Helmi-ohjelmabudjetin, jolla aloitetaan mm. pienvesien hoitoa.

MTK:n ja metsänhoitoyhdistysten asiantuntijat olivat metsänomistajien tukena hurjassa määrässä tuulivoimahankkeita. Neuvotteluryhmät menestyivät ympäri Suomea puistojen valmistelussa. Vuoden aikana tuulivoiman siirtolinjoihin liittyvät ongelmat sekä maanomistajien yhteistyöntarve saatiin julkisuuteen ja nähtäväksi jää riittääkö seuraavalla hallituksella rohkeus lunastuskäytäntöjen muuttamiseen. Pilkkahinnalla ei saa pakkolunastaa toisen omaisuutta bisneksen tekemiseen.

Vuoden aikana valmistuneet uusi metsätalouden rahoitusjärjestelmä (METKA) ja metsien käyttöä linjaava kansallinen metsästrategia ovat sisällöltään metsänomistajien tavoitteiden mukaisia.

Markkinoilla kuitupuun hintakin saatiin nousemaan
Vuosi 2022 oli vauhdikas puumarkkinoilla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti suuren shokin ja kotimaan kasvanut puun kysyntä yhdistettynä hyvään loppumarkkinatilanteeseen antoivat metsänomistajille hyvät eväät menestyä puumarkkinoilla.

Metsänomistajajärjestö ei voi kilpailulainsäädännön vuoksi antaa puulle tavoitehintoja, vaan jokainen metsänomistaja tekee päätöksensä markkinaperusteisesti. MTK ja metsänhoitoyhdistykset panostivat vuonna 2022 markkinatiedon parantamiseen. Metsänomistajille tuotiin aiempaa enemmän tietoa lopputuotemarkkinoista ja kehotettiin hakemaan puukaupassa oikeudenmukaista puun hintaa.

Metsänhoitoyhdistysten tekemät puukaupan kilpailutukset olivat avainasemassa siinä, että kuitupuumarkkinoilla nähtiin poikkeuksellisia puun hinnan kehityksiä. Vaikka moni metsänomistaja ei vielä ollut tyytyväinen saamaansa puun hintaan, nousi esimerkiksi koivukuitupuun hinta vuoden aikana lähes kolmanneksella. Samoilla työkaluilla metsänomistajat voivat jatkaa hyvää kehitystä tänä vuonna.

Metsään kohdistuu monenlaista kysyntää. MTK ja metsänhoitoyhdistykset pyrkivät kääntämään kysynnän rahaksi metsänomistajille. Tulevat mahdollisuuden muuttuvat todeksi esimerkiksi MTK:n vuonna 2022 lanseeraamaa luontoarvojen markkinapaikan, www.luontoarvot.fi kautta. Lisäksi hiilensidonnan lisäämisestä tuloja voi saada metsänhoitoyhdistysten Hiilipalvelun kautta. Metsänomistajan kannattaa ottaa MHY OmaMetsä-palvelu käyttöön ja seurata sitäkin kautta, millaisia uusia mahdollisuuksia syntyy.

Viime vuosi jää historiaan edunvalvonnan vauhtivuotena. Onnistumisia tapahtui laajalla rintamalla. Työtä riittää kuitenkin myös alkaneelle vuodelle. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä voit varmistaa, että omat metsiesi puolustusvoimat ovat valmiudessa myös jatkossa.

Marko Mäki-Hakola

MTK:n metsäjohtaja

Liittyvät bloggaukset

 1. Luonnon monimuotoisuuden tiekartta – hyllylle pölyttymään vai aktiiviseen käyttöön?

  Luonnon monimuotoisuuden tiekartta – hyllylle pölyttymään vai aktiiviseen käyttöön?

  Anna-Rosa Asikainen

  Valtakunnallinen

  Monimuotoisuustiekartan myötä luonnon monimuotoisuus on aiempaakin korostuneemmin järjestöille sekä maa- ja metsätaloudelle vastuullisuuden, varautumisen ja vaurauden asia. Kuulostaa ehkä sanahelinältä. Se, päästäänkö asiassa sanoista tekoihin, riippuu meistä jokaisesta järjestössä toimivasta luottamus- ja toimihenkilöstä sekä omien tavoitteidensa mukaisesti metsäomaisuudestaan päättävästä metsänomistajasta.

  Lue lisää
 2. Äänestä metsänomistajamisen puolesta

  Käytetään ääntämme vaaleissa

  Mikko Tiirola

  Valtakunnallinen

  Yhdenkään metsänomistajan ei kannata jäädä nukkumaan vaalipäivänä. Käytetään ääntämme. Meitä on 600 000.

 3. Oma metsäasiantuntijasi on sinun puolellasi

  Oma metsäasiantuntijasi on sinun puolellasi

  Sami Heikkilä

  Valtakunnallinen

  Metsänomistajan edunvalvonta Metsänhoitoyhdistyksen arjessa koostuu monesta pienemmästä ja suuremmasta asiasta: on puukauppaa, metsänhoitoa ja lukuisia pienempiä töitä.

2024 © Metsänhoitoyhdistykset