Puumarkkinakatsaus huhtikuu 2024

Puukaupan painopiste on sijoittunut monena vuotena kevätkaudelle. Kevät on kiireistä aikaa myös muiden metsänhoitotöiden suunnittelujen kannalta. Työmarkkinaselkkaukset tuovat markkinoille epävarmuutta. Toistaiseksi tämä ei ole näkynyt puumarkkinoilla, vaan puukauppa käy hyvin ja takatalvi on mahdollistanut talvikorjuukauden ja kuljetusten jatkumista. Vaikka tehtaiden puun käyttöä on jouduttu rajoittamaan, nähdään markkinoilla jo käännettä positiiviseen. Puulla on kysyntää ja se mahdollistaa investoinnit metsänhoitoon myös taimikonhoitojen ja nuoren metsän kunnostusten osalta. Näihin on uudistettu taloudellisena kannusteena Metka-järjestelmä.

Puupino

Puumarkkinoilla on useina aikaisempina keväinä ollut puun ostojen piikki, joka on nostanut puun hintatasoja. Tänä vuonna puun ostot ovat olleet normaalilla tasollaan. Puun hinnat lähtivät vahvistumaan jo loppuvuodesta. Hintojen nousu on jatkunut ja erityisesti kuitupuun hintataso on noussut jopa korkeammaksi kuin edellisenä vuonna. Harvennuspuulla onkin ollut hyvä kysyntä, joka tarkoittaa painopisteen siirtymistä metsänhoidollisiin hakkuisiin. Tämä luo mahdollisuuksia puuston kasvulle ja järeytymiselle. Puun ostojen vahvistumista tukee pystyvarantojen hiipuminen. Toisaalta lakkojen johdosta tienvarsi- ja terminaalivarannot ovat kasvaneet, mutta niiden pitääkin olla korkealla tasolla kelirikkokauden lähestyessä. Lakkojen loppuminen ja puun käytön lisääntyminen syövät nopeasti kasvaneet varastomäärät. Energiapuuvarastot ovat kylmän talven jälkeen ohuet ja varautuminen tulevaan talveen luo kysyntää nuoren metsän kunnostuksiin.

Lopputuotemarkkinoilla on nähtävillä positiivisia asioita. Sellun varastot ovat Euroopassa laskeneet alhaiselle tasolle ja hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Samoin sahatavaramarkkinoilla hinnat ovat vahvistuneet erityisesti mäntysahatavaralle. Maailmantalouden odotus kasvusta on siirtynyt loppuvuoteen, jota tukisi korkotason ja yleisen hintatason lasku. Tällöin metsäteollisuuden tuoterepertuaarille olisi kokonaisuutena käännettä parempaan. Metsänomistajan kannalta positiivisia asioita ovat olleet kuitu- ja energiapuun kysynnän lisäksi koivutukin hintojen nousu, joka on palautumassa aiemmin totutulle tasolle. Tälläkin on suuri merkitys metsänhoitoon ja monimuotoisuuden lisääntymiseen metsissä. Kysyntä luo tarjontaa.    

Kuukauden nosto:

Metka tukijärjestelmä kannustaa metsänhoitoon – Metsänhoitoyhdistykset kannustavat ja tarjoavat palveluita metsänhoitoon. Lue lisää: Tietoa metka-tuista - Metsänhoitoyhdistys (mhy.fi)

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaa Metsänhoitoyhdistysten uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen, saat sähköpostiisi tiedotteita tapahtumistamme, ajankohtaisista metsäuutisista sekä puukauppatilanteesta ja puun hinnasta.

Tilaa uutiskirje

2024 © Metsänhoitoyhdistykset