Metsänomistajien edunvalvonta

Metsänhoitoyhdistykset

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien omia yhdistyksiä ja edun valvojia. Yhdistyksen toiminnasta ja palveluista päättää valtuusto, johon metsänomistajat valitsevat edustajansa vaaleilla. Valtuusto valitsee yhdistyksen hallituksen. Puukaupallista edunvalvontaa varten metsänhoitoyhdistys kerää tietoa alueen puunhinnoista ja eri ostajien puun katkonnasta. Tietoja hyödynnetään puukaupan kilpailutuksessa ja puukauppaneuvonnassa. Lisäksi yhdistys vaikuttaa oman alueensa ympäristö- ja kaava-asioiden valmisteluun.

Metsänomistajat – metsänhoitoyhdistykset ja MTK

Suomalainen perhemetsätalous on ainutlaatuista maailmassa. Niin ovat myös metsänomistajien omat järjestöt: metsänhoitoyhdistykset ja MTK. Kun olet oman metsänhoitoyhdistyksesi jäsen, hyödyt koko Metsänomistajat-järjestön jäseneduista ja palveluista sekä pääset vaikuttamaan siihen, kuinka Suomessa metsänomistajien edunvalvontaa hoidetaan.

Valtakunnallinen ja kansainvälinen edunvalvonta

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK toimii ja vaikuttaa valtakunnallisessa ja kansainvälisessä metsäpoliitiikassa. MTK ajaa suomalaisten metsänomistajien etua. Tavoitteena ovat metsänomistuksen kannattavuus ja metsien hyvinvointi. Metsätaloutta ja metsänomistusta pyritään sääntelemään lukuisilla laeilla ja asetuksilla EU-tasolla ja kansallisesti. Esimerkiksi kaavoitus voi haitata tai jopa estää metsätalouden harjoittamista. Tätä varten MTK on käytännöllisesti katsoen mukana kaikessa metsätalouteen liittyvässä päätöksenteossa. Metsänhoitoyhdistykset ovat MTK:n jäseniä. MTK:n kautta Metsänomistajat-järjestö toimii metsänomistajan etujen ajajana aina puun juurelta Brysseliin saakka.