Puumarkkinakatsaus maaliskuu 2024

Näin Metsänomistajat ketju toimii metsänomistajan etujen puolesta -Hyödynnä jäsenyyden edut puukaupassa. Puun kysyntä ja ostoaktiivisuus on vahvistumassa kevättä kohden. Puun hinnat ovat nousseet viikko viikolta ja ostomäärätkin ovat jo kääntymässä normaalia vilkkaammiksi. Nyt on oikea aika alkaa valmistelemaan puukaupan toteuttamista oman Metsänhoitoyhdistyksen kautta. Metsänhoitoyhdistykset ovat osa Metsänomistajat ketjua, joka tarjoaa jäsenilleen edunvalvonnan ja palvelun kokonaisuuden. Mhy jäsenyys tarjoaa turvallisen ja helpon väylän puukaupan kilpailuttamiseen. Puukaupan kilpailuttamisen taloudellinen hyöty voi olla tuhansia euroja, joilla voi huoletta maksaa vaikka tulevat istutuskustannukset. Metsänomistajien kannattaa aktivoitua ottamaan jäseneduista kaikki hyödyt.

Puukaupan suunnittelulle on otollinen hetki. Puumarkkinat ovat elpyneet syksyn alhaisemmasta tasosta ja kaikille puutavaralajeille on kysyntää. Puumarkkinoiden aktiivisuudesta kertoo puukauppamäärien kasvaminen ja hintatason nouseminen. Ne kannustavat metsänomistajia valmistautumaan puukauppaan. Metsänomistaja voi lisätä etukäteen omaehtoista aktiivisuutta selvittämällä Omametsä-palvelusta metsävaratietoja https://omametsa.mhy.fi/ ja puumarkkinapalveluista puun hintatietoja https://www.mtk.fi/puumarkkinat Metsänomistajajäsenille on tarjolla kattavasti informaatiota päätöksenteon tueksi jäsenkirjautumisen kautta. Oman metsän metsävaratietojen ja markkinatietojen avulla saa jo hyvän peruskäsityksen metsänhoitotarpeista ja alueellisesta markkinatilanteesta. Metsänomistajalla voi olla myös muita metsän- ja luonnonhoidollisia tavoitteita puukaupan yhteydessä. Näitä tavoitteita on hyvä tuoda esille puukaupan suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaihe lähtee helpoiten liikenteeseen ottamalla yhteyttä oman Metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvojaan. Näin voidaan löytää sopivin ratkaisu puukaupan toteutukseen lähtien metsänomistajan omista tarpeista.

Puumarkkinoiden toimintaympäristö on muuttunut Ukrainan sotatilanteen käynnistyttyä puuntuonnin loppumiseen Venäjältä ja energiakriisin alkamisen myötä. Se on avannut yksityismetsänomistajille erilaisen markkinaympäristön. Puulle on kysyntää ja kilpailutilanne on paremmalla tasolla kuin ennen. Tämä ei kuitenkaan yksistään vielä riitä, vaan metsänomistajien on syytä kilpailuttaa puukauppansa ahkerasti. Puukaupan kilpailuttamisella puun yksikköhinnat kohoavat, mikäli metsänomistaja valitsee korkeimman tarjouksen tehneen puun ostajan. Päätös on aina metsänomistajalla itsellään. Puun ostajien tarjouksien välillä onkin suuria eroja. Pelkästään kilpailuttaminen ei riitä, vaan tarvitaan metsänomistajien puolta pitävää edunvalvontaa ja hyvää palvelutarjontaa. Kilpailuttaminen Metsänhoitoyhdistyksen kautta mahdollistaa tarjousten vertailussa katkonta-aineiston huomioon ottamisen. Tällä on erittäin suuri vaikutus ostajien vertailussa ja parhaan tarjouksen löytämisessä.  

Kuukauden nosto:

Tämän me teimme – Metsätalouden edunvalvonta vuonna 2023

Metsänomistajat-ketju pitää sisällään Metsänhoitoyhdistykset ja Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK). MTK metsäedunvalvonnan tehtävä on huolehtia metsänomistajien kansainvälisistä, kansallisista ja alueellisista eduista. Metsänhoitoyhdistykset ovat paikallistasolla metsänomistajien operatiivisena tukena palveluvalikoimallaan. Kokonaisuus toimii metsänomistajien etujen ajajana. Vuosi 2023 oli metsäedunvalvonnan supervuosi, jonka aikana saavutettiin metsänomistajille merkittäviä asioita. Suomen hallitus vaihtui ja sitoutui parantamaan metsänomistajan asemaa ja monimuotoisuuden vapaaehtoista turvaamista yksityismetsissä. Metsänhoitomääriä saatiin ylöspäin ja syksyllä järjestetty Metsämarssi-kampanja lisäsi metsäalan arvostusta. Kansainvälisten ponnistusten ansiosta metsäenergia säilyi uusiutuvana luonnonvarana ja EUn ennallistamisasetukseen saatiin tarvittavia muutoksia. Kansallisesti lunastuslainsäädäntöön ja korvauksiin saatiin maanomistajien etujen mukaista kohtelua sekä tuuli- ja aurinkovoima-asioissa kyettiin neuvomaan kattavasti maanomistajien yhteydenottotarpeisiin. Puumarkkinainformaatio otti harppauksia ja puukaupan kilpailutuksella kyettiin turvaamaan puun hintatasoa talouden haastavasta tilanteesta huolimatta. Tästä on metsänomistajien hyvä jatkaa menestyksekästä kuluvaa vuotta.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset