Webbinarium: produktion och användning av digitala skogsdata

osterbotten

Utbildningsprojektet ProFOREST ordnade 15.4.2024 i samarbete med Skogsvårdsföreningen och på initiativ av Skogsgläntan en kurs kring temat ”Produktion och användning av digitala skogsdata” med Romi Rancken som föreläsare. Han har tidigare varit lektor i skogsbruk i Ekenäs och är numera konsult och projektkoordinator vid Novia – samt drönarpilot.

Deltagarna i webbinariet fick följa med på en mycket informativ och intressant webbexkursion i hur man hittar och kan använda skogsdata som kan vara nyttiga för skogsägare och hur man själv kan producera egna data med enkla metoder. Det sistnämnda kan förstås diskuteras. Den teknikkunnige har som oftast fördel också här. 

Det finns en hel del webbplatser med intressant information utöver skogsbolagens, Skogscentralens och Skogsvårdsföreningarnas egna appar. Deltagarna får sig tillsänd den länksamling som genomgicks under kursen, så de webbplatserna nämns inte här. Men utbudet är stort och möjligheterna är många för den kartintresserade, kunde vi konstatera. 

För den som själv vill bygga upp sina egna kartor med information och bilder lämpar sig Google My Maps som dock kräver ett Google-konto. Rancken visade t ex hur han arbetat med en plan över Lovisa stads rekreationsskogar med hjälp av just det kartverktyget. Google Earth Pro erbjuder också olika möjligheter för den som vill skapa personliga kartor. Den riktigt avancerade användaren kan med hjälp av Trestima-teknologin ta bilder av skogen runtom i det område som ska mätas och därmed få uppgifter om areal, stamantal, medeldiameter, medellängd och volym. 

Om drönare

Drönare används alltmer, också inom skogsbranschen. Men man bör avlägga ett teoriprov för att få licens om man flyger med en drönare med kamera, påpekade Racken. Han har själv flera drönare och kunde bland annat påvisa nyttan med uppföljningen av ett område avsett för kontinuerligt skogsbruk med hjälp av just drönare. Hur mår skogen på området? Vilka förändringar har skett? Eventuella skador? Ja, det kunde drönarbilderna ge besked om.  

Var får man då flyga? Det är beroende på typ av drönare – tyngden avgör. Man bör också kolla in kartor över områden där det är förbjudet att flyga – flyk.com ger besked. Sen bör man förstås också följa allmänna principer gällande fotografering.  

Öppen skogsdata

Finns det då risker med all denna öppna skogsdata? Det handlar ju bland annat om skogsägarnas privata egendom.  

Jo, det finns tyvärr alltid risker, även här, konstaterade Rancken. Den tillgängliga datan kan missbrukas, så internationella samarbeten kring datainsamling behövs.  

Text: Gun Anderssén-Wilhelms 

Nyheter

 1. Skog och klimat 20.4.2024

  Skogsgläntan deltog i Nordisk Digital Skovkonference: Skov og Klima 20.4

  Österbotten

  Läs mera
 2. Webbinarium om skogsbruksplanen

  Webbinarium om skogsbruksplanen

  Österbotten

 3. Framgångar för Johnny Fagerholm i FM-tävlingarna i skogsfärdigheter

  Framgångar för Johnny Fagerholm i FM-tävlingarna i skogsfärdigheter

  Österbotten

2024 © Skogsvårdsföreningarna