Puumarkkinakatsaus tammikuu 2024

Puumarkkinoiden näkymät hyvät - Talvikorjuukohteiden kysyntä kielii parantuneista näkymistä. Vuosi on vaihtunut, joten on hyvä katsoa menneestä vuodesta tulevaan. Mennyt puukauppavuosi oli määrältään edellistään alhaisempi, sillä se hyytyi syksyllä talouden ennakoitua heikompaan kehitykseen. Alkanut vuosi sen sijaan näyttää lupaavalta.

Kuluvan vuoden taloudellisen tilanteen nähdään hieman korjaantuvan muun muassa korkotason laskiessa, jolloin ihmisille jää rahaa kulutukseen enemmän. Metsäteollisuudessa syklisenä alana nähdäänkin jo toipumisen merkkejä. Syksyn heikosta puukaupasta ja alkutalven hyvistä korjuukeleistä johtuen jopa talvikorjuukohteille on ollut kasvavaa kysyntää ja kovien pakkasten takia energiapuuvarastot ovat myös huvenneet nopeasti. Metsänhoitoyhdistyksien puukauppapalveluiden merkitys ja kysyntä ovat kasvussa, joka näkyy kilpailutettujen puukauppojen korkeampina hintoina. Alkanut vuosi näyttää siis lupaavalta puun myyntiä harkitsevan metsänomistajan kannalta.

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten puukauppamäärä jäi viime vuonna vajaaseen 33 miljoonaan kuutiometriin (-8%). Luonnonvarakeskus ei ole vielä ilmoittanut koko vuoden kattavampaa puukauppamäärää, mutta se lienee samansuuntainen. Vaikka alkuvuosi oli kiihtyvää puukaupan aikaa, se hyytyi kesällä talouden heikentyneeseen tilanteeseen. Pientä orastavaa toipumista oli havaittavissa vasta loppuvuodesta. Samoin käyttäytyivät korjuumäärät, mutta lähtivät syksystä nousemaan ripeämmin. Talvikorjuukohteille päästiin jo joulukuun puolella aikaisemmin tulleen talven takia. Kiinnostus talvikorjuukohteiden ostoon onkin ollut viime aikoina hyvää. Tämä on aivan poikkeuksellista ja kertoo siitä, että syksyn perinteiset puun ostot eivät onnistuneet ja varastomäärät ovat hiipuneet vauhdilla.

Poikkeuksellista on myös hintojen nouseminen kysynnän painottuessa talvikorjuukohteisiin.  Perinteisesti talvikorjuukohteet hinnoitellaan alhaisemmiksi kuin kesäkorjuukelpoiset kohteet. Tämä on aivan luonnollista, sillä talvikorjuukelpoiset kohteet ovat korjuuteknisesti kalliimpia ja niitä on määrältään enemmän tarjolla. Puun hinnat ovat siis lähteneet nousemaan ja kysynnän aktiivisuus painottuu harvennusleimikoihin. Toisaalta päätehakkuidenkin kysyntä on jo elpymässä. Hintojen nousu kertoo kysynnän voimistumisesta.

Puun keskihintataso on ollut nousujohteinen useina vuosina, vaikka vuoden sisäistä vaihtelua onkin ilmennyt. Metsäteollisuus ry raportoi keskimääräisen havutukkien kantohinnan nousseen viime vuonna 4–6 prosenttia edellisvuodesta ja koivutukin seitsemäntoista prosenttia. Kuitupuun kantohinnat nousivat 23–30 prosenttia. Tämä kertoo siitä, että kotimaisella puulla on ollut kuitenkin kysyntää enemmän kuin tarjontaa johtuen puun tuonnin vähenemisestä. Toisaalta se kertoo myös siitä, että puusta on ollut aitoa kilpailua markkinoilla. Yleisesti voidaan olla tyytyväisiä puumarkkinoiden toimivuuteen viime vuosina. Puumarkkinoiden toimivuuden varmistamisessa metsänomistajajärjestöllä metsänhoitoyhdistyksineen on merkittävä rooli Suomessa. Monet metsänomistajat ovat pettyneet metsäteollisuusyrityksien kanssa suoraan sopimiin puukauppoihin, joissa takuuhintojen ongelmat ovat nousseet viimeisimpinä esillä. Vaihtoehtoisesti puukauppojen kilpailuttaminen hyödyntäen MHY puukauppapalveluita tarjoaa metsänomistajille turvallisen ja helpon tavan aloittaa puukaupat.

Kuukauden nosto:

Metsänomistaja pettyi puukaupan takuuhintojen epämääräisyyteen. Metsänhoitoyhdistyksien puukauppakilpailutuksen suosio lisääntynyt ja merkitys korostunut.  

Metsälehti uutisoi taannoin metsänomistajasta, joka oli pettynyt metsäteollisuuden takuuhintajärjestelmän epämääräisyyteen ja sen heikkoon korvaukseen. Vaikka kysymys on yksittäisestä puukaupasta, niin se heijastelee hyvin metsäteollisuusyrityksien suorien puukauppojen ja takuuhintajärjestelmien epämääräisyyttä, jotka ovat rakennettu metsäteollisuuden ehdoilla, ei metsänomistajan. Metsänomistajalähtöinen puukauppa taas on rakennettu metsänhoitoyhdistyksien puukauppakilpailutuksen, edunvalvonnan ja korjuunvalvonnan kautta. Näin metsänomistaja voi varmistua siitä, että puukauppa hoidetaan hänen etujensa mukaisesti. Mhy:n puukauppapalveluiden suosio onkin lisääntynyt viime aikoina hyvin.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Puukaupassa apunasi

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset